ACER“ PASLAUGŲ PRIVATUMO POLITIKA


Mūsų įsipareigojimas jums...

„Acer Inc.“, registruota adresu 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taivanas, R.O.C., ir jos grupės įmonės visame pasaulyje (įskaitant, be kita ko, susijusias įmones, naudojančias prekių ženklus „Gateway“, „eMachines“ ir „Packard Bell“, kurių sąrašas pateikiamas internete adresu http://www.acer-group.com/officelist.html) (toliau kartu – „Acer“, „mūsų“ arba „mes“), gerbia savo klientų ir lankytojų internete privatumą. Šioje Privatumo politikoje informuojame jus apie savo informacijos pateikimo internetu praktiką, savo praktiką dėl asmeninės informacijos rinkimo, saugojimo, tvarkymo, perdavimo ir naudojimo, taip pat apie galimus pasirinkimus dėl jūsų asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo.

„Acer“ paslauga (toliau – Paslauga) galite naudotis mūsų svetainėje, per įtaisuose esančias programas, per programų sąsajas ir per trečiąsias šalis. „Įtaisas“ yra bet koks kompiuteris, kuriuo naudojantis galima naudotis mūsų Paslauga, įskaitant, be kita ko, stalinį kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį arba kitus vartotojams skirtus elektroninius įrenginius. Ši Privatumo politika taikoma jūsų prisijungimui prie mūsų Paslaugos, kokiu būdu prie jos besijungtumėte. Naudodamiesi mūsų paslauga sutinkate su tokiu informacijos rinkimu, perdavimu, tvarkymu, saugojimu, atskleidimu arba kitokiu naudojimu, kuris aprašytas šioje Privatumo politikoje.


Ką ir kaip renkame:

Mes renkame įvairią informaciją, kuri padeda mums geriau aptarnauti savo klientus ir interneto svetainės lankytojus:

  • Interneto protokolo (IP) adresai. Kiekvienam lankytojui prisijungiant prie mūsų Paslaugos ir ja naudojantis arba naršant mūsų svetainėje, mūsų saityno serveris automatiškai atpažįsta ir saugo lankytojo IP adresą (lankytojo kompiuterio interneto protokolo adresą), kad nustatytų, kuriose mūsų svetainės dalyse lankomasi ir kiek laiko kiekvienas lankytojas ten praleidžia. Ši informacija padeda mums suprasti, kaip lankytojai juda naudodamiesi mūsų Paslauga ir svetaine, kad galėtume patobulinti galimybes naudotis mūsų svetaine. Jūsų kompiuteris šią informaciją automatiškai pateikia kiekvieną kartą, kai jungiatės, nebent aktyvavote kai kuriose naršyklėse esančią blokavimo technologiją.
  • Įtaiso informacija. Galime rinkti informaciją, susijusią su konkrečiu įtaisu, tokią kaip jūsų aparatinės įrangos modelis, operacinės sistemos versija ir kitus unikalius įtaisą leidžiančius identifikuoti duomenis. Taip pat galime rinkti ir saugoti informaciją (įskaitant jūsų asmeninę informaciją) jūsų įtaise, pasinaudodami tokiais mechanizmais kaip naršyklės saityno duomenų saugykla (įskaitant HTML 5) ir programų duomenų podėliai.
  • Slapukai. Kaip ir daugelis svetainių šiais laikais, galime naudoti slapukais vadinamą standartinę technologiją, kad rinktume informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, kad galėtume geriau jus aptarnauti atsižvelgdami į tai, kurios mūsų svetainės sritys jus labiausiai domina, arba kad atsimintume jus, kai lankotės pas mus pakartotinai. Neturime jokio noro arba ketinimo pažeisti jūsų privatumo jums lankantis mūsų svetainėje. Dauguma naršyklių leidžia ištrinti slapukus iš jūsų kompiuterio kietojo disko, neleisti priimti slapukų arba pateikia įspėjimą prieš priimdamos slapuką. Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad ji jums praneštų, kai gaunamas slapukas, suteikdama jums galimybę slapuką atmesti arba priimti. Slapukus gali naudoti ir reklamą teikiančios trečiosios šalys, kai jos patalpina reklaminius skelbimus mūsų tinklalapyje, ir tokie slapukai padeda kontroliuoti, kuriuos reklaminius skelbimus rodyti. Šios reklamą teikiančios įmonės gali naudoti slapukus, kad iš jūsų rinktų asmenį neidentifikuojančią informaciją. Reklamos davėjai naudoja šią informaciją, kad tinkamai nukreiptų reklaminius skelbimus ir išmatuotų jų daromą įtaką.
  • Asmeninė informacija. Nors paprastai nereikalaujame, kad mums pateiktumėte asmenį identifikuojančią informaciją tam, kad galėtumėte apsilankyti mūsų svetainėje, prie jos prisijungti ir ja naudotis, kartais visgi galime prašyti mums pateikti asmeninę informaciją, kuri susijusi su asmenį identifikuojančia informacija, tokią kaip jūsų elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris, kredito kortelės numeris, demografinė informacija arba ilgalaikiai identifikaciniai duomenys (tokie kaip vartotojo vardas ir slaptažodis). Pateikę mums šią informaciją galite pirkti pirkinius, registruoti produktus, gauti pagalbą, susirašinėti su mumis, dalyvauti internetinėse apklausose, užsisakyti laiškus arba naujienlaiškius, arba registruotis specialioms nuolaidoms pirkiniams. Nereikalaujame, kad pateiktumėte slaptą asmeninę informaciją (tokią kaip informacija apie jūsų sveikatą, politinius arba religinius įsitikinimus, tariamus arba įvykdytus kriminalinius nusikaltimus, arba seksualinę orientaciją) ir prašome mums tokios informacijos neteikti. Tačiau jei jūs tokią informaciją mums savanoriškai pateiksite, tokia informacija bus naudojama tik pagal šios Privatumo politikos reikalavimus.


Ką darome su asmenine informacija:


Jūsų pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama jūsų, kaip kliento, santykiams su „Acer“ palaikyti. Šiuos duomenis norime naudoti tam, kad jums tinkamai teiktume paslaugas savo svetainėje ir apskritai tinkamai palaikytume santykius. Nerenkame ir nenaudojame asmeninės informacijos, kurią jūs pateikiate kokiais nors su tuo nesusijusiais tikslais, išskyrus informaciją, kurią rinkti mus įpareigoja arba mums leidžia vietos įstatymai, nepranešant jums apie tai iš anksto.

Jei mums neduodate kitokių nurodymų (kaip aprašyta toliau), siųsime jums informaciją apie įvairius mūsų produktų atnaujinimus, specialius pasiūlymus ir kitus naujus „Acer“ produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jus dominti. Tik „Acer“ (arba „Acer“ vardu dirbantys atstovai) siųs jums šiuos tiesioginius laiškus. Jei tokių laiškų gauti nenorite, tiesiog praneškite mums apie tai, kai pateikiate savo asmeninę informaciją. Taip pat galite pasirinkti daugiau nebegauti laiškų ateityje, bet kuriuo metu pranešdami apie tai „Acer“; dėl pasirinkimo nebegauti laiškų žr. dalį toliau.

Taip pat galime naudoti jūsų informaciją, kad laikytumėmės įstatymuose numatytų reikalavimų arba apsigintume nuo pateiktų pretenzijų pagal tokius įstatymus, arba kai to reikia veikiant teisėtais „Acer“ verslo interesais ir tenkinant teisėtus „Acer“ poreikius – tokiu atveju specialiai pasirūpinama, kad jūsų teisės būtų apsaugotos ir būtų užtikrinta, kad visas jūsų asmeninės informacijos naudojimas bus sąžiningas, teisėtas ir proporcingas.

Kiek leidžia įstatymai, jūsų pateiktą informaciją gali gauti, tvarkyti arba saugoti bet kuris „Acer“ įmonių grupės narys (arba jo subrangovai) arba tokia informacija gali būti jiems perduota įvairiose vietose visame pasaulyje, įskaitant tam tikras vietas šalyse, kuriose negyvenate. Tarp šių vietų yra ir šalys, kurios neturi įstatymų dėl asmeninės informacijos naudojimo apsaugos. „Acer“ įmonių (ir jų atitinkamų buveinių), kurios gali gauti jūsų duomenis tokiose vietose ir tapti tokių duomenų valdytojais, sąrašas pateikiamas interneto puslapyje http://www.acer-group.com/officelist.html. Toks informacijos naudojimas gali tęstis, net jei jie nustoja būti „Acer“ įmonių grupės nariais. Visos „Acer“ įmonės, kurios gauna jūsų asmeninę informaciją, ją naudos taip, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Be jūsų sutikimo „Acer“ nesidalins jūsų asmenine informacija su jokia išorės organizacija, kad ši galėtų ja naudotis rinkodaros arba viliojimo tikslais. Jūsų informacija gali būti perduodama „Acer“ atstovams arba subrangovams paslaugų teikimo, operacijų tvarkymo arba „Acer“ įmonei skirtos statistinės analizės atlikimo tikslu. Pavyzdžiui, jei mums reikia jums ką nors išsiųsti, mums reikia perduoti jūsų vardą, pavardę ir adresą siuntinių išvežiojimo bendrovei. Atstovams arba rangovams, kurie yra trečiosios šalys, pateikiame tik minimalią informaciją, kurios reikia, kad būtų suteiktos prašomos paslaugos arba įvykdyta operacija.

Jūsų informacija taip pat gali būti atskleista trečiosioms šalims, kai teisiškai privalome arba turime teisę tai daryti, pavyzdžiui, gavę vyriausybinės arba reguliavimo institucijos prašymą arba dėl gresiančių bylų teisme. „Acer“ neatsako už vyriausybinės arba reguliavimo institucijos veiksmus jūsų informacijos arba duomenų atžvilgiu.

Jei susijungsime su kokia nors kita įmone arba kurią nors „Acer“ grupės dalį įsigis kita įmonė (arba bus pradėtos derybos dėl tokio susijungimo arba įsigijimo), jūsų informacija galime pasidalinti su tokia įmone ir jos konsultantais; tačiau, jei taip darysime, užtikrinsime, kad būtų imtasi reikiamų veiksmų, kad su jūsų informacija susijusios jūsų teisės būtų ir toliau saugomos.


Rekomendacijos dėl vaikų:

„Acer“ žinomai NERINKS internetu jokios kontaktinės informacijos iš vaikų arba nepilnamečių (kaip šią sąvoką apibrėžia vietos įstatymų reikalavimai) ir jei sužinosime, kad turime asmeninės informacijos apie vaiką arba nepilnametį, ištrinsime ją iš savo sistemų. „Acer“ skatina tėvus arba globėjus (įskaitant kitus teisinius atstovus) kartu leisti laiką internete su savo vaikais ir dalyvauti jų internetinėje veikloje. Vaikai arba nepilnamečiai gali naudotis mūsų internetinėms pardavimo operacijų paslaugomis TIK turėdami vieno iš tėvų arba globėjų sutikimą dėl tokios operacijos, šiems mokant už tokią operaciją, arba kiek leidžia taikomų įstatymų reikalavimai. Jei esate vaikas arba nepilnametis, privalote gauti savo tėvų arba globėjų sutikimą, kad galėtumėte atlikti tam tikras operacijas šioje svetainėje.


Vartotojai ne iš Jungtinių Valstijų:

Jei mūsų svetainėje lankotės arba kitaip susisiekiate su mumis būdami ne Jungtinėse Valstijose, atkreipiame dėmesį, kad jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama į Jungtines Valstijas, saugoma ir tvarkoma Jungtinėse Valstijose, kuriose yra daugelis mūsų serverių. Duomenų apsaugą reglamentuojantys ir kiti Jungtinių Valstijų ir kitų šalių įstatymai gali būti ne tokie išsamūs kaip jūsų šalyje, tačiau užtikriname jus, kad imamės veiksmų jūsų privatumui apsaugoti. Naudodamiesi mūsų Paslauga suprantate, kad jūsų informacija gali būti perduodama mūsų bazėms ir toms trečiosios šalims, su kuriomis tokia informacija dalinamės, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.


Vartotojai iš Europos Sąjungos:

Kai jūsų pateiktą informaciją „Acer“ įmonė, esanti Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje, perduoda „Acer“ įmonei arba atstovui už EEE arba Šveicarijos ribų, imamasi reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta tinkama duomenų apsauga. Atkreipiame dėmesį, kad ši Privatumo politika netaikoma informacijai ir duomenims, kuriuos išsaugote „debesų“ saugyklose, jei duomenys ir informacija saugomi už Europos ribų esančiame serveryje. Tokiu atveju, tik jūs atsakote už tai, kaip saugote savo duomenis už Europos ribų ir prisiimate visą su tuo susijusią riziką.


Vartotojai iš Taivano:

Jei esate vartotojas iš Taivano, atkreipiame jūsų dėmesį į šiuos dalykus pagal atitinkamus Taivano įstatymus ir kitus teisės aktus:

  Mes laikysime ir, esant reikalui, naudosime jūsų asmens duomenis nuo jų pateikimo bet kokiomis priemonėmis momento, kol nepaprašysite mūsų jų ištrinti. Geografiškai jūsų asmens duomenis naudosime tik Taivane, toje jurisdikcijoje, kurioje esate, ir toje vietoje, kurioje veikia „Acer“ dukterinė įmonė.

  Pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą savo asmens duomenų atžvilgiu galite naudotis šiomis teisėmis:

  (1) pateikti užklausą ir prašymą peržiūrėti savo asmeninę informaciją (atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, taikomi tam tikri mokesčiai);
  (2) pateikti prašymą padaryti asmeninės informacijos kopijas (atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, taikomi tam tikri mokesčiai);
  (3) pateikti prašymą papildyti arba pataisyti asmeninę informaciją;
  (4) pateikti prašymą daugiau neberinkti, netvarkyti arba nenaudoti asmeninės informacijos; ir
  (5) pateikti prašymą ištrinti asmeninę informaciją.

  Internetines paslaugas teikiantys serveriai kiekvieną dieną tvarko ir saugo didžiulius informacijos kiekius ir registruoja atliktus tvarkymo veiksmus. Šie kompiuterio įrašai vadinami „statistiniais žurnalo failais“. Po to, kai informacija statistiniuose žurnalo failuose apdorojama, ji patalpinama į saugyklą ir bet koks tolesnis prisijungimas prie jos blokuojamas. Iki informacijos patalpinimo į saugyklą jūsų paskyros informacija gali likti mūsų aktyvaus serverio statistiniuose žurnalo failuose.

  Jei jūsų pateikti duomenys apima trečiosios šalies asmeninius duomenys, patvirtinate, kad tokia trečioji šalis žino apie teises pagal šią Privatumo politiką, ir garantuojate, kad gavote tokios trečiosios šalies sutikimą ir leidžiate mums naudoti tokios trečiosios šalies asmeninius duomenis pagal šią Privatumo politiką.

  Jei atsisakote mums pateikti savo asmeninius duomenis arba prašote, kad nebenaudotume, nebetvarkytume jūsų asmeninių duomenų arba prašote, kad juos ištrintume, negalėsime su jumis susisiekti tam tikrais klausimais dėl jums teikiamos Paslaugos, saugoti įrašų, jei būtų užklausimų ateityje, pateikti jums naujausios informacijos apie mūsų teikiamą Paslaugą arba atlikti klientų apklausos, taip pat gali būti, kad nebegalėsime jums teikti Paslaugos ir neatsakysime už jokius dėl to patirtus nuostolius.

  Tuo atveju, jei jūsų pateikiami asmens duomenys yra nepakankami jūsų tapatybei patvirtinti arba jei pateikiami ne to asmens duomenys arba pavogti asmens duomenys, arba duomenys yra netikri, turime teisę savo Paslaugos jums nebeteikti. Atsiprašome už dėl to sukeltus nepatogumus.


Anonimiškos apibendrintos informacijos naudojimas ir atskleidimas:

„Acer“ gali rinkti, apibendrinti ir laikyti anoniminę informaciją apie savo klientus ir mūsų svetainės lankytojus, tokią kaip lankytojų laisvalaikio užsiėmimai, interesai, pirkimo įpročiai ir pan. Šie duomenys gali būti naudojami mūsų turiniui ir reklamai koreguoti, kad mūsų lankytojams būtų suteiktos geresnės paslaugos. Be to, „Acer“ taip pat gali perduoti tokią apibendrintą informaciją apie savo lankytojus reklamos davėjams, verslo partneriams, rėmėjams ir kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, tam, kad juos informuotų apie vyrų ir moterų lankytojų procentus arba tam tikro amžiaus lankytojų procentą.


Saugumo priemonės:

Mes saugome jūsų mums perduotą asmeninę informaciją. „Acer“ įmonėje jūsų asmeninę informaciją gali sužinoti tik tie asmenys, kuriems tokios informacijos reikia darbui. Mūsų politika numato, kad turi būti išlaikomas bet kokios mūsų turimos asmeninės informacijos vientisumas. Kad išvengtų saugumo reikalavimų pažeidimų, „Acer“ naudoja keletą saugumo technikų, tokių kaip saugūs elektroniniai sandoriai (SET) arba šioje srityje įprastas SSL protokolo kodavimas perduodant kredito kortelės informaciją arba bet kokią reikiamą asmeninę informaciją, siekdama apsaugoti asmeninę informaciją, kad su ja nebūtų susipažįstama be leidimo; tačiau negalime garantuoti ir negarantuojame interneto saugumo.


Pasiteiravimai arba klausimai – jūsų teisės:

Kalbant apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, turite tam tikras teises:

  • Turite teisę gauti patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys tvarkomi ar ne.
  • Turite teisę būti informuoti (i) apie jūsų asmens duomenų šaltinį; (ii) tvarkymo tikslus ir būdus; (iii) duomenis prižiūrinčio asmens tapatybę; ir (iv) trečiąsias šalis įmones arba įmonių kategorijas, kurioms gali būti perduoti asmens duomenys.
  • Turite teisę, kad: (i) jūsų duomenys būtų atnaujinti, ištaisyti arba integruoti; ir (ii) jūsų duomenys būtų ištrinti, padaryti anonimiškais arba užblokuoti, jei jie tvarkomi neteisėtai.
  • Turite teisę prieštarauti (visai arba iš dalies) (i) esant teisėtam pagrindui, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, net jei duomenys atitinka jų rinkimo tikslą; ir (ii) kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai tai daroma siekiant siųsti reklaminę medžiagą arba tiesioginių pardavimų tikslu, arba siekiant vykdyti rinkos arba komercinės komunikacijos apklausas.

Jei turite kokių nors klausimų dėl „Acer“ politikos ir praktikos tvarkant asmens duomenis, gautus per šią internetinę paslaugą, prašom rašyti adresu privacy_officer@acer.com. Arba, kilus specifiniams klausimams dėl taikymo ir (arba) vietinių duomenų tvarkymo, prašom susisiekti su tuo „Acer“ padaliniu, kuriam pateikėte savo informaciją. Visų „Acer“ padalinių kontaktiniai adresai pateikiami internete adresu www.acer-group.com/officelist.html. Kad galėtume jus greičiau aptarnauti, jei įmanoma, prašom užklausas pateikti anglų kalba ir pranešti, iš kokios šalies į mus kreipiatės, taip pat pateikti savo turimų produktų markės ir modelio aprašymą (jei taikytina).


Kaip pasirinkti, kad nenaudotume jūsų asmeninės informacijos:


Galite bet kuriuo metu pasirinkti, kad daugiau nenaudotume jūsų asmeninės informacijos, pranešdami apie tai „Acer“. Mes pašalinsime jūsų asmeninę informaciją iš savo duomenų bazės(-ių) kaip įmanoma greičiau.


Susijusios svetainės:


Kitos svetainės, nuorodos į kurias pateikiamos mūsų svetainėje arba kuriose pateikiama nuoroda į mūsų svetainę, gali turėti kitokią politiką. „Acer“ neperduoda jokios surinktos asmeninės informacijos tokioms svetainėms ir neatsako už jokį tokiose svetainėse pateikiamą turinį arba informaciją. Skatiname jus susipažinti su tokiose svetainėse skelbiama privatumo politika, kad sužinotumėte smulkesnę informaciją. „Acer“ neteikia jokių garantijų arba paramos dėl „Acer“ nekontroliuojamoje svetainėje pateikiamos informacijos arba svetainės politikos.


Naudojimui taikoma politika; Privatumo politikos pakeitimai:


Ši Privatumo politika surašyta įvairiomis kalbomis. Esant šios Privatumo politikos anglų kalba ir bet kokia kita kalba neatitikimui, vadovaujamasi versija anglų kalba. Šios Privatumo politikos sąlygos taikomos naudojimui ir visai informacijai, kuri surinkta galiojant šiai Privatumo politikai. „Acer“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką, todėl skatiname jus mūsų svetainėje kartais pasitikslinti, ar nėra jos atnaujinimų. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo mūsų svetainėje momento.


Klausimai:


Dėl bet kokių klausimų arba komentarų dėl šios Privatumo politikos arba mūsų svetainės, prašom rašyti mums adresu: privacy_officer@acer.com. Kad galėtume jus greičiau aptarnauti, jei įmanoma, prašom užklausas pateikti anglų kalba ir pranešti, iš kokios šalies į mus kreipiatės, taip pat pateikti savo turimų produktų markės ir modelio aprašymą (jei taikytina).