Privacy Policy

Чрез предоставяне на Вашите лични данни на Acer чрез този уеб-сайт или по друг начин, Вие давате съгласието си за обработка и използване на Вашата лична информация по начина, описан в тази политика.

Нашият ангажимент към Вас...

Acer, Inc. of 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei 221, Taiwan и нейните компании по света (включително филиалите Gateway, eMachines и Packard Bell), списък с които можете да откриете на http://http://www.acer-group.com/officelist.html.  (колективно наричани “Acer”) се съобразяват със запазване поверителността на личната информация на нашите клиенти и онлайн посетители. Тази политика за поверителност е с цел да Ви информира за нашите онлайн информационни практики, нашите практики по отношение на събирането, съхраняването, обработката, прехвърлянето и използването на лична информация и изборът, който съществува по отношение на събирането и използването на Вашите лични данни..


Информацията, която събираме и начините по които я събираме:

За всеки посетител, който разглежда нашите уеб-сайтове, нашият уеб-сървър автоматично разпознава и съхранява IP адреса на посетителя (интернет адреса на компютъра на посетителя), за да определи кои области от нашия уеб-сайт се посещават и колко време всеки посетител прекарва там. Информацията ни помага да разберем моделите на посетителския трафик в нашите уеб-сайтове, така че да можем да увеличим общата практичност на нашите уеб-сайтове. Вашият компютър предоставя тази информация автоматично всеки път, когато се регистрирате, освен ако Вие не активирате технологията за блокиране, налична в някои браузери.

Въпреки, че ние принципно не изискваме от Вас да ни предоставяте информация за самоличността Ви, за да посещавате или използвате нашите уеб-сайтове, понякога ние може да изискаме да ни предоставите лична информация, такава като Вашия и-мейл адрес, име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, номер на кредитна карта, демографска информация или постоянен идентификатор (като потребителско име и парола), които се асоциират с индивидуално идентифицираща информация, за да ви дадем възможност да направите покупка, да получите поддръжка, да кореспондирате с нас, да участвате в он-лайн анкети, да се абонирате за мейлинг лист или брошура или да се регистрирате за специални отстъпки при покупки. Предоставянето на Вашата лична информация е доброволно, но ако Вие изберете да не я предоставяте за тези дейности, Вие няма да можете да участвате в тях.

Ние не събираме или използваме личната информация, която ни предоставяте за други цели, освен за такива, които се изискват или са позволени от местното законодателство, без да Ви информираме предварително.


Не изискваме от Вас да ни предоставяте поверителна лична информация (като информация за Вашето здравословно състояние, политическа или религиозна ориентация, обвинения в или извършване на криминални деяния, сексуална ориентация) и Ви молим да не ни предоставяте такава информация. Всякаква такава информация, която ни предоставяте по собствено желание, ще бъде използвана само в съответствие с тази политика.

Също така можем да използваме Вашата информация, за да се съобразим с изискванията на закона или с цел защита при предявени претенции по закон или където е необходимо да се упражнят легитимните бизнес интереси и нужди на Acer, в които случаи се полагат специални грижи за опазването на Вашите права и да се осигури използването на Вашата информация да бъде точно, законно и съгласувано.


Бисквитки:

Като много други уеб-сайтове в днешно време, ние можем да използваме стандартна технология, наречена бисквитки, за събиране на информация за това как потребителите използват нашия уеб-сайт с цел да Ви осигурим подобрена структура на сайта, чрез измерване на това кои области от нашия уеб-сайт представляват най-голям интерес за Вас или да бъдете запомнени при повторното му посещение. Ние не желаем и нямаме намерение да нарушаваме поверителността на Вашата лична информация, когато посещавате нашия уеб-сайт. Повечето браузери ще Ви позволят да изтриете бисквитките от хард диска на Вашия компютър, да блокирате приемането на бисквитки или да получите предупреждение преди да бъде съхранена бисквитка. Можете да изберете да настроите Вашия браузер да Ви уведомява, когато получавате бисквитка, като Ви дава възможност за избор за отхвърляне или приемане на бисквитката.

Бисквитките могат също така да бъдат използвани от компании като трета страна, свързани с рекламата, които поставят техните реклами в нашия уеб-сайт и контролират кои реклами да бъдат показвани. Тези компании могат да използват бисквитките за събиране на идентифицираща информация от вас, която не е лична. Рекламиращите използват тази информация, за да насочват рекламите и да оценяват тяхното влияние.


Как обикновено използваме информацията, свързана с Вас:


Личната информация, която Вие предоставяте може да бъде използвана за поддържане на клиентската Ви връзка с Acer. Ние желаем да използваме тези данни за да улесним Вашата работа в нашия уеб-сайт и с компанията като цяло. Освен ако не сте дали други инструкции (както е описано по-долу), ние ще Ви изпращаме информация за различните актуализации на нашите продукти, специални предложения и други нови продукти и услуги от Acer, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас. Само Acer (или агенти, работещи от името на Acer) ще Ви изпращат тази директна поща. Ако не желаете да получавате такива съобщения, само ни информирайте когато ни предоставяте Вашата лична информация. По всяко време можете да изберете опция за изключване, за да не получавате повече поща в бъдеще, като се свържете с Acer; виж раздела за опция за изключване по-долу.

До степен, която е позволена от закона, до информацията, която Вие предоставяте, може да бъде даден достъп или да бъде прехвърлена на който и да е член от компаниите на Acer в локации по цял свят. Тези локации включват държави, които нямат закони за защита на използването на личната информация . Списък с компаниите на Acer (и техните съответни регистрирани офиси), които може да получават Вашите данни в тези локации и да бъдат контролиращи данните можете да видите на http://http://www.acer-group.com/officelist.html. Това използване може да продължи, дори и ако те преустановят да бъдат член на компаниите на Acer. Всички компании на Acer, които получават Ваша лична информация ще я използват в съответствие с политиката за поверителност на личната информация.


Acer няма да предоставя Вашата лична информация на външни организации с цел да я използват за маркетинг или нежелани съобщения без Вашето съгласие. Вашата информация може да бъде споделена с агенти или подизпълнители на Acer с цел извършване на услуги за компанията Acer. Например, ако трябва да Ви изпратим нещо, ние трябва да предоставим Вашето име и адрес на спедиторска компания. Предоставяме на агенти или подизпълнители - трета страна - единствено минималната информация необходима за извършване на желаната услуга или транзакция. Вашата информация също така може да бъде предоставена на трети страни, когато ние сме законово задължени или имаме право да го направим, например, при отговор на искане от правителствен или регулаторен орган или във връзка с възможна законова процедура.

Ако компанията се слее или част от Acer бъде придобита от друга стопанска единица (или сме в процес на преговори по отношение на това) може да предоставим Вашата информация на този бизнес партньор или неговите съветници, но ако бъде направено това, ние ще осигурим предприемането на стъпки, така че Вашите права по отношение на личната информация да продължат да не бъдат нарушавани.


Посетители от Европейския съюз:

Когато информацията, предоставена от вас се прехвърля от компания на Acer в ЕИЗ на компания или агент на Acer извън ЕИЗ, се предприемат необходимите стъпки за адекватна защита на данните.

Запитвания или въпроси - Вашите права:

Ако имате въпроси или запитвания по отношение на политиките и практиките на Acer за използване на лична информация, получена чрез този уеб-сайт, моля да се свържете с privacy_officer@acer.com.  Или за въпроси относно специфично приложение и/ или използване на данни на местно равнище, моля да се свържете с компания на Acer, на която сте предоставили Вашата информация. Адресите за контакти за всяка компания на Acer можете да откриете на http://http://www.acer-group.com/officelist.html. С цел да ни позволите да Ви предоставим по-бързо обслужване, моля да поставяйте запитванията си на английски език, и ако е възможно ни информирайте за държавата, от която се свързвате с нас, заедно с описание на производителя и модела на Вашите продукти.

Във връзка с описаните обработки на личните Ви данни, моля имайте предвид, че:

  1. Имате право да получавате потвърждение за това дали Вашите лични данни се обработват или не
  2. Имате право да бъдете информирани за:
  a) източника на Вашите лични данни;
  b) целите и методите на обработка;
  c) идентичността на контролиращия данните;
  d) за компаниите или категориите фирми, на които може да бъдат предоставени лични данни.
  3. Имате правото да получавате:
  a) Актуализиране, коригиране или интегриране на Вашите данни;
  b) Изтриване, въвеждане в анонимност или блокиране на Вашите данни, ако са обработени незаконно.
  4. Имате право да отхвърлите като цяло или отчасти,
  a) въз основа на законови основания, обработването на Вашите лични данни, дори когато това съответства на целта на събирането;
  b) обработването на Вашите лични данни, когато това се прави с цел изпращане на рекламни материали или директни продажби или по друг начин за провеждането на маркетингови или търговски анкети.

Свързани уеб-сайтове:

Други сайтове, които имат връзка към/ от нашия уеб-сайт могат да имат различни политики. Acer Inc. не предоставя лични данни, събрани от тези сайтове и не носи отговорност за каквато и да е информация или съдържание в подобни уеб-сайтове. Съветваме Ви да прегледате подробно политиките за поверителност на личната информация, поместена в тези сайтове. Acer не използва каквато и да е информация, дадена в който и да е сайт, контролирана от законни независими компании.


Мерки за сигурност:


Ние защитаваме личната информация, която ни предоставяте. В Acer достъпът до Вашата лична информация е ограничен до лицата, на които е необходима за изпълнение на техните служебни задължения. В допълнение към гореизложеното, нашата политика е да поддържаме целостта на каквато и да е лична информация по време на нашата обработка. С цел предпазване от злоупотреби със сигурността, Acer събира и съхранява цялата лична информация в отделни локации от този уеб-сайт, нямащи връзка с интернет или други мрежи. Нещо повече, Acer използва редица техники за сигурност, такива като SET или стандартния протокол за защита на Вашата информация при пренасяне през интернет в криптиран вариант (SSL)за прехвърляне на информация за кредитни карти или когато е необходима лична информация във всички уеб-страници за зашита на личните данни от неоторизиран достъп от потребители, но не гарантираме абсолютна сигурност в интернет.

Мерки за сигурност:


Ние защитаваме личната информация, която ни предоставяте. В Acer достъпът до Вашата лична информация е ограничен до лицата, на които е необходима за изпълнение на техните служебни задължения. В допълнение към гореизложеното, нашата политика е да поддържаме целостта на каквато и да е лична информация по време на нашата обработка. С цел предпазване от злоупотреби със сигурността, Acer събира и съхранява цялата лична информация в отделни локации от този уеб-сайт, нямащи връзка с интернет или други мрежи. Нещо повече, Acer използва редица техники за сигурност, такива като SET или стандартния протокол за защита на Вашата информация при пренасяне през интернет в криптиран вариант (SSL)за прехвърляне на информация за кредитни карти или когато е необходима лична информация във всички уеб-страници за зашита на личните данни от неоторизиран достъп от потребители, но не гарантираме абсолютна сигурност в интернет.

Как да деактивирате опцията за използване на Вашата лична информация от нас:


По всяко време можете да изключите опцията за използване на Вашата лична информация като се свържете с Acer (виж по-долу). Ние ще изтрием възможно най-скоро Вашата лична информация от базите ни с данни.

Насоки за деца:


Acer НЯМА да събира преднамерено информация за контакти от деца или непълнолетни лица (както е определено според местните изисквания) и в случай, че открием, че разполагаме с лична информация, отнасяща се до дете или непълнолетно лице, ние ще изтрием тази информация от нашите системи. Acer насърчава родителите и настойниците да прекарват време в онлайн пространството с техните деца и да участват в техните онлайн дейности. Децата и непълнолетните лица имат право да използват нашите услуги за транзакции за онлайн продажби САМО със съгласието и плащането от страна на родител или настойник или до степен, позволена от приложимото законодателство. Ако Вие сте дете или непълнолетно лице, от Вас се изисква да получите позволение от Вашите родители или настойници с цел да извършите определени транзакции в този уеб-сайт.

Използване и предоставяне на анонимна съвкупна информация:


Acer може също да събира, обединява и поддържа анонимна информация за нашите клиенти и онлайн посетителите в нашия уеб-сайт, като хобита, интереси, покупателни навици и други подобни. Тези данни могат да бъдат използвани от Acer на един по-късен етап за усъвършенстване на съдържанието на уеб-сайта и рекламирането с цел подобряване на предлаганата на нашите посетители информация. В допълнение, Acer може да предостави такава съвкупна информация за нашите посетители на рекламни агенции, бизнес партньори, спонсори и трети страни, например, за да ги информира за процента посетители от мъжки и женски пол или процента посетители от определена възрастова група.

Политиката регулира използването; Промени в политиката за поверителност на личната информация:

нашите уеб-сайтове. Промените в тази политика за поверителност на личната информация влизат в сила от датата на публикуване в нашите уеб-сайтове. Последна актуализация: май 2009 г.

Въпроси:


За всякакви въпроси или коментари, отнасящи се до тази политика за поверителност на личната информация на Acer или уеб-сайта, моля да се свържете с нас на: privacy_officer@acer.comС цел да ни позволите да Ви предоставим по-бързо обслужване, моля да предоставяте запитванията на английски език, ако е възможно и да ни информирате за държавата, от която се свързвате с нас, заедно с описание на производителя и модела на Вашите продукти.