ACER-TJENESTER – PERSONVERNPOLICY


Vår forpliktelse overfor deg …

Acer, Inc. of 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. og selskapets gruppeav selskaper verden rundt (inkludert partnermerkene Gateway, eMachines og Packard Bell, nærmere opplysninger finnes på www.acer-group.com/officelist.html) (samlet kalt: «Acer» eller «vi») respekterer våre kunders og Internett-besøkendes personvern. Denne personvernpolicyen er opprettet for å informere deg om vår praksis når det gjelder informasjon på Internett, hvilke metoder vi bruker ved innsamling, lagring, behandling, overføring og bruk av personopplysninger samt tilgjengelige alternativer angående innsamling og bruk av personopplysningene dine.

Du har tilgang til Acer-tjenesten («tjenesten») via nettstedet vårt, applikasjoner på enheter, API-er og tredjeparter. En «enhet» er en hvilken som helst datamaskin som brukes for å oppnå tilgang til Acer-tjenesten, inkludert uten begrensing stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett eller annen forbrukerelektronikkenhet. Denne personvernpolicyen regulerer din tilgang til Acer-tjenesten, uansett hvordan du oppnår tilgang til den, og ved å bruke tjenestene våre godtar du innsamlingen, overføringen, behandlingen, lagringen, fremleggingen og annen bruk som er beskrevet i denne personvernpolicyen.


Hva vi samler inn og hvordan vi gjør det:

For å kunne yte bedre service til kunder og besøkende på webområdene, nettskytjenestene og de direktekoblede tilbudene våre samler vi inn ulik informasjon:

  • IP-adresser. For hver besøkende som bruker tjenestene eller søker på webområdene våre, gjenkjenner webserveren vår automatisk og lagrer den besøkendes IP-adresse (datamaskinens Internett-protokolladresse) for å bestemme hvilket del av webområdet som blir besøkt og hvor lenge hvert besøk tar. Denne informasjonen hjelper oss å forstå de besøkendes trafikkmønstre til tjenestene og på webområdene våre slik at vi kan forbedre disse direktekoblede tilbudene. Datamaskinen oppgir denne informasjonen automatisk hver gang du logger på, med mindre du har aktivert en sperrefunksjon som er tilgjengelig i enkelte weblesere.
  • Enhetsinformasjon. Vivil kunne samle inn enhetsinformasjon, som maskinvaremodell, operativsystemversjon og unike enhetsbevis. Vivil også kunne samle inn og lagre informasjon (inkludert personopplysninger) lokalt på enheten din ved hjelp av mekanismer som webleserlagring (inkludert i HTML 5) og hurtigbuffere i applikasjonsdata.
  • Informasjonskapsler. I likhet med mange andre webområder i dag, bruker vi en standard teknologi som kalles informasjonskapsler til å samle inn informasjon om hvordan du bruker tjenestene og webområdene våre for å gi deg en bedre opplevelse ved å måle hvilke deler av de direktekoblede tilbudene du er mest interessert i og huske deg når du kommer tilbake. Vi har intet ønske om å trenge oss inn på privatlivet ditt når du besøker områdene våre. De fleste weblesere tillater at du sletter informasjonskapsler fra datamaskinens harddisk, avviser alle nye informasjonskapsler eller varsler deg før de lagrer en informasjonskapsel. Du kan velge å stille webleseren inn til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, slik at du kan velge å avvise eller godta den. Informasjonskapsler kan også brukes av annonseleverandører til å plassere annonser på webområdene og de direktekoblede tjenestene våre, og informasjonskapslene hjelper til med å kontrollere hvilke annonser som skal vises. Disse annonselverandørene vil kunne bruke informasjonskapsler til å samle inn informasjon som ikke identifiserer deg personlig. Annonsører bruker denne informasjonen til å skreddersyannonsene og måle virkningen av disse.
  • Personopplysninger. Generelt krever vi ikke at du oppgir individuelt identifiserbar informasjon for å besøke, logge på eller bruke tjenestene eller webområdene våre, men av og til må vi be om personopplysninger som er forbundet med individuelt identifiserbar informasjon, f.eks. e-postadresse, navn, postadresse, telefonnummer, kredittkortnummer, demografisk informasjon eller et varig bevis (som brukernavn og passord). Når du oppgir denne informasjonen, blir du i stand til å kjøpe, registrere produkter, motta brukerstøtte, kommunisere med oss, delta i undersøkelser på Internett, abonnere på utsendelser eller nyhetsbrev eller registrere deg for spesielle innkjøpsrabatter. Vi krever ikke at du oppgir sensitive personopplysninger (som informasjon om helse, politisk ståsted eller religiøs troangivelige eller begåtte kriminelle handlinger eller seksuell orientering), og vi ber om at du ikke sender slik informasjon. All frivillig informasjon du oppgir vil bli brukt kun i samsvar med denne personvernpolicyen.


Hva vi gjør med personopplysninger:


Personopplysningene du gir kan brukes til å understøtte kundeforholdet med Acer. Vi ønsker å bruke disse dataene til å skreddersy opplevelsene dine med de direktekoblede tilbudene og med selskapet generelt. Vi verken samler inn eller bruker personopplysningene dine til noe ubeslektet formål, bortsett fra når lokale lover forplikter eller tillater oss å gjøre dette uten å informere deg på forhånd.

Med mindre du instruerer oss om annet, vil vi sende deg informasjon om ulike produktoppgraderinger, spesialtilbud og andre nye produkter og tjenester fra Acer som vi tror kan være interessante for deg. Det er bare Acer (eller agenter som arbeider på vegne av Acer) som sender slike direktemeldinger. Hvis du ikke ønsker å motta slike direktemeldinger, gir du bare beskjed om det når du oppgir personopplysningene dine. Du kan for øvrig når som helst velge bort fremtidige direktemeldinger ved å kontakte Acer som angitt i avsnittet om dette nedenfor.

Vi vil også kunne bruke informasjonen din til å overholde lover, til å forsvare oss selv under slike lover eller når det er nødvendig for å utøve Acers legitime virksomhetsinteresser og behov. I slike tilfeller vil vi være nøye med å sikre dine rettigheter og sørge for at eventuell bruk av personopplysningene dine er rettferdig, lovlig og avpasset.

Så langt det er tillatt ved lov, vil informasjonen du oppgir kunne aksesseres, behandles, lagres eller overføres til medlemmer av Acer-gruppens selskaper (eller deres kontrahenter) med adresser over hele verden, også utenfor landet du bor i. Disse stedene omfatter land uten lover som beskytter bruken av personopplysninger. Du finner en liste med Acer-enheter (og deres registrerte kontoradresse) som kan motta dataene dine og kontrollere dem på disse stedene på www.acer-group.com/officelist.html. Denne bruken kan fortsette selv om de slutter å være medlem av Acer-gruppen av selskaper. Alle Acer-selskaper som mottar personopplysningene dine, må bruke dem i samsvar med denne personvernpolicyen.

Acer deler ikke personopplysningene dine med noen utenforstående organisasjon for bruk i markedsføring eller forespørsler uten ditt samtykke. Informasjonen din kan deles med agenter eller kontraktører av Acer, med den hensikt å utføre tjenester, behandle transaksjoner eller foreta statistiske analyser for et Acer-selskap. Hvis vi for eksempel skal sende noe til deg, må vi dele ditt navn og adresse med en speditør. Vi oppgir kun den minimumsinformasjonen som tredjepartsagenter eller kontraktører krever for å fullføre den forespurte tjenesten eller transaksjonen.

Informasjonen vil også kunne fremlegges for der dette er nødvendig etter lov, for eksempel i et svar på en forespørsel fra styresmakter, kontrollmyndigheter eller i forbindelse med potensielle rettslige forhandlinger. Acer er ikke ansvarlig for handlinger utført av styresmakter eller kontrollmyndigheter når det gjelder informasjonen eller dataene dine.

Dersom vi fusjonerer med, eller hvis en del av Acer-gruppen kjøpes opp av en annen virksomhet (eller inngår i diskusjoner angående det samme),vil vi kunne dele informasjonen din med slik virksomhet og deres rådgivere, men vil sikre at det gjøres grep for fortsatt å beskytte rettighetene du har til informasjonen.


Retningslinjer for barn:

Acer samler ikke inn direktekoblet kontaktinformasjon fra barn eller mindreårige (i henhold til lokale juridiske definisjoner) med hensikt, og hvis vi oppdager at vi har personopplysninger om et barn eller en mindreårig, sletter vi denne informasjonen fra systemene våre. Acer oppfordrer foreldre og verger å ta seg tid med barna og delta i deres Internett-aktiviteter. Barn og mindreårige er berettiget til å bruke våre salgs- og transaksjonstjenester på Internett bare når de har samtykke fra en forelder eller verge til å betale for transaksjonen (eller i den utstrekning gjeldende lov tillater). Hvis du er et barn eller en mindreårig, er det påkrevd at du har tillatelse fra foreldre eller verger for å kunne fullføre visse transaksjoner på denne direktekoblede tjenesten eller webområdet.


Brukere som ikke bor i USA:

Hvis du besøker vårt webområde eller kontakter oss fra et land utenfor USA, må du være klar over at personopplysningene dine kan overføres til, lagres eller behandles i USA, hvor mange av serverne våre er lokalisert. Lover i USA og andre land vedrørende databeskyttelse og annet er kanskje ikke så omfattende som i landet hvor du bor, men du kan være trygg på at vi gjør det vi kan for å beskytte personvernet. Ved å bruke tjenestene våre er du klar over at informasjonen du oppgir kan overføres til våre anlegg og tredjeparter som vi deler dem med som beskrevet i denne personvernpolicyen.


Users from the European Union:

Når informasjonen din overføres av et Acer-selskap i EØS-området («EEA» = European Economic Area) eller Sveits til et Acer-selskap eller agent utenfor EEA eller Sveits, gjøresdet grep for å iverksette en tilstrekkelig beskyttelse av dataene. Vær oppmerksom på at denne erklæringen ikke gjelder data og informasjon som du lagrer i nettskyoppbevaringstjenestene hvis dataene og informasjonen lagres på en server utenfor Europa. I et slikt tilfelle er du alene ansvarlig for- og påtar deg alle risikoer som er knyttet til lagringen av dataene dine utenfor Europa.


Brukere fra Taiwan:

Hvis du er bruker fra Taiwan, viser vi herved til følgende bestemmelser i samsvar med relevante Taiwanske lover og forskrifter.

  Vi vil bevare, og dersom det er nødvendig, bruke dine personlige opplysninger fra det tidspunkt disse ble meddelt oss/du registrerte deg som bruker av våre tjenester. Opplysningene vil kunne brukes når det måtte finnes nødvendig inntil du selv begjærer disse slettet. Den geografiske rekkevidden av vår bruk av dine personlige opplysninger begrenser seg til Taiwan, den jurisdiksjon du måtte befinne deg og det sted hvor Acers datterselskaper opererer.

  I henhold til Lov om beskyttelse av personopplysninger (Personal Data Protection Law) har du rett til:

  (1) å be om innsyn i- og gjennomgang av egne personlige opplysninger (avgifter vurderes i hvert enkelt tilfelle);
  (2) å be om kopi av egne personlige opplysninger (avgifter vurderes i hvert enkelt tilfelle);
  (3) å be om å få supplere eller korrigere egne personlige opplysninger;
  (4) å be om å stanse innsamling, behandling eller bruk av egne personlige opplysninger; og
  (5) be om å få slettet egne personlige opplysningerbr>
   Serverne som brukes til AcerCloud sine tjenester, behandler og lagrer store mengder informasjon hver dag. I tillegg arkiveres informasjon om databehandlingen. Disse arkivene kalles «log-files». Etter at dataen i «log-files» er behandlet, lagres den og blokkeres fra ytterligere tilgang. Inntil dataen er lagret, vil informasjon om din brukerkonto kunne være tilgjengelig i aktive «log-files».

  Dersom den informasjonen du formidler inneholder opplysninger om en tredjepart, bekrefter ved dette at denne tredjeparten har kunnskap om rettighetene som følger av de gjeldende retningslinjene for personopplysninger og garanterer at du innehar samtykke fra vedkommende og tillater oss å bruke de personlige opplysningene i samsvar med de gjeldende retningslinjene.

  Dersom du nekter å tilveiebringe dine personlige opplysninger, eller begjærer at vi stanser bruk og behandling av dine personlige opplysninger, eller begjærer slettelse av dinepersonlige opplysninger, vil vi ikke kunne kontakte deg for relevante anliggende vedrørende våre nettskytjenester, opprettholde arkiv for fremtidige forespørsler, gi deg siste nyheter om våre nettskytjenester eller gjennomføre kundeundersøkelser. Vi vil heller ikke kunne utøve våre tjenester og fraskriver oss ethvert ansvar for tap som måtte følge av dette.

  Dersom personopplysningene dine er ufullstendige, slik at det ikke er mulig å bekrefte din identitet eller opplysningene er en følge av falsk identitet eller identitetstyveri, er vi berettiget til å avslutte våre tjenester til deg. Vi beklager den ubeleilighet dette måtte forårsake.


Bruk og fremlegging av anonym, koblet informasjon:

Acer kan også samle inn, koble og vedlikeholde anonym informasjon om kundene våre og besøkende til de direktekoblede tilbudene, som de besøkendes hobbyer, interesser, handlevaner og lignende. Disse dataene kan deretter brukes til å skreddersy innholdet og annonseringen vår, slik at besøkende får en bedre opplevelse. I tilleggvil Acer også kunne dele slik koblet informasjon om våre besøkende med annonsører, forretningspartnere, sponsorer og andre tredjeparter, for eksempel med informasjon om andelen mannlige/kvinnelige besøkende eller hvor stor prosent av de besøkende som er i en bestemt aldersgruppe.


Sikkerhetstiltak:

Vi beskytter personopplysningene du deler med oss. Hos Acer er tilgang til personopplysningene dine begrenset til folk som trenger dem i sitt arbeid. Det vår policy å ivareta integriteten til alle personopplysninger vi har hånd om. For å hindre sikkerhetsbrudd bruker Acer en rekke sikkerhetsteknikker, som for eksempel protokollene SET (Secure Electronic Transaction) eller SSL (Secure Socket Layer) for kryptering under overføring av kredittkortinformasjon eller når personopplysninger er påkrevd, for å beskytte personopplysninger mot uautorisert brukertilgang, men vi kan ikke garantere og garanterer ikke sikkerheten på Internett.


Forespørsler eller spørsmål – dine rettigheter:

I forbindelse med behandling av personopplysningene dine, har du visse rettigheter:

  • Du har rett til å innhente en bekreftelse påom personopplysningene dine er behandlet eller ikke.
  • Du har rett til å bli informert om (i) kilden til personopplysningene dine; (ii) behandlingens formål og metoder; (iii) datakontrollerens identitet; og (iv)entiteter eller entitetskategorier som personopplysningene dine kan kommuniseres med.
  • YouDu har rett til å innhente: (i) oppdatering, korreksjon eller integrering av personopplysningene dine; og (ii) sletting, anonymisering eller sperring av personopplysningene dine hvis de behandles lovstridig.
  • Du har rett til å motsette deg, helt eller delvis (i) av legitime grunner, behandlingen av personopplysningene dine, selv om innsamlingen av data er relevant; og (ii) behandlingen av personopplysningene dine når formålet er å sende reklamemateriale eller direktesalg eller for å gjennomføre markedsføringsundersøkelser eller andre kommersielle undersøkelser.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om Acer-policyer og -metoder for å håndtere personopplysninger mottatt via denne direktekoblede tjenesten, ta kontakt med privacy_officer@acer.com. Alternativt kan du ta kontakt med Acer-enheten hvor du sendte informasjonen din når det gjelder spørsmål om spesielle bruksområder og/eller lokal databehandling. Kontaktadresser for hver Acer-enhet finnes på www.acer-group.com/officelist.html. For å gi oss anledning til å yte raskest mulig service, ber vi deg om mulig å sende alle spørsmål på engelsk. Oppgi i tillegg hvilket land du kontakter oss fra samt en beskrivelse av produktets produsent og modell (hvis aktuelt).


Hvordan velge bort at vi bruker personopplysningene dine:


Du kan når som helst velge bort vår bruk av personopplysningene dine ved å kontakte Acer. Vi vil da fjerne personopplysningene dine fra databasen(e) vår(e) så snart som mulig.


Koblede webområder:


Andre områder som er koblet til/fra de direktekoblede tjenestene våre, kan ha andre policyer. Acer deler ingen innsamlede personopplysninger med disse områdene og er ikke ansvarlig for noe informasjon eller innhold på disse områdene. Vi råder deg til å gjennomgå personvernpolicyene som er lagt ut på disse områdene, detaljer om disse. Acer verken garanterer eller støtter informasjon eller retningslinjer gitt av webområder som ikke er kontrollert av Acer.


Retningslinjer for bruk; endringer i personvernpolicyen:


Disse retningslinjene er oversatt til flere språk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og andre versjoner, skal den engelske versjonen være gjeldene. Betingelsene i denne personvernpolicyen regulerer bruken og all informasjon som er samlet inn mens den er gjeldende. Acer forbeholder seg rett til å endre denne personvernpolicyen når som helst og råder deg derfor til å kontrollere denne personvernpolicyen fra tid til annen. Endringer i denne personvernpolicyen er gjeldende i samme øyeblikk de er legges ut på webområdet vårt.


Spørsmål:


Dersom du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernpolicyen, nettskytjenestene, webområdene eller noen andre av de direktekoblede tilbudene våre, kontakt oss på: privacy_officer@acer.com. For å gi oss anledning til å yte raskest mulig service, ber vi deg om mulig å sende alle spørsmål på engelsk. Oppgi i tillegg hvilket land du kontakter oss fra samt en beskrivelse av produktets produsent og modell (hvis aktuelt).