Menu

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Нашият ангажимент към Вас ...

Acer Inc., на 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. и неговата група от компании по целия свят (включително, но не ограничено до неговите дъщерни марки Gateway, eMachines и Packard Bell, списък, на които може да се намери на www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (наричани общо "Acer","нашите" или "ние") уважава личното пространство на нашите клиенти и онлайн посетители. Тази политика за конфиденциалност е да Ви информира за нашите онлайн информационни практики, за нашите практики по отношение на събирането, съхранението, обработката, предаването и използването на лична информация, както и за наличните избори по отношение на събирането и използването на Вашата лична информация, включително регистрацията на профил Acer и свързани услуги (така наречения “Acer профил”) и услуги за бюлетини с новини.

Можете да осъществите достъп до услугата на Acer ("Услугата") чрез нашия сайт, приложения за устройства, чрез APIs, и чрез трети лица. "Устройство" е всеки компютър, който се използва за достъп до нашите услуги, включително без ограничение десктоп, лаптоп, мобилен телефон, таблет или други потребителски електронни устройства. Тази политика за конфиденциалност урежда достъпа Ви до нашата услуга, независимо от начина, по който го правите. Чрез използване на нашата услуга и чрез предоставяне на изричното Ви съгласие (когато е необходимо) Вие се съгласявате със събирането, предаването, обработката, съхранението, оповестяването и други употреби, описани в настоящата политика за конфиденциалност.

Какво събираме и как го събираме:

Ние събираме различни видове информация, която да ни помогне по-добре да обслужваме нашите клиенти и посетителите на нашия уебсайт:

 • Интернет протокол (IP) адреси. За всеки посетител, реализиращ достъп или използващ нашата услуга или разглеждащ сайта ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и съхранява IP адреса на посетителя (адреса на интернет протокола на компютъра на посетителя), за да се определи кои области на нашия сайт са посетени и колко време всеки посетител прекарва там. Тази информация ни помага да разберем тенденциите в трафика на посетителите чрез нашата услуга и уебсайт, така че да можем да подобрим цялостната използваемост на нашия уебсайт. Компютърът Ви осигурява тази информация автоматично всеки път, когато влизате, освен ако не сте активирали технология за блокиране, налична в някои браузъри.
 • Информация за устройството. Ние можем да събираме информация за конкретното устройство, като например модела на хардуера, версията на операционната система и уникални идентификатори на устройството. Ние можем също да събираме и съхраняваме информация (включително лична информация) локално на устройството Ви чрез механизми, като например уеб хранилището на браузъра (включително HTML 5) и кешира данни на приложението.
 • Cookies (Бисквитки). Както много сайтове днес, ние може да използваме стандартна технология, наречена бисквитки, за събиране на информация за това как използвате нашия сайт, за да Ви предоставим по-добро взаимодействие чрез измерване, кои области от интернет страницата ни са от най-голям интерес за Вас или да Ви запомним, когато се върнете да ни посетите отново. Ние нямаме желание или намерение да нарушаваме Вашата конфиденциалност, докато разглеждате нашия сайт. Повечето браузъри Ви позволят да изтриете бисквитките от твърдия диск на компютъра Ви, да блокирате приемането на бисквитки, или да получавате предупреждение, преди те да бъдат запазени. Можете да изберете да настроите браузъра си да Ви известява, когато получавате бисквитки, което ви дава избор да отхвърляте или приемате бисквитката. Бисквитките могат също да се използват и от рекламни фирми на трети страни, когато те пускат реклами на нашия сайт и тези бисквитки помагат за контрол, кои реклами да се показват. Тези показващи реклами компании могат да използват бисквитки, за да събират не лично идентифицируема информация, от Вас. Рекламодателите използват тази информация, за да насочват рекламите си и да измерват тяхното влияние.
 • Лична информация. Въпреки, че ние по принцип не изискваме да ни предоставяте индивидуално идентифицируема информация, за да посетите, да имате достъп или да използвате нашия сайт, понякога може да поискаме да ни предоставите лична информация, която е свързана с индивидуално идентифицируема информация, като например вашия е-мейл адрес, име, пощенски адрес, телефонен номер, номер на кредитна карта, държава, език, демографска информация, или постоянен идентификатор (като потребителско име и парола). Предоставянето на тази информация Ви позволява да създадете Acer профил, правите покупки, да регистрирате продукти, да получавате подкрепа, да кореспондирате с нас, да участвате в онлайн проучвания, да се абонирате за списък с адресати или бюлетини, или да се регистрирате за покупки със специални отстъпки. Ние не искаме да предоставяте конфиденциална лична информация (като например информация за Вашето здраве, политически и религиозни убеждения, предполагаеми или извършени криминални деяния или сексуална ориентация), и Ви молим да не ни предоставяте такава информация. Всяка такава информация, която Вие ни предоставяте доброволно ще бъде използвана само в съответствие с тази Политика за конфиденциалност.

AcerID. За да Ви позволим да създадете AcerID, трябва да съберем и обработим следната информация: имейл адрес, име, фамилия, профил в социални мрежи (като профил във Facebook, профил в Google), държава и език. Тази информация е минималната и следователно необходима, за да ви бъде позволено да създадете Acer профил. След създаване на Acer профил, можете да завършите профила си като предоставите допълнителна информация, като Вашия телефонен номер, адрес, информация, необходима за регистрация на продукт на Acer, и т.н. Освен това Вие можете да управлявате Вашия личен профил, като изберете опцията да получавате бюлетина с новини на Acer, от която опция можете да се откажете по всяко време.

Какво правим с личната информация:

Личната информация, която предоставяте, може да се използва за подпомагане на взаимоотношенията Ви като клиенти с Acer. Ние искаме да използваме тази информация, за да конкретизираме Вашия опит на нашия сайт и с нас като цяло. Ние не събираме и не използваме личната информация, която ни предоставяте за никакви несвързани цели, освен когато сме задължени или ни е позволено от местното законодателство да го направим, без да Ви информираме предварително или без да получим Вашето изрично съгласие.

Вашите лични данни се събират и впоследствие обработват за следните цели:

 • За да се отговори на определени искания, направени от Вас, като например с цел да Ви позволим да направите Acer профил и да Ви предоставим достъп до набор от свързани услуги (като регистрация на Acer устройство, създаване на собствен облак чрез abApps и поддръжка). Обработката на Вашите лични данни за тази цел не изисква предварителното Ви съгласие.
 • За целите на маркетинга: освен ако не сте ни дали други указания (както е описано по-долу), ние ще Ви изпратим информация за нашите различни подобрения на продукта, специални оферти и други нови продукти и услуги от Acer, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас. Само Acer (или агенти, работещи от името на Acer) ще Ви изпращат такива директни писма. Ако не искате да получавате такива писма, просто ни кажете когато ни давате Вашата лична информация. Можете също да се откажете от получаване на повече рекламни писма по всяко време, като се свържете Acer; вижте раздела за отказ от получаване на рекламни материали по-долу.

Ако се изисква от приложимото право, ще Ви изпратим тези директни имейли само при Ваше изрично съгласие (при Ваш избор). Ако сте предоставили съгласие, но вече не желаете да получавате такива имейли, достатъчно е да ни информирате, след като получите писмото, като изберете „Процедурата за отписване”, достъпна в Бюлетина за новини. Вие също така можете да решите да се откажете от получаване на бъдещи имейли по всяко време, като се свържете с Acer, вижте секцията за отказ по-долу.

До степента позволена от закона, информацията, която предоставяте, може да бъде достъпна, обработена или съхранявана от, или прехвърлена на всеки член на групата от фирми на Acer (или техните подизпълнители) на места по целия свят, включително и тези разположени в страни, в които Вие не живеете. Тези места включват страни, които осигуряват адекватно ниво на защита на използването на лична информация. Списък на юридическите лица на Acer (и съответните им седалища), които могат да получат информацията в тези места може да се намери на www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Тази употреба може да продължи дори и ако те престанат да бъдат членове на групата от фирми на Acer. Всички компании на Acer, които получават Вашата лична информация ще я използват в съответствие с тази политика за конфиденциалност.

Acer няма да споделя личните Ви данни с външни организации за използване с маркетингови цели или за търсене на клиенти, без Вашето предварително съгласие. Вашата информация може да бъде споделена с агенти или изпълнители на Acer за целите на предоставяне на услуги, обработка на транзакции или извършване на статистически анализ за компанията на Acer. Например, ако се наложи да Ви изпратим нещо, ние трябва да дадем Вашето име и адрес на компанията доставчик. Ние даваме на агенти или изпълнители на трети страни минималното количество информация, необходимо за извършване на исканите услуги или сделката.

Вашата информация може също да бъде разкривана на трети лица, когато това се изисква от нас по закон или когато сме оправомощени за това, например в отговор на искане от страна на правителството или регулаторен орган, или във връзка с потенциални съдебни производства. Acer не носи отговорност за действията на всяко правителство или регулаторен орган по отношение на Вашата информация или данни.

Ние може също така да използваме Вашите лични данни, за да изпълним законови задължения или да се защитим срещу предявени претенции пред съд съгласно закона или, ако е необходимо, да упражним легитимните бизнес интереси и нужди на Acer, в които случаи се полага специална грижа за защита на Вашите права и гарантиране, че използването на Вашите лични данни е справедливо, законно и пропорционално.

Ако ние се обединим с някой или която и да е част от групата на Acer бъде придобита от друг бизнес (или влиза в дискусии относно същия) ние можем да споделим Вашата информация с тази нова сфера на дейност и съответните консултанти; Ако направим това обаче, ние ще гарантираме, че са предприети стъпки, така че Вашите права във връзка с информацията Ви продължават да бъдат защитени.

Насоки за деца:

Acer НЯМА да събира съзнателно онлайн информация за контакт от малолетни или непълнолетни лица (както са определени от изискванията на местното законодателство) и ако разберем, че имаме лична информация за малолетен или непълнолетен, ние ще я изтрием от нашите системи. Acer насърчава родителите или настойниците (включително други законни представители) да прекарват време с децата си онлайн и да участват в онлайн дейностите им. Малолетните или непълнолетни лица имат право да използват нашите онлайн продажби и да извършват плащания по транзакция САМО със съгласието на родител или настойник, или в степента, позволена от приложимото право. Ако сте малолетно или непълнолетно лице, от Вас се изисква да получите разрешение от своите родители или настойници, за да извършите някакви сделки на този уебсайт.

Потребители извън САЩ:

Ако посещавате сайта ни извън САЩ или по друг начин се свържете с нас извън САЩ, моля имайте предвид, че Вашата лична информация може да се прехвърли, съхранява или обработва в САЩ, където се намират много от нашите сървъри. Защитата на данните и други закони на САЩ и други страни може да не са най-изчерпателни като онези във Вашата страна, но моля бъдете сигурни, че ние предприемаме действия за защита на личното Ви пространство. С използването на нашите услуги, Вие разбирате, че Вашата информация може да се прехвърля на нашите съоръжения и тези на трети лица, с които я споделяме, както е описано в политиката за конфиденциалност.

Потребители от Европейския съюз:

Когато информацията, предоставена от Вас, се прехвърля от компания на Acer в Европейското икономическо пространство ("ЕИП") или Швейцария на компания или агент на Acer извън ЕИП или Швейцария, са въведени подходящи стъпки, за да се осигури адекватна защита на данните. Моля обърнете внимание, че тази политика за конфиденциалност не се отнася за данни и информация, които Вие съхранявате в интернет пространството, ако данните и информацията се съхраняват на сървър извън Европа. В такъв случай Вие носите цялата отговорност и приемате всички рискове, свързани със съхраняването на Вашите данни извън Европа.

Потребители от Тайван:

Ако сте потребител от Тайван, ние искаме да Ви обърнем внимание на следното в съответствие с приложимото законодателство и подзаконовите нормативни актове на Тайван:

 • Ние ще поддържаме и, когато е необходимо, ще използваме Вашите лични данни от момента, в който сте ни ги предоставили чрез всякакви средства, докато не пожелаете да ги изтрием. Географският обхват, в който ще използваме Вашите лични данни, се ограничава до Тайван, юрисдикцията, в която Вие се намирате и само на мястото, в което работи дъщерно дружество на Acer.
 • Вие можете да упражнявате следните права по отношение на Вашите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни:
  • всякакво запитване и искане за преразглеждане на личната информация (срещу заплащане на такса в зависимост от всеки отделен случай);
  • всякакво искане за дублиране на личната информация (срещу заплащане на такса в зависимост от всеки отделен случай);
  • всякакво искане за допълване или коригиране на личните данни;
  • всякакво искане за прекратяване на събиране, преработка или използване на лична информация; и
  • всякакво искане за изтриване на лични данни.
 • Сървърите, осигуряващи онлайн услуги, обработват и съхраняват огромно количество информация всеки ден и поддържат запис на извършената обработка. Тези компютърни записи се наричат "лог файлове". След като се обработи информацията в лог файловете, тя се съхранява и се блокира по-нататъшен достъп. Докато се съхранява информацията, информацията за профила Ви, може да остане в нашите лог файлове на активен сървър.
 • Ако данните, които ни предоставяте, съдържат личните данни на трето лице, Вие потвърждавате, че такова трето лице знае правата си съгласно политиката за конфиденциалност и гарантирате, че сте получили съгласието на това трето лице и ни оправомощавате да използваме личните данни на тази трета страна в съответствие с политика за конфиденциалност.
 • Ако откажете да предоставите или поискате да преустановим използването, обработката и употребата или поискате да изтрием Вашите лични данни, ние няма да можем да се свържем с Вас относно съответни въпроси, свързани с нашата услуга, да поддържаме документация за бъдещо запитване, да Ви осигурим най-новата информация на услугата, която предлагаме, или да направим преглед на клиентите, и може би няма да продължим нашата услуга, и следователно няма да носим отговорност за всякакви загуби, произтичащи от това.
 • В случай, че личните данни, които ни предоставяте, са недостатъчни, за да потвърдим автентичността на самоличността Ви, или че те са получени от фалшива самоличност или кражба на самоличност или са нереални, ние имаме право да прекратим нашата услуга за Вас. Извиняваме се за причиненото неудобство в резултат от това, ако има такова.

Използване и разкриване на анонимна обобщена информация:

Acer може също да събира, обобщава и поддържа анонимна информация за своите клиенти и онлайн посетители на нашия уебсайт, като например хоби на гостите, интереси, потребителските навици и др. Тази информация може след това да бъде използвана за конкретизиране на нашето съдържание и реклами, за осигуряване на по-добри познания за нашите посетители. В допълнение, Acer може също да споделя такава обобщена информация за нашите посетители с рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети страни, например, за да ги информира за процента посетители от мъжки / женски пол или процента на посетителите в рамките на определена възрастова група.

Мерки за сигурност:

Ние защитаваме личната информация, която Вие споделяте с нас. В Acer, достъп до личната Ви информация е ограничена до хора, които се нуждаят от нея, за да си вършат работата. Нашата политика е да се запази интегритета на всяка лична информация, която притежаваме. За да се предотвратят нарушения на сигурността, Acer използва няколко техники за сигурност, като SET или индустриалния стандарт Протокол за защита на информацията (Secure Socket Layer) (SSL) криптиране за предаване на информация за кредитни карти или където се изисква лична информация, за да се предпази всяка лична информация от неоторизиран достъп от страна на потребителите; Въпреки това, ние не можем и не гарантираме сигурността в интернет.

Запитвания или въпроси - Вашите права:

Във връзка с обработката на личните Ви данни, имате определени права:

 • Имате право да получите потвърждение за това дали Вашите лични данни се обработват или не се обработват, както и кои лични данни се обработват.
 • Имате право да бъдете информиран за (i) източника на Вашите лични данни; (ii) целите и методите на обработването; (iii) идентичността на попечителя на данни; и (iv) субектите на трети лица или категории лица, на които или чиито лични данни могат да бъдат съобщени.
 • Имате право да получите: (i) актуализиране, поправка или интегриране на данните Ви; и (ii) изтриване, обезличаване или блокиране на данните Ви, ако са обработени незаконно.
 • Имате право на възражение, изцяло или частично (i) на законно основание за обработването на личните Ви данни, въпреки че данните са подходящи за целите на събирането; и (ii) при обработването на личните Ви данни, когато това се прави с цел изпращане на рекламни материали или директни продажби, или по друг начин за извършване на пазарни или търговски комуникационни проучвания.

Ако имате въпроси или притеснения относно политиките на Acer и практиките за работа с лични информация, получена чрез тази онлайн услуга, моля свържете се с privacy_officer@acer.com. Алтернативно, за определено приложение и / или локални заявки за обработка на данни, моля свържете се с организацията на Acer, на която сте предали личната си информация. Контактите за всяко Acer юридическо лице могат да бъдат намерени на www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. За да ни позволите да Ви осигурим по-бързо обслужване, моля, изпращайте запитвания на английски език, ако е възможно и ни уведомявайте за страната, от която се свързвате с нас, заедно с описание на марката и модела на Вашите продукти (ако е приложимо).

Как да се откажете от използването от наша страна на Вашата лична информация за маркетингови цели:

Вие може по всяко време, да откажете използването от наша страна на Вашата лична информация, като се свържете Acer. Ние ще премахнем личната Ви информация от нашата база (и) данни, в разумен срок след като това стане възможно.

Свързани уебсайтове:

Други уебсайтове, които са свързани с / от нашия уебсайт може да имат различни политики. Acer не споделя никаква лична информация, събрана с тези сайтове и не носи отговорност за информацията или съдържанието на тези сайтове. Ние Ви препоръчваме да прегледате политиката за конфиденциалност, отбелязана на тези сайтове за подробности. Acer не дава гаранции и не поддържа никаква информация или политики на даден сайт, който не се контролира от Acer.

Политика за използване; Промени в политиката за конфиденциалност:

Тази политика на конфиденциалност трябва да бъде написана на различни езици. В случай на несъответствие в тази политика за конфиденциалност между английската версия и всяка друга версия, английската версия има предимство. Условията в тази политика за конфиденциалност управляват използването и всяка информация, събрана по време на нейното действие. Acer си запазва правото да променя тази политика за конфиденциалност по всяко време и по тази причина Ви съветваме да проверявате нашия уебсайт от време на време за актуализация. Промените в тази политика за конфиденциалност влизат в сила в момента на публикуването им на нашия сайт.

Въпроси:

За всякакви въпроси или коментари по тази политика за конфиденциалност или уеб сайта ни, моля свържете се с нас на адрес: privacy_officer@acer.com. За да ни позволите да Ви осигурим по-бързо обслужване, моля, изпращайте запитванията на английски език, ако е възможно и ни уведомявайте за страната, от която се свързвате с нас, заедно с описание на създаването и модела на вашите продукти (ако е приложимо).

Последна актуализация: октомври 2016 г.