Menu

Privatnost

Ovim Vam se mi obavezujemo...

Acer Inc., sa sedištem u 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tajvan, R.O.C. sa svojom grupom preduzeća širom sveta (uključujući, ali se ne ograničavajući na svoje podružnice - brendove Gateway, eMachines i Packard Bell, dok se potpuni spisak može naći na adresi www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (a koji se zajedno označavaju kao “Acer”, “naši” ili “mi”) poštuje privatnost svojih klijenata i posetilaca koji pristupaju putem interneta (onlajn posetioci). Ova politika o privatnosti služi da Vas informiše o našoj praksi obrade i upotrebe podataka prikupljenih putem interneta (“onlajn”), našoj praksi prikupljanja, čuvanja, obrade, prenosa i upotrebe ličnih podataka, kao i o izborima koji su Vam dostupni kada je reč o prikupljanju i upotrebi Vaših ličnih podataka, uključujući registraciju Acer naloga i srodne servise (takozvanu "AcerID" identifikaciju), kao i servis slanja biltena.

Servisima preduzeća Acer (“Servis”) možete da pristupite putem naše internet prezentacije, putem programa (aplikacija) na uređajima, putem API-ja i preko trećih strana. “Uređaj” je bilo koji računar koji se koristi za pristup našem Servisu, uključujući, ali se ne ograničavajući na desktop računar, laptop računar, mobilni telefon, tablet ili druge elektronske uređaje široke potrošnje. Ova Politika privatnosti reguliše Vaš pristup našem Servisu, bez obzira na to kako mu pristupate. Upotrebom našeg Servisa i davanjem svoje eksplicitne saglasnosti (tamo gde je to potrebno) Vi pristajete na sakupljanje, prenos, obradu, čuvanje, objavu i druge upotrebe opisane u ovoj Politici privatnosti.

Šta mi sakupljamo i kako sakupljamo:

Mi sakupljamo različite vrste informacija koje nam pomažu da unapredimo uslugu prema našim klijentima i posetiocima naše internet prezentacije:

 • IP (internet protokol) adrese. Za svakog posetioca koji pristupi našem Servisu ili ga koristi, naš server automatski prepoznaje i čuva IP adresu posetioca (internet protokol adresu računara posetioca) kako bi odredio koji delovi naše prezentacije se posećuju i koliko vremena svaki posetilac na njima provodi. Ovi podaci nam pomažu da bolje razumemo protok saobraćaja kroz naš Servis i sajt, kako bismo mogli da unapredimo naš sajt i učinimo ga što lakšim za korišćenje. Vaš računar obezbeđuje ove podatke automatski, svaki put kada pristupite servisu (“ulogujete se”, odnosno prijavite se), osim ukoliko ste aktivirali blokiranje, što je tehnologija koja je dostupna u nekim internet pretraživačima.
 • • Podaci o uređaju. Moguće je da prikupljamo podatke specifične za sam uređaj, kao što su model uređaja (“hardvera”) koji koristite, verzija operativnog sistema i jedinstveni identifikatori uređaja. Moguće je, takođe, da prikupljamo i čuvamo podatke (uključujući lične podatke) lokalno, na Vašem uređaju, pomoću mehanizama kao što su sistem za čuvanje podataka pretraživača interneta (uključujući HTML 5) i privremeno skladištenje podataka u aplikacijama (“keš”, eng. cache).
 • “Kukiz” (eng. cookies). Kao i mnogi drugi internet sajtovi koji su danas u upotrebi, moguće je da i mi koristimo standardnu tehnologiju nazvanu “kukiz” (“kolačići”) kako bismo Vam omogućili ugodnije korišćenje našeg sajta, tako što merimo koji delovi našeg sajta privlače najviše Vaše pažnje ili Vas pamtimo, kako bismo Vas lakše prepoznali ukoliko ponovo posetite naš sajt. Nemamo nikakvu želju niti nameru da ugrožavamo Vašu privatnost dok ste u poseti našem sajtu. Većina pretraživača interneta Vam omogućava da obrišete ove “kolačiće” sa hard diska svog računara, da blokirate njihov prijem ili da dobijete poruku upozorenja pre snimanja ovakvog kolačića. Možete, takođe, da podesite svoj pretraživač da Vas obavesti kada primite kolačić, te da Vam da izbor da odbijete ili prihvatite kolačić. Ovakve kolačiće takođe mogu da koriste preduzeća koja se bave reklamiranjem, a koja predstavljaju treća lica, kada postave oglase na naš sajt, a ovi kolačići služe da kontrolišu koji će oglasi biti prikazivani. Ovakva preduzeća koja se bave reklamiranjem na internetu mogu da koriste kolačiće da od Vas prikupe podatke, čije poreklo, odnosno veza sa Vama, neće moći da bude identifikovana. Reklamne kuće koriste ove podatke da ciljano prikazuju oglase, kao i da mere njihov učinak.
 • Lični podaci. Iako, uopšteno govoreći, ne zahtevamo da nam date podatke koji će moći da budu dovedeni u vezu sa Vama, odnosno koji će Vas identifikovati, kako biste pristupili našem sajtu ili ga koristili, u određenim situacijama ćemo od Vas možda tražiti da nam prosledite lične podatke, koji mogu da se identifikuju kao Vaši podaci, kao što su Vaša adresa elektronske pošte (i-mejl), ime, poštanska adresa, broj telefona, broj kreditne kartice, zemlja, jezik, demografski podaci ili stalni identifikator (kao što su korisničko ime i lozinka). Prosleđivanje ovakvih podataka će Vam omogućiti da registrujete AcerID identifikaciju, kupujete, da registrujete proizvode, koristite usluge podrške, stupite u kontakt s nama, učestvujete u anketama preko interneta, da se pretplatite na liste za slanje grupnih elektronskih pisama (mejling liste) ili pisama sa novostima (njuzleters), ili da se registrujete za posebne popuste prilikom kupovina. Nije nam potrebno da nam dostavite osetljive lične podatke (kao što su podaci o Vašem zdravlju, političkim ili verskim uverenjima, krivičnim delima za koje ste optuženi ili osuđeni, ili polnoj orijentaciji), te tražimo da nam takve podatke ni ne dostavljate. Bilo koji ovakvi podaci koje nam dobrovoljno dostavite biće korišćeni isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

AcerID. Kako bismo Vam omogućili da registrujete AcerID identifikaciju, neophodno je da prikupimo i obradimo sledeće podatke: e-mejl adresu, ime, prezime, identifikaciju za prijavljivanje na društvene mreže (kao što je Facebook ID ili Google ID), zemlju i jezik. Ovi podaci predstavljaju minimum informacija i stoga je neophodno da ih unesete kako biste mogli da kreirate svoj AcerID. Nakon registracije AcerID identifikacije, takođe možete i da dopunite svoj profil unošenjem dodatnih informacija kao što su broj telefona, adresa, informacije potrebne za registraciju Acer-ovih proizvoda, i tako dalje. Dalje, možete da upravljate svojim ličnim profilom i tako što možete da odaberete da primate Acer-ov bilten, pri čemu svoju prijavu za prijem tog biltena možete da povučete u bilo kom trenutku.

Šta radimo sa ličnim podacima:

Lični podaci koje nam prosledite mogu da se koriste za obezbeđenje bolje podrške u Vašim odnosima sa Acer-om. Želimo da iskoristimo ove podatke kako bismo Vaš boravak na našem sajtu, kao i Vaš celokupan odnos sa Acer-om, prilagodili upravo Vašim potrebama. Mi ne prikupljamo i ne koristimo lične podatke koje nam Vi prosledite za bilo koje svrhe koje nisu s ovim u vezi, osim ukoliko smo zakonski obavezni da to činimo ili ukoliko je lokalnim propisima omogućeno da se to čini bez prethodnog obaveštenja korisnika ili bez pribavljanja Vaše eksplicitne saglasnosti.

Vaši lični podaci se prikupljaju i, nakon toga, obrađuju u sledeće svrhe:

 • Kako bi se ispunili specifični zahtevi koje ste Vi postavili, na primer, kako bi Vam se omogućilo da registrujete AcerID i kako bi Vam se omogućio pristup skupu srodnih servisa (tj. za registraciju Vašeg Acer uređaja, kreiranje sopstvenog prostora na oblaku - klaudu (udaljenom serveru za čuvanje podataka, prim. prev.) i za primanje podrške). Obrada Vaših ličnih podataka u ove svrhe ne zahteva Vašu prethodnu saglasnost;
 • U svrhe marketinga. Osim ukoliko nam drugačije naložite (o čemu će više reči biti u tekstu koji sledi), slaćemo Vam informacije o različitim unapređenjima naših proizvoda, posebnim ponudama i drugim novim proizvodima i uslugama Acer-a za koje smatramo da bi mogli da Vas zanimaju. Samo Acer (ili lica koja postupaju u ime Acer-a) će Vam slati ovakva obaveštenja. Ukoliko ne želite da primate ovakva obaveštenja, jednostavno nam to recite kada nam budete ostavljali svoje lične podatke. Mogućnost da odaberete da ne primate dalja obaveštenja imate, takođe, u bilo kom trenutku - jednostavno se obratite Acer-u; videti deo o otkazivanju obaveštenja u tekstu koji sledi.

Ukoliko to zahtevaju relevantni zakoni, poslaćemo Vam ova direktna obaveštenja samo uz Vašu eksplicitnu saglasnost (opciono). Ukoliko ste dali saglasnost, ali više ne želite da primate takvu poštu, jednostavno nam to saopštite kada primite bilten, tako što ćete pratiti proceduru za obustavu pretplate ("Unsubscribe procedure") koja je dostupna u samom biltenu. Takođe možete da odlučite da odustajete od prijema budućih obaveštenja u bilo kom trenutku tako što ćete stupiti u kontakt sa Acer-om; videti deo o odustajanju u tekstu ispod.

U onoj meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, podacima koje nam pošaljete moći će da se pristupa, da se obrađuju ili prosleđuju bilo kojem preduzeću u Acer grupi (ili njihovim podizvođačima) na različitim lokacijama širom sveta, uključujući i ona koja se ne nalaze u zemlji u kojoj Vi živite. Ove lokacije uključuju i zemlje koje ne obezbeđuju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. Spisak jedinica Acer grupe (i njihovih registrovanih sedišta) koje bi mogle da prime Vaše podatke na takvim lokacijama može da se nađe na adresi www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Ova upotreba podataka može da se nastavi čak iako navedeno preduzeće prestane da bude član Acer grupe. Sva preduzeća u Acer grupi koja prime Vaše lične podatke koristiće ih u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Acer neće podeliti Vaše lične podatke ni sa jednom spoljašnjom organizacijom, u svrhe upotrebe ovih podataka za reklamiranje ili slanje ponuda ovakvih organizacija, bez Vašeg prethodnog pristanka. Moguće je da će Vaši podaci biti dostavljeni Acer-ovim agentima ili podizvođačima u svrhe obezbeđenja usluga, obrade transakcija ili sprovođenja statističkih analiza za potrebe nekog od preduzeća Acer grupe. Na primer, ukoliko je potrebno da Vam nešto pošaljemo poštom, moramo da prosledimo Vaše ime i adresu preduzeću koje se bavi špedicijom. Trećim stranama - agentima i podizvođačima - dostavljamo samo minimum podataka koji im je neophodan da realizuju zahtevane usluge ili transakcije.

Vaši podaci takođe mogu da budu otkriveni trećim licima u onim slučajevima u kojima smo u zakonskoj obavezi da to učinimo, ili u kojima imamo zakonsko pravo da to učinimo, na primer, kao odgovor na zahtev od vladinih organa ili regulatornih tela, ili u vezi sa potencijalnim sudskim procesima. Acer ne snosi odgovornost za postupke bilo kojih vladinih ili regulatornih tela, kada je reč o Vašim podacima.

Takođe ćemo možda koristiti Vaše podatke da ispunimo zakonske obaveze, ili u svrhu odbrane u pravnim poslovima u skladu sa takvim zakonima, ili kada je to neophodno za ostvarivanje legitimnih poslovnih interesa i potreba Acer-a, u kom slučaju će biti preduzete posebne mere kako bi se zaštitila Vaša prava i obezbedilo da se Vaši podaci koriste isključivo na pravedan, zakonski dozvoljen i proporcionalan način.

Ukoliko dođe do pripajanja, ili ukoliko bilo koji deo Acer grupe otkupi neko drugo preduzeće (ili ukoliko se stupi u pregovore o takvom otkupu), moguće je da ćemo podeliti Vaše podatke sa takvim preduzećem i njegovim savetnicima; međutim, ukoliko to učinimo, obezbedićemo da se preduzmu koraci koji će obezbediti nastavak poštovanja Vaših prava u vezi sa Vašim podacima.

Smernice za decu:

Acer NEĆE svesno sakupljati internet kontakt podatke od dece i maloletnika (u skladu sa lokalnim zakonskim zahtevima), te ukoliko saznamo da raspolažemo ličnim podacima o nekom detetu ili maloletniku, takve podatke ćemo obrisati iz naših sistema. Acer ohrabruje roditelje ili staratelje (uključujući i druge pravne zastupnike) da provode vreme sa svojom decom na internetu i da učestvuju u njihovim aktivnostima na internetu. Deca i maloletnici mogu da koriste naše usluge kupovine preko interneta ISKLJUČIVO uz saglasnost roditelja ili staratelja za plaćanje date transakcije, ili u meri propisanoj važećim zakonom. Ukoliko ste Vi dete ili maloletnik, obavezni ste da dobijete saglasnost od svojih roditelja ili staratelja kako biste mogli da realizujete određene transakcije na ovom sajtu.

Korisnici izvan Sjedinjenih Američkih Država:

Ukoliko našem sajtu pristupate izvan Sjedinjenih Američkih Država, ili stupate u kontakt s nama na bilo koji drugi način sa neke lokacije izvan Sjedinjenih Američkih Država, molimo Vas da imate u vidu da Vaši lični podaci mogu da budu preneseni, skladišteni ili obrađivani u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima se nalazi veliki broj naših servera. Zaštita podataka i drugi zakoni Sjedinjenih Država i ostalih zemalja možda nisu toliko sveobuhvatni kao zakoni u Vašoj zemlji, ali budite uvereni da preduzimamo korake da zaštitimo Vašu privatnost. Upotrebom našeg Servisa, Vi potvrđujete da razumete da je moguće da će Vaši podaci biti preneseni u naše pogone i onim trećim stranama sa kojima te podatke delimo, kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Korisnici iz Evropske unije:

Ukoliko podatke koje ste poslali prenosi preduzeće iz Acer grupe u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) ili Švajcarskoj, preduzeću iz Acer grupe ili agentu izvan EEP ili Švajcarske, biće preduzeti odgovarajući koraci kojima se obezbeđuje adekvatna zaštita podataka. Molimo Vas da imate u vidu da se ova Politika o privatnosti ne primenjuje na podatke i informacije koje Vi snimate na servisima za čuvanje podataka na internetu (“klaud”, eng. cloud servisi), ukoliko se podaci čuvaju na serveru izvan Evrope. U takvom slučaju, Vi snosite punu i isključivu odgovornost i snosite sve rizike koji su u vezi sa čuvanjem Vaših podataka izvan Evrope.

Korisnici iz Tajvana:

Ukoliko ste korisnik iz Tajvana, želimo da Vam skrenemo pažnju na sledeće informacije, u skladu sa primenljivim zakonima i propisima Tajvana:

 • Mi ćemo održavati i, kada je to potrebno, koristiti Vaše lične podatke od trenutka kada nam ih dostavite, na bilo koji način, do trenutka kada budete zahtevali od nas da ih obrišemo. Geografski okvir naše upotrebe Vaših ličnih podataka ograničen je samo na Tajvan, isključivo na jurisdikciju u kojoj se nalazite i mesto u kojem posluje Acer-ova podružnica.
 • Možete da realizujete sledeća prava koja se odnose na Vaše lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka:
  • bilo kakav zahtev za prosleđivanjem ili uvidom u lične podatke (podložno naplati nadoknade, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja);
  • bilo kakav zahtev za izradom duplikata ličnih podataka (podložno naplati nadoknade, u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja);
  • bilo kakav zahtev za dopunom ili ispravkom ličnih podataka;
  • bilo kakav zahtev za prekidom sakupljanja, obrade ili upotrebe ličnih podataka; i
  • bilo kakav zahtev za brisanjem ličnih podataka.
 • Serveri koji obezbeđuju onlajn usluge obrađuju i čuvaju ogromnu količinu podataka svakog dana, te čuvaju zapise o sprovedenoj obradi podataka. Ovi računarski zapisi nazivaju se “dnevnicima” (eng. log file). Nakon što su podaci iz dnevnika obrađeni, oni se pohranjuju uz blokiranje svakog daljeg pristupa. Sve dok Vaši podaci ne budu pohranjeni, podaci o Vašem nalogu mogu da se nalaze u našim aktivnim serverskim dnevnicima.Ukoliko podaci koje nam prosledite sadrže lične podatke o bilo kom trećem licu, Vi potvrđujete da navedeno treće lice zna svoja prava u skladu sa ovom Politikom o privatnosti, te garantujete da ste pribavili saglasnost datog trećeg lica i ovlašćujete nas da koristimo lične podatke datog trećeg lica u skladu sa ovom Politikom o privatnosti.
 • Ukoliko odbijete da unesete, ili zahtevate od nas da prestanemo da koristimo ili obrađujemo i koristimo, ili zahtevate od nas da obrišemo Vaše lične podatke, mi nećemo biti u mogućnosti da stupimo u kontakt s Vama za bilo kakve važne informacije koje se odnose na naš Servis, da čuvamo zapise za svrhe budućih upita, da Vam prosledimo najnovije informacije o našem Servisu ili da sprovedemo pregled korisnika, te je moguće da nećemo moći da nastavimo da Vam obezbeđujemo naš Servis i ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualne gubitke koji bi iz toga mogli da proisteknu.
 • Ukoliko lični podaci koje nam dostavite nisu dovoljni za potvrdu autentičnosti Vašeg identiteta, ili ukoliko su rezultat lažnog predstavljanja ili krađe identiteta, ili su netačni, mi imamo pravo da okončamo Vaš pristup našem Servisu. Izvinjavamo se za bilo kakve eventualne neprijatnosti koje biste u tom slučaju mogli da pretrpite.

Upotreba i objava anonimnih agregiranih podataka

Acer takođe može da sakuplja, agregira i održava anonimne informacije o svojim klijentima i posetiocima internet sajta, kao što su hobiji, interesovanja, navike u kupovini i slično. Ovi podaci potom mogu da se koriste za specifično prilagođavanje sadržaja naše prezentacije i oglasa, kako bi se posetiocima omogućilo prijatnije korišćenje sajta. Uz to, Acer može da podeli tako agregirane podatke sa o svojim posetiocima sa preduzećima koja se bave reklamiranjem, sa poslovnim partnerima, sponzorima i trećim licima, na primer, kako bi ih informisao o procentu muških/ženskih posetilaca ili o procentu posetilaca u određenoj starosnoj grupi.

Bezbednosne mere:

Mi štitimo lične podatke koje sa nama podelite. U Acer-u, pristup Vašim ličnim podacima ograničen je na ljude kojima su oni potrebni za obavljanje njihovog posla. Naša politika je da održavamo integritet bilo kakvih ličnih podataka koje imamo. Da bi sprečio probijanje bezbednosnih sistema, Acer koristi nekoliko bezbednosnih tehnika, kao što su SET ili Secure Socket Layer (SSL) enkripcija, koji je u ovoj grani industrije standardan, za prenos informacija o kreditnim karticama ili u svim situacijama u kojima se zahtevaju lični podaci, kako bi se svi lični podaci zaštitili od neovlašćenog pristupa korisnika; međutim, mi ne možemo da garantujemo bezbednost na internetu.

Upiti ili pitanja - Vaša prava:

U vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, Vi imate određena prava:

 • Imate pravo da dobijete informacije o tome da li su Vaši lični podaci obrađeni ili nisu, kao i o tome koji lični podaci su obrađeni.
 • Imate prava da bude obavešteni o (i) izvoru Vaših ličnih podataka; (ii) svrhama i metodama obrade podataka; (iii) identitetu lica koje čuva podatke; i (iv) pojedinačnim trećim stranama ili kategorijama trećih strana kojima lični podaci mogu da budu preneseni.
 • Imate pravo da dobijete: (i) ažuriranje, ispravku ili integraciju svojih podataka; i (ii) brisanje, anonimizaciju ili blokiranje svojih podataka ukoliko su protivzakonito obrađeni.
 • Imate pravo da uložite prigovor, u delu ili u celosti (i) na legitimnim osnovama, na obradu Vaših ličnih podataka, čak iako su podaci relevantni za svrhu u koju su prikupljeni; i (ii) na obradu Vaših ličnih podataka, u slučaju da se to sprovodi za potrebe slanja reklamnih materijala ili direktne prodaje, ili za sprovođenje tržišnih anketa ili anketa o komercijalnoj komunikaciji.

Ukoliko imate pitanja ili ste zabrinuti zbog Acer-ovih politika i praksi u rukovanju ličnim podacima primljenim putem ovog online Servisa, molimo Vas da se obratite na adresu privacy_officer@acer.com. Alternativno, za upite o specifičnoj primeni i(li) lokalnom upravljanju podacima, molimo obratite se Acer-ovoj jedinici kojoj ste prosledili svoje podatke. Kontakt adrese za svaku Acer-ovu jedinicu mogu da se nađu na stranici www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Kako biste nam omogućili da Vam obezbedimo bržu uslugu, molimo Vas da upite podnesete na engleskom jeziku, ukoliko je to moguće, te da nas obavestite iz koje zemlje nam se obraćate, zajedno sa opisom proizvođača i modela Vaših proizvoda (ukoliko je primenljivo).

Kako da otkažete našu upotrebu Vaših ličnih podataka:

U bilo kom trenutku, možete da odlučite da otkažete našu dalju upotrebu Vaših ličnih podataka, tako što ćete se obratiti Acer-u. Mi ćemo ukloniti Vaše lične podatke iz naše baze podataka u najranijem mogućem trenutku.

Povezani internet sajtovi:

Druge internet prezentacije čiji se linkovi nalaze na našem sajtu, ili koje imaju linkove ka našem sajtu, mogu da imaju različitu politiku. Acer ne deli nikakve lične podatke sa takvim sajtovima i ne snosi odgovornost za bilo kakve podatke ili sadržaj takvih sajtova. Mi Vam toplo preporučujemo da pregledate politiku o privatnosti na takvim sajtovima za više detalja. Acer ne garantuje niti podržava bilo kakve informacije ili politike iznesene na bilo kom sajtu koji nije pod kontrolom Acer-a.

Politika kojom se reguliše upotreba; promene u Politici o privatnosti:

Ova Politika o privatnosti napisana je na različitim jezicima. Ukoliko dođe do bilo kakve nedoslednosti u ovoj Politici o privatnosti između verzije na engleskom jeziku i bilo koje druge verzije, verzija na engleskom jeziku ima prednost. Uslovi navedeni u ovoj Politici o privatnosti primenjivaće se na upotrebu i sve podatke koji se sakupe dok je ona na snazi. Acer zadržava pravo da izmeni ovu Politiku o privatnosti u bilo kom trenutku, te Vam stoga preporučujemo da s vremena na vreme pogledate naš sajt i proverite da li je ažuriran. Promene ove Politike o privatnosti stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na našem sajtu.

Pitanja:

Za bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici o privatnosti ili o našem internet sajtu, molimo Vas da nam se obratite na adresu: privacy_officer@acer.com. Kako biste nam omogućili da Vam obezbedimo bržu uslugu, molimo Vas da upite podnesete na engleskom jeziku, ukoliko je to moguće, te da nas obavestite iz koje zemlje nam se obraćate, zajedno sa opisom proizvođača i modela Vaših proizvoda (ukoliko je primenljivo).

Poslednji put ažurirano: u oktobru 2016.