Menu

Soukromí

Náš závazek k vám...

Společnost Acer Inc., 8/F, č. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. a její skupina společností po celém světě (včetně přidružených značek Gateway, eMachines a Packard Bell, avšak bez omezení na ně, jejichž seznam najdete na www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (dále jen „Acer”, „naše“ nebo „my“) respektují soukromí zákazníků a online návštěvníků. Tyto Zásady ochrany soukromí vám představí naše zacházení s online informacemi, sběr, zpracování, přenos a využití osobních údajů a vaše možnosti, pokud jde o sběr a využití vašich osobních údajů, včetně registrace účtu Acer a souvisejících služeb (takzvaného „AcerID“) a služby oběžníku.

Služba Acer („Služba“) je dostupná přes naše webové stránky, aplikace na Zařízeních, rozhraní API a prostřednictvím třetích stran. „Zařízení“ je libovolný počítač použitý k přístupu k naší Službě, například stolní či přenosný počítač, mobilní telefon, tablet nebo jiná zařízení spotřební elektroniky. Tyto Zásady ochrany soukromí upravují váš přístup k naší Službě, nezávisle na tom, jak k ní přistupujete. Používáním našich Služeb a udělením Vašeho výslovného souhlasu tam, kde se to vyžaduje, souhlasíte se sběrem, přenosem, zpracováním, ukládáním, poskytováním a dalším využitím, popsaným v těchto Zásadách.

Jaké údaje shromažďujeme a jak to děláme:

Shromažďujeme různé druhy informací, které nám pomáhají lépe obsloužit své zákazníky a návštěvníky našich webových stránek:

 • Adresy IP (Internet Protocol). U každého návštěvníka našich webových stránek i u každého uživatele Služby náš webový server automaticky zjišťuje a ukládá adresu IP (adresu internetového protokolu počítače návštěvníka), aby určil, které části našich webových stránek jsou navštěvovány a jakou dobu tam každý návštěvník stráví. Tyto informace nám pomáhají poznat navigační zvyklosti uživatelů našich Služeb a webových stránek a umožňují vylepšovat použitelnost našich webových stránek. Váš počítač tyto informace poskytuje automaticky při každém přihlášení, pokud neaktivujete blokovací technologie dostupné v některých prohlížečích.
 • Informace o zařízení. Můžeme shromažďovat informace specifické pro konkrétní zařízení, například model hardwaru, verzi operačního systému a jedinečný identifikátor zařízení. Informace (včetně osobních údajů) můžeme shromažďovat a ukládat ve vašem zařízení, například prostřednictvím ukládání ve webovém prohlížeči (včetně HTML 5) a vyrovnávacích pamětech aplikací.
 • Soubory Cookie. Podobně jako další moderní weby můžeme použít standardní technologii nazývanou cookies ke sběru údajů o tom, jak využíváte naše webové stránky. Díky této technologii vám můžeme nabídnout lepší uživatelský zážitek díky zjišťování oblastí našich webových stránek, o které se nejvíce zajímáte, s tím, že tyto oblasti zůstanou uloženy pro vaši další návštěvu. Při vašich návštěvách nechceme ani nezamýšlíme ohrožovat vaše soukromí. Většina prohlížečů umožňuje odstraňování souboru cookie z pevného disku počítače, blokování jejich příjmu nebo varování před jejich příjmem. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás při příjmu souboru cookie informoval a nabídl vám možnost cookie přijmout nebo odmítnout. Soubory cookie mohou využívat i externí poskytovatelé reklamních služeb, kteří na naše webové stránky umísťují inzerci, a soubory cookie jim pomáhají při určování toho, které reklamy budou zobrazeny. Tito poskytovatelé reklamních služeb mohou prostřednictvím souborů cookie sbírat údaje, podle nichž vás nelze jednoznačně identifikovat. Zadavatelé reklam tyto informace využívají k cílení a měření účinnosti reklamy.
 • Osobní údaje. Ačkoli obecně od svých uživatelů nevyžadujeme sdělení osobních údajů umožňujících jejich jednoznačnou identifikaci, můžeme vás o tyto informace čas od času požádat. Například se může jednat o vaši e-mailovou adresu, jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, číslo kreditní karty, zemi, jazyk, demografické údaje nebo trvalý identifikátor (například uživatelské jméno a heslo). Díky poskytnutí těchto údajů můžete vytvořit AcerID, nakupovat, registrovat produkty, získat podporu, korespondovat s námi, účastnit se online průzkumů, přihlásit se k odběru oběžníků nebo novinek a registrovat se k získání zvláštních slev. Nevyžadujeme od vás citlivé osobní údaje (například o vašem zdraví, politickém přesvědčení nebo víře, obvinění a odsouzení, sexuální orientaci), a žádáme vás, abyste nám takové informace neposkytovali. Veškeré informace, které nám dobrovolně poskytnete, budou používány výhradně v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

AcerID. K vytvoření AcerID je nutné, abychom od vás měli a mohli zpracovat následující informace: emailovou adresu, jméno, příjmení, přihlašovací identifikátor do sociálních sítí (jako například Facebook ID a Google ID), zemi a jazyk. Jedná se o minimum informací a tedy o nezbytné informace k vytvoření AcerID. Po vytvoření AcerID můžete také doplnit váš profil uvedením dalších informací, jako například Vašeho telefonního čísla, adresy, informací nezbytných k registraci produktu Acer, a dalších informací. Také můžete spravovat váš osobní profil zapnutím odběru oběžníku Acer, přičemž z tohoto odběru se lze kdykoli později odhlásit.

Co děláme s vašimi osobními údaji:

Poskytnuté osobní údaje mohou být využity k podpoře vašeho zákaznického vztahu se společností Acer. Tyto údaje hodláme využít ke konkrétnímu přizpůsobení našich webových stránek podle vašich potřeb a k obecnému zkvalitňování vztahu s vámi. Osobní údaje, které nám předáte, neshromažďujeme ani nevyužíváme pro jiné účely, než ke kterým nám byly poskytnuty, aniž bychom vás předem informovali nebo aniž bychom získali váš výslovný souhlas, s výjimkou případů povolených místními zákony.

Vaše osobní informace se uchovávají a následně zpracovávají k těmto účelům:

 • K plnění konkrétních požadavků, které na nás máte, jako například k tomu, abyste si mohli vytvořit Acer ID a dostali jste přístup ke skupině souvisejících služeb (tj. registrace zařízení Acer, vytvoření vlastního prostoru v rámci cloudu s aplikacemi abApps a zpřístupnění podpory). Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem nevyžaduje váš předchozí souhlas;
 • Pro marketingové účely. Pokud nevyjádříte jiné přání (jak je popsáno níže), budeme vás informovat o aktualizacích produktů, výhodných nabídkách a dalších nových produktech a službách společnosti Acer, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat. Tyto zprávy vám bude zasílat pouze společnost Acer (nebo zástupci jednající jménem společnosti Acer). Pokud tyto zprávy nechcete dostávat, stačí, když nám tuto skutečnost sdělíte při předání svých osobních údajů. Příjem těchto informací můžete kdykoli ukončit kontaktováním společnosti Acer; viz část Odhlášení níže.

Pokud to příslušné zákony vyžadují, budeme vám posílat tyto zprávy pouze po vašem výslovném souhlasu (volitelné). Pokud jste nám udělili souhlas, ale již nechcete dostávat tyto zprávy, prostě nám to sdělte po přijetí oběžníku podle postupu „Postup odhlášení“, který bude uvedený v daném oběžníku. Příjem těchto informací můžete kdykoli ukončit kontaktováním společnosti Acer; viz část Odhlášení níže.

V rozsahu povoleném zákonem mohou být vámi poskytnuté údaje zpřístupněny, zpracovány nebo uloženy či předány libovolné společnosti skupiny Acer (nebo jejím dodavatelům) kdekoli na světě, včetně těch, které sídlí v jiné zemi než vy. Tato místa zahrnují země, které nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Seznam entit společnosti Acer (a jejich sídel), které mohou obdržet vaše údaje na těchto místech, najdete na adrese www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Toto využívání může pokračovat i poté, co společnost přestane náležet do skupiny Acer. Všechny společnosti skupiny Acer, které obdrží vaše osobní údaje, je budou využívat ve shodě s těmito zásadami ochrany soukromí.

Společnost Acer nebude bez vašeho předchozího souhlasu sdílet vaše osobní údaje s jakoukoli externí organizací, která by je mohla využít k marketingu nebo nevyžádaným nabídkám. Vaše údaje mohou být sdíleny se zástupci nebo dodavateli společnosti Acer pro účely poskytování služeb, zpracování transakcí nebo provádění statistické analýzy pro společnost Acer. Příklad: Pokud vám potřebujeme něco zaslat, musíme vaše jméno a adresu poskytnout přepravci. Zástupcům třetích stran a dodavatelům předáváme pouze minimum údajů potřebných k realizaci příslušných služeb nebo transakce.

Vaše údaje mohou být také předány třetím stranám v případě, že to vyžaduje zákon, nebo jsme k tomu oprávněni, například při reagování na požadavky státních nebo regulačních orgánů, nebo v souvislosti s možným právním sporem. Společnost Acer bez omezení platnosti výše uvedeného neručí za akce vládních nebo regulačních orgánů založené na údajích o vás nebo vašich datech.

Vaše údaje můžeme také využít ke splnění zákonných povinností nebo ke své obraně před nároky vyplývajícími z těchto zákonů, nebo k právoplatným podnikatelským účelům společnosti Acer, v kterémžto případě vyvineme zvláštní úsilí k tomu, abychom ochránili vaše práva a vaše osobní údaje použili pouze férovým, zákonným a přiměřeným způsobem.

Pokud se společnost Acer nebo část její skupiny sloučí nebo bude získána jinou firmou (nebo zahájí obchodní jednání za tímto účelem), můžete vaše osobní údaje s touto firmou a jejími poradci sdílet, ale přijmeme kroky pro to, aby byla i nadále zajištěna ochrana vašich práv.

Pokyny týkající se dětí:

Společnost Acer NEBUDE vědomě online shromažďovat kontaktní údaje dětí nebo nezletilých (dle místních předpisů), a pokud se dozvíme o tom, že uchováváme osobní údaje dítěte nebo nezletilého, z našich systémů je vymažeme. Společnost Acer doporučuje rodičům nebo zákonným zástupcům, aby byli přítomní a aby se účastnili online činností svých dětí. Děti a nezletilí mohou naše on-line prodejní možnosti využít POUZE se svolením rodiče nebo zákonného zástupce a na základě úhrady transakce nebo v rozsahu povoleném zákonem. Pokud jste dítě nebo nezletilý, jste k dokončení některých transakcí na těchto webových stránkách povinni získat souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Uživatelé žijící mimo USA:

Pokud navštěvujete naše webové stránky ze země mimo USA, nebo nás jinak kontaktujete ze země mimo USA, upozorňujeme vás, že vaše osobní údaje mohou být uloženy do USA, přeneseny do USA nebo zpracovány v USA, kde máme řadu serverů. Zákony na ochranu údajů a další zákony v USA a dalších zemích nemusí být tak kompletní, jako zákony vaší země. Přesto přijímáme řadu kroků v zájmu ochrany vašeho soukromí. Použitím naší Služby berete na vědomí, že vaše údaje mohou být přeneseny na naše zařízení a třetím stranám, s nimiž je sdílíme v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Uživatelé z Evropské Unie:

Pokud společnost skupiny Acer v Evropském hospodářském prostoru („EEA“) nebo Švýcarsku předá vaše údaje společnosti nebo zástupci společnosti Acer mimo EEA nebo Švýcarsko, budou přijaty kroky k tomu, aby byly vaše údaje vhodně chráněny. Upozorňujeme, že se tyto Zásady ochrany soukromí netýkají dat a informací, které uložíte do cloudových služeb, pokud jsou uloženy na serveru mimo Evropu. V takovém případě nesete výhradní odpovědnost a přebíráte všechna rizika související s uložením dat mimo Evropu.

Uživatelé z Tchajwanu:

Jste-li uživatel z Tchajwanu, rádi bychom Vás upozornili na následující skutečnosti podle příslušných zákonů a předpisů Tchajwanu:

 • Budeme uchovávat a v případě potřeby používat Vaše osobní údaje od okamžiku, kdy nám je poskytnete pomocí libovolných prostředků, dokud nepožádáte, abychom je smazali. Geografický rozsah našeho používání vašich osobních údajů je omezený na Tchajwan, v jehož jurisdikci se nacházíte, a pouze na místo, kde je provozována pobočka Acer.
 • Podle zákona o ochraně osobních údajů můžete uplatňovat následující práva týkající se osobních údajů:
  • libovolný dotaz a požadavek na přezkoumání osobních informací (je zpoplatněno podle každého jednotlivého případu);
  • libovolný požadavek na vytvoření duplikací osobních údajů (je zpoplatněno podle každého jednotlivého případu);
  • libovolný požadavek na dodání správných osobních informací;
  • libovolný požadavek na přerušení shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů; a
  • libovolný požadavek na odstranění osobních údajů.
 • Servery poskytující online služby zpracovávají a ukládají každý den velké množství informací a udržují záznamy o prováděném zpracování. Tyto počítačové záznamy se nazývají „log soubory“. Po zpracování informací v log souborech se uloží a zablokuje se další přístup k nim. Než se informace uloží, mohou informace o Vašem účtu zůstat v našich aktivních log souborech serveru.
 • Pokud údaje, které poskytnete, obsahují osobní údaje o jakékoli třetí osobě, potvrzujete, že tato třetí osoba zná práva podle těchto zásad ochrany soukromí, a zaručujete se, že jste získali souhlas této třetí strany a povařujete nás k použití osobních údajů této třetí strany podle těchto zásad ochrany soukromí.
 • Pokud nám odmítnete poskytnout, nebo nás požádáte, abychom přestali používat vaše osobní údaje, zpracovávat a používat vaše osobní údaje, nebo nás požádáte o odstranění, vašich osobních údajů, nebudeme schopni vás kontaktovat ohledně relevantních záležitostí týkajících se naší Služby, udržovat záznamy pro pozdější dotazování, poskytovat vám nejnovější informace o naší Službě ani provádět zákaznické recenze, a nemusíme být schopni pokračovat v poskytování Služby a nemůžeme být zodpovědní za jakékoli ztráty, které následkem toho vzniknou.
 • V případě, že osobní údaje, které nám poskytnete, jsou nedostatečné k potvrzení pravosti vaší totožnosti, nebo jsou výsledkem jakékoli falešné totožnosti nebo zcizení totožnosti nebo nejsou skutečné, jsme oprávněni ukončit vám poskytování naší Služby. Pokud tímto vzniknou jakékoli nepříjemnosti, omlouváme se za ně.

Použití a zpřístupnění souhrnných anonymních údajů:

Společnost Acer také může shromažďovat, slučovat a udržovat anonymní údaje o svých zákaznících a online návštěvnících našich webových stránek, například o jejich koníčcích, zájmech, nákupních zvycích, atd. Tyto údaje lze poté využít k přizpůsobení našeho obsahu a inzerce v zájmu zajištění lepšího uživatelského zážitku našich návštěvníků. Kromě toho může společnost Acer tyto souhrnné údaje o návštěvnících sdílet se zadavateli reklam, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami, například je informovat o poměru mužů/žen navštěvujících webové stránky nebo procentu návštěvníků v určitém věkovém rozmezí.

Bezpečnostní opatření:

Chráníme osobní údaje, které s námi sdílíte. Společnost Acer umožňuje nahlížení do osobních údajů pouze těm pracovníkům, kteří je potřebují k výkonu své práce. Kromě toho je naším záměrem zajistit integritu všech osobních údajů, které držíme. Abychom zabránili porušení bezpečnosti, společnost Acer používá několik bezpečnostních technik, jako například SET nebo šifrování zabezpečenou vrstvou soketu průmyslového standardu (Secure Socket Layer, SSL) k přenosu informací o kreditní kartě jakož i veškerého přenosu veškerých osobních informací pro jejich ochranu před neoprávněným přístupem uživatelů; nemůžeme však zajistit bezpečnost na internetu a ani jí nezaručujeme.

Dotazy – vaše práva:

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte určitá práva:

 • Máte právo nechat si potvrdit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli a takéo jaká data se jedná.
 • Máte právo být informováni o (i) zdroji svých osobních údajů; (ii) účelu a metodách jejich zpracování; (iii) identitě správce dat; a (iv) entitách nebo kategoriích entit, kterým data můžeme předávat.
 • Máte právo na: (i) aktualizaci, opravu nebo sloučení svých údajů; a (ii) vymazání, anonymizaci nebo zablokování svých údajů v případě jejich nezákonného použití.
 • Máte právo, zcela nebo částečně, (i) zabránit zpracování svých osobních údajů při náležitém zdůvodnění, i pokud se jedná o údaje relevantní pro účel, za nímž byly shromážděny; a (ii) zabránit zpracování svých osobních údajů pro účely rozesílání reklamních materiálů, přímý prodej nebo provádění marketingových nebo obchodních průzkumů.

Pokud máte dotazy ohledně zásad a postupů společnosti Acer v oblasti zpracování osobních údajů získaných touto on-line službou, pošlete e-mail na adresu privacy_officer@acer.com. Ohledně konkrétních aplikací nebo místních postupů zpracování dat případně kontaktujte entitu společnosti Acer, které jste údaje poskytli. Kontaktní údaje všech entit společnosti Acer naleznete na adrese www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. V zájmu urychlení komunikace pište pokud možno anglicky a uvádějte, z které země nás kontaktujete. Uveďte rovněž výrobce a model vašeho produktu (pokud se jej dotaz týká).

Zrušení povolení k dalšímu využívání vašich osobních údajů:

Máte možnost kdykoli kontaktovat společnost Acer a požádat o ukončení využívání vašich osobních údajů. Jakmile to bude rozumně možné, odstraníme vaše osobní údaje z našich databází.

Propojené webové stránky:

Jiné webové stránky, na které vede odkaz z našich webových stránek nebo naopak, mohou mít odlišné zásady. Společnost Acer nesdílí osobní údaje shromážděné těmito weby a neručí za informace na nich uvedené a jejich obsah. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany soukromí zveřejněné na příslušných webech. Společnost Acer nezaručuje ani nepodporuje žádné informace nebo zásady uvedené na webech, které nejsou pod kontrolou společnosti Acer.

Platnost zásad; změny zásad ochrany soukromí:

Toto Zásady budou sepsána v různých jazycích. V případě jakéhokoli rozporu v tomto Zásadách mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou verzí se použije anglická verze. Tyto zásady ochrany soukromí upravují shromažďování a použití údajů po celou dobu jejich platnosti. Společnost Acer si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli změnit a proto doporučuje, abyste se občas podívali na webové stránky, zda jejich znění nebylo aktualizované. Změny těchto zásad ochrany soukromí vstupují v platnost zveřejněním na našich webových stránkách.

Dotazy:

S jakýmikoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany soukromí nebo našich webových stránek nás kontaktujte na adrese: privacy_officer@acer.com. V zájmu urychlení komunikace pište pokud možno anglicky a uvádějte, z které země nás kontaktujete. Uveďte rovněž výrobce a model vašeho produktu (pokud se jej dotaz týká).

Poslední aktualizace: Říjen 2016