Menu

ACER'I TEENUSTE PRIVAATSUSTINGIMUSED

Me pühendume teile...

Acer Inc., asukohaga 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, Hiina Vabariik, ja tema ülemaailmne ettevõtete grupp (mille hulka kuuluvad teiste seas tütarbrändid Gateway, eMachines ja Packard Bell, mille nimekirja leiab www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (kokkuvõtlikult "Acer" või "meie") austab oma klientide ja veebilehe külastajate privaatsust. Käesolevad privaatsustingimused teavitavad teid sellest, kuidas me käsitleme online-infot, kuidas kogume, talletame, töötleme ja kasutame isiklikke andmeid, ning millised on andmete kogumise ja kasutamisega seotud valikuvõimalused, sealhulgas Aceri konto registreerimine ja sellega seotud teenused (nn "Aceri ID") ning uudiskirjateenus.

Aceri teenustele (Teenusele) saab juurdepääsu meie veebilehekülje, seadmetes töötavate rakenduste, API-de ja kolmandate osapoolte kaudu. "Seade" on mis tahes arvuti, mida kasutatakse meie Teenusele juurdepääsu saamiseks; seadmete hulka kuuluvad muu hulgas lauaarvutid, sülearvutid, mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja teised elektroonilised seadmed. Käesolevad privaatsustingimused kehtivad Teenusele saadud juurdepääsu korral, sõltumata sellest, kuidas te juurdepääsu saate. Teenust kasutades ning andes oma nõusoleku seda nõudvates kohtades, annate te nõusoleku andmete kogumisele, edastamisele, töötlemisele, talletamisele, avaldamisele ja muudele käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud tegevustele.

Mida me kogume ja kuidas me seda teeme:

Me kogume erinevat tüüpi informatsiooni, mis aitab meil oma kliente ja veebilehe külastajaid paremini teenindada:

  • IP-aadressid. Iga külastaja puhul, kes meie Teenusele juurdepääsu saab või seda kasutab, tuvastab meie veebiserver automaatselt külastaja IP-aadressi (külastaja arvuti IP-aadressi) ja talletab selle, et määratleda, milliseid meie veebilehe osasid külastatakse ning kui kaua aega külastaja seal viibib. See info aitab meil mõista külastajate liikumismudeleid meie Teenuse piires meie veebilehel, võimaldades meil parendada meie veebilehe kasutusmugavust. Teie arvuti annab selle info meile automaatselt iga kord, kui te sisse logite, kuniks te ei ole aktiveerinud mõnedes veebisirvikutes pakutavaid blokeerimisvahendeid.
  • Seadmeinfo. Me võime koguda seadet puudutavat informatsiooni nagu riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon ning seadme unikaalsed identifikaatorid. Samuti võime koguda ja talletada informatsiooni (kaasa arvatud isiklikku informatsiooni) lokaalselt teie seadmes, kasutades selleks mehhanisme nagu veebisirviku poolt talletatud veebisisu (kaasa arvatud HTML 5) ja rakenduste andmevahemälud.
  • Küpsised. Nagu paljud tänapäevased veebilehed, võime ka meie kasutada standardset küpsisteks nimetatavat tehnoloogiat, et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate, eesmärgiga parendada teie sealviibimise kogemust, mõõdistades selleks, millised meie veebilehe osad pakuvad teile enamat huvi või jättes teid meelde, et teid järgmisel külastusel ära tunda. Meil ei ole mingit soovi ega kavatsust rikkuda teie privaatsust meie veebilehe külastamise ajal. Enamik veebisirvikuid võimaldab teil küpsised oma arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida nende vastuvõtmise või saada hoiatuse, kui küpsist hakatakse talletama. Te võite lasta oma sirvikul ennast teavitada, kui teile saadetakse küpsis, millisel juhul saate selle kas tagasi lükata või vastu võtta. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandatest osapooltest reklaami pakkuvad ettevõtted, kui nad paigutavad oma reklaamid meie veebilehele. Sellisel juhul aitavad küpsised neil määrata, milliseid reklaame näidatakse. Need reklaamiettevõtted võivad kasutada küpsiseid selleks, et koguda teie kohta informatsiooni, mille kaudu teid tuvastada ei saa. Reklaamijad kasutavad seda informatsiooni selleks, et saata oma reklaame soovitud sihtgrupile ning määrata nende kasutegurit.
  • Isiklik info. Reeglina me ei nõua teilt meie veebilehe külastamiseks, sellele ligipääsu saamiseks ega selle kasutamiseks infot, mille abil saab tuvastada teie isiku, kuid esineb olukordi, kus me võime teilt paluda andmeid, mille abil on võimalik seda tuvastada – näiteks teie meiliaadress, nimi, postiaadress, telefoninumber, krediitkaardi number, asukohariik, keel, demograafilised andmed või identifitseerimistunnus (nagu kasutajanimi ja parool). Nende andmete andmine võimaldab teil luua Aceri ID, sooritada oste, registreerida tooteid, saada kasutajatuge, meiega suhelda, osaleda veebiküsitlustes, osaleda meie meililistides või saada uudiskirju, või registreeruda sooduspakkumiste saajaks. Me ei nõua teilt tundlikke isikuandmeid (nt andmed, mis puudutavad teie tervist, poliitilisi või usulisi vaateid, kuriteoregistrit või seksuaalset orientatsiooni) ja palume, et te selliseid andmeid meile ka ise ei esitaks. Mis tahes selliseid andmeid, mille te meile omal initsiatiivil esitate, kasutatakse ainult käesolevate privaatsustingimuste raames.

Aceri ID. Selleks, et võimaldada teil luua Aceri ID, peame me koguma ja töötlema järgnevaid andmeid: meiliaadress, nimi, perekonnanimi, sotsiaalmeedia ID (nagu Facebooki ID ja Google'i ID), asukohariik ja keel. Nende andmete näol on tegemist Aceri ID loomise lubamiseks vajaliku miinimumiga. Aceri ID loomisel võite te oma kasutajaprofiili lõpuni täita, lisades täiendavaid andmeid nagu telefoninumber, aadress, Aceri toodete registreerimiseks vajalikud andmed jne. Lisaks sellele võite hallata oma isiklikku kasutajaprofiili, otsustades tellida Aceri uudiskirja, millest võite hiljem alati loobuda.

Kuidas me isiklikke andmeid kasutame:

Teie poolt esitatud isiklikku informatsiooni võidakse kasutada teie ja Aceri vahelise kliendisuhtluse edendamiseks. Meie soov on kasutada neid andmeid selleks, et muuta teie kogemus meie veebilehe ja meiega isikupärasemaks. Me ei kogu ega kasuta teie edastatud isiklikku informatsiooni mingitel muudel asjassepuutumatutel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui kohalikud seadused kohustavad meid seda tegema ning annavad loa teha seda ilma teid ette hoiatamata ning teilt selleks konkreetselt nõusolekut küsimata.

Teie isiklikke andmeid kogutakse ja sellele järgnevalt töödeldakse järgmistel otstarvetel:

  • Et osutada teie poolt valitud teenusi, nagu näiteks Aceri ID loomine ning sellega kaasnevatele teenustele juurdepääsu andmine (st. oma Aceri seadme registreerimine, isikliku pilvemaailma (cloud universe) abApps abil ning kasutajatoe saamine). Teie isiklike andmete töötlemine nimetatud otstarbel ei nõua eelnevalt teie nõusoleku saamist.
  • Turundusotstarbel. Kui me ei saa teilt muid juhiseid (kirjeldatud allpool), saadame me teile informatsiooni oma erinevate toodete uusversioonide kohta, eripakkumise kohta ja Aceri teiste uute toodete ja teenuste kohta, mis meie meelest võivad teile huvi pakkuda. Ainult Acer (või Aceri esindaja) saadab teile neid otsepostitusi. Kui te ei soovi selliseid postitusi saada, siis lihtsalt öelge meile seda siis, kui meile oma isiklikud andmed annate. Te võite ka Aceriga ühendust võtta ja edasistest postitustest loobuda; vaata alltoodud loobumisvõimalusi.

Kui rakenduvad seadused näevad seda ette, siis me saadame teile otseposti ainult teie konkreetsel nõusolekul (kui see on nõutav). Kui te olete oma nõusoleku andnud, kuid ei soovi enam sellist posti saada, siis lihtsalt teavitage meid, kasutades selleks uudiskirjas toodud "Loobumisprotseduuri". Te võite samuti lõpetada edaspidiste meilide saamise, võttes ühendust Aceriga; vt. alltoodud lõpetamise sektsiooni.

Seadusega lubatud piirides võib teie poolt esitatud andmetele ligi pääseda, neid töödelda või talletada või edastamise teel saada iga Aceri ettevõtete grupi liige (või nende alltöövõtja) kogu maailmas, kaasa arvatud nendes riikides, kus teie ei ela. Nende seas on riike, kus seadus ei taga isiklikele andmetele piisavat kaitset. Nimekiri Aceri ettevõtetest (ja nende registreeritud peakorteritest), kes võivad teie andmeid saada, on loetletud aadressil www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Andmete kasutamine ei pruugi lõppeda isegi siis, kui nad Aceri ettevõtete grupist väljuvad. Kõik Aceri ettevõtted, mis saavad teie isiklikud andmed oma käsutusse, kasutavad neid kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Acer ei jaga teie isiklikke andmeid ühegi grupivälise organisatsiooniga, kes saaks neid kasutada turustamis- või reklaamieesmärgil ilma teie eelneva nõusolekuta. Teie andmeid võidakse jagada Aceri esindajate või alltöövõtjatega teenuste pakkumise eesmärgil, tehingute teostamiseks või Aceri ettevõtte statistilise analüüsi tarvis. Näiteks, kui me peame teile midagi saatma, siis peame andma teie nime ja aadressi logistikateenuse osutajale. Kolmandatele osapooltele ja alltöövõtjatele anname me ainult minimaalsed võimalikud andmed selleks, et vajalikku teenust osutada või tehingut teostada.

Kui Acer ühineb teise ettevõttega või läheb selle omandusse (või alustab sellesisulisi läbirääkimisi), siis võime me jagada teie andmeid selle ettevõtte ja selle nõustajatega; , kui me seda teeme, siis hoolitseme selle eest, et kasutusele võetakse meetmed teie isiklike andmetega seotud õiguste tagamiseks.

Suhtlemine lastega:

Acer EI kogu teadlikult veebikontakte lastelt või alaealistelt (nagu sätestab kohalik seadusandlus), ja kui me saame teada, et omame lapse või alaealise isiklikke andmeid, siis me kustutame need oma süsteemidest. Acer julgustab lapsevanemaid või laste hooldajaid (kaasa arvatud muud seaduslikud esindajad) olema nendega veebis koos ja osalema nende veebitegevuses. Lapsed ja alaealised võivad meie online müügitehingutes osaleda ja nende eest tasuda AINULT lapsevanema või hooldaja nõusolekul või vastava seadusega lubatud piires. Kui te olete laps või alaealine, siis olete kohustatud mõnede sellel veebilehel teostatavate tehingute jaoks saama lapsevanemate või hooldajate loa.

Kasutajad väljapoolt Ameerika Ühendriike:

Kui te külastate meie veebilehte väljapoolt Ameerika Ühendriike või võtate meiega ühendust väljapoolt Ameerika Ühendriike, siis arvestage võimalusega, et teie isiklikud andmed võidakse edastada Ameerika Ühendriikidesse, neid võidakse seal talletada või töödelda, kuivõrd seal asub suur osa meie serveritest. Andmekaitse ja muud Ameerika Ühendriikide seadused, nagu ka muude riikide seadused, ei pruugi olla sama üksikasjalikud kui teie kodumaal, kuid me kinnitame teile, et me tarvitame meetmeid teie privaatsuse kaitseks. Meie Teenust kasutades tuleb teil mõista, et teie andmeid võidakse edastada meie ettevõtetele ning kolmandatele osapooltele ning see toimub käesolevate privaatsustingimuste alusel.

Kasutajad Euroopa Liidust:

Kui Euroopa majandusalas või Šveitsis tegutsev Aceri ettevõte edastab teie poolt antud informatsiooni väljaspool Euroopa majandusala või Šveitsi tegutsevale Aceri ettevõttele või esindajale, siis rakendatakse asjakohaseid andmekaitsemeetmeid. Pidage silmas, et käesolevad privaatsustingimused ei kehti andmete ja informatsiooni kohta, mida te talletate pilveteenuses, kui need andmed ja informatsioon talletatakse serveris, mis asub väljaspool Euroopat. Sellisel juhul olete te oma väljaspool Euroopat talletatud andmete eest ainuvastutav ning võtate endale sellega seonduvad riskid.

Kasutajad Taiwanist:

Kui te olete kasutaja Taiwanist, siis juhime teie tähelepanu sellele, et vastavalt Taiwani seadusele ja kehtivatele määrustele:

  • Me talletame ja vajaduse korral kasutame teie isiklike andmeid nende meile esitamise hetkest kuni hetkeni, mil te palute meil need kustutada. Teie isiklike andmete kasutamine on geograafiliselt piiratud Taiwaniga – teie asukohamaa ja Aceri tütarettevõtte asukohaga.
  • Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele on teil järgmised õigused:
    • Esitada järelepärimine oma isiklike andmetega tutvumiseks (tasud sõltuvad konkreetsest juhtumist);
    • Esitada järelepärimine oma isiklike andmete kopeerimiseks (tasud sõltuvad konkreetsest juhtumist);
    • Esitada taotlus oma isiklike andmete täiendamiseks või parandamiseks;
    • Esitada taotlus isiklike andmete kogumise, töötlemise või kasutamise lõpetamiseks; ja
    • Esitada taotlus isiklike andmete kustutamiseks.
  • Serverid, mis pakuvad online-teenuseid, töötlevad ja talletavad iga päev tohututes kogustes informatsiooni ning peavad arvestust tehtud töötluse üle. Neid arvestuskirjeid nimetatakse arvuti logifailideks. Pärast logifailides leiduvate andmete töötlemist need talletatakse ning neile blokeeritakse edasine juurdepääs. Kui talletamise hetkeni võivad teie andmed säilida meie serveri aktiivsetes logifailides.
  • Kui teie poolt esitatud andmed sisaldavad kolmanda isiku andmeid, siis teil tuleb kinnitada, et see kolmas isik on teadlik oma käesolevatele privaatsustingimustele vastavatest õigustest, ning tagada, et te olete sellelt kolmandalt isikult vastava nõusoleku saanud ning volitate meid kasutama selle kolmanda isiku andmeid vastavalt käesolevatele privaatsustingimustele.
  • Kui te keeldute isiklikke andmeid andmast või palute meil lõpetada nende kasutamine või palute meil andmed kustutada, siis me ei saa võtta teiega ühendust meie Teenust puudutavates asjades, säilitada andmeid tulevastele päringutele vastamiseks, anda teile viimast Teenust puudutavat informatsiooni ega viia läbi kliendiküsitlusi. Samuti ei saa me jätkata Teenuse osutamist ega võtta vastutust sellest tulenevate kahjude eest.
  • Juhul, kui teie poolt meile esitatud isiklikud andmed on ebapiisavad selleks, et teie identiteedis veenduda, või kui tegemist on valeisiku või identiteedivargusega, siis on meil õigus teile Teenuse osutamine lõpetada. Me palume vabandust sellest tulenevate võimalike ebamugavuste eest.

Anonüümsete koondandmete kasutamine ja avaldamine:

Acer võib samuti koguda, koondada ja hallata anonüümseid andmeid meie klientide ja meie veebilehe külastajate kohta, milleks võivad olla nende hobid, huvid, ostuharjumused ja muu selline. Neid andmeid võib kasutada meie poolt pakutava sisu ja reklaami isikupärastamiseks, et meie külastajate teeninduskogemust parendada. Lisaks sellele võib Acer jagada meie külastajaid puudutavat koondinformatsiooni reklaamiandjate, äripartnerite, sponsorite ja muude kolmandate osapooltega näiteks selleks, et teavitada neid meeste/naiste osakaalust teatavas vanusegrupis.

Turvameetmed:

Me kaitseme isiklikke andmeid, mis te olete meiega jaganud. Aceris piirdub juurdepääs teie isiklikele andmetele nende inimestega, kes vajavad neid oma töö tegemiseks. Meie poliitika on meie käsutuses olevate isiklike andmete puutumatuse säilitamine. Turvarikkumiste välistamiseks kasutab Acer mitmeid turvameetmeid nagu SET või tööstusstandardiks olevat SSL (Secure Socket Layer) krüpteeringut krediitkaardiandmete või mis tahes nõutud isiklike andmete edastamisel, et kaitsta mis tahes isiklikke andmeid autoriseerimata juurdepääsu eest; samas ei saa me tagada ega taga Interneti turvalisust.

Järelepärimised või küsimused – teie õigused:

Kuna me töötleme teie isiklikke andmeid, siis sellega kaasnevad teile teatavad õigused:

  • Teil on õigus saada teavitust selle kohta, kas teie isiklikke andmeid töödeldakse ning milliseid isiklikke andmeid töödeldakse.
  • Teil on õigus olla informeeritud (i) teie isiklike andmete allikast; (ii) töötlemise eesmärkidest ja meetoditest; (iii) andmehaldaja isikust; ja (iv) kolmandatest osapooltest või osapoolte kategooriatest, kellele isiklikke andmeid võidakse edastada.
  • Teil on õigus: (i) oma andmete ajakohastamisele, parandamisele või koondamisele; ja (ii) nende kustutamisele, anonümiseerimisele või ebaseadusliku töötlemise korral blokeerimisele.
  • Teil on õigus protesteerida täielikult või osaliselt (i) seaduslikel alustel oma isiklike andmete töötlemise vastu isegi, kui tegemist on kogumiseks oluliste andmetega; ja (ii) oma isiklike andmete töötlemise vastu, kui seda tehakse teile reklaammaterjalide saatmiseks või otsemüügi eesmärgil, või turu või ärisuhtluse uuringute jaoks.

Kui teil on küsimusi Aceri tingimuste või selle online-teenuse kaudu saadud isiklike andmete käitlemise praktika kohta, palun võtke ühendust aadressil privacy_officer@acer.com. Teine võimalus on järelepärimiste esitamiseks võtta ühendust Aceri ettevõttega, millele te oma andmed esitasite. Iga Aceri ettevõtte kontaktaadresside leiate aadressilt www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Et me saaksime teile pakkuda kiiremat teenindust, esitage oma järelepärimised võimaluse korral inglise keeles ning teavitage meid, millisest riigist te meie poole pöördute, koos oma toote mudeli ja numbriga (kus see on rakendatav).

Kuidas saate omalt poolt lõpetada teie isiklike andmete meiepoolse töötlemise:

Te võite mis tahes ajal lõpetada meie poolt teie isiklike andmete kasutamise Aceri poole pöördudes. Me eemaldame teie isiklikud andmed oma andmebaasi(de)st nii kiiresti kui see on ratsionaalselt teostatav.

Lingid veebilehtedele:

Meie veebilehel toodud lingid võivad osutada teistele veebilehtedele, mille kasutustingimused on meie omadest erinevad. Acer ei jaga mingeid kogutud isikuandmeid nende veebilehtedega ega vastuta nendel veebilehtedel toodud informatsiooni ega sisu eest. Me soovitame Teil tutvuda sellistel veebilehtedel postitatud privaatsustingimuste üksikasjadega. Acer ei vastuta informatsiooni ega tingimuste eest, mida pakuvad Acerile mittekuuluvad veebilehed, ega toeta neid.

Tingimuste rakendamine; privaatsustingimuste muudatused:

Käesolevad privaatsustingimused kirjutatakse erinevates keeltes. Juhul kui privaatsustingimuste ingliskeelse versiooni ja mis tahes muu versiooni vahel ilmnevad lahknevused, siis loetakse esmaseks ingliskeelset versiooni. Käesolevate privaatsustingimuste alusel toimub nende kehtivuse ajal mis tahes informatsiooni kasutamine ja talletamine. Acer jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi mis tahes ajal ja seetõttu soovitame teil aeg-ajalt meie veebilehel kontrollida, kas neid on ajakohastatud. Muutused privaatsustingimustes astuvad jõusse nende meie veebilehel avaldamise hetkest.

Küsimused:

Kui teil on käesolevate privaatsustingimuste või meie veebilehe kohta küsimusi või kommentaare, siis palun võtke meiega ühendust meiliaadressil privacy_officer@acer.com. Et me saaksime teile pakkuda kiiremat teenindust, esitage oma järelepärimised võimaluse korral inglise keeles ning teavitage meid, millisest riigist te meie poole pöördute, koos oma toote mudeli ja numbriga (kus see on rakendatav).

Viimati ajakohastatud oktoobris 2016.