Menu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš záväzok voči vám...

Spoločnosť Acer Inc., of 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C., a jej skupina spoločností pôsobiaca na celom svete (okrem iného vrátane jej pridružených značiek Gateway, eMachines a Packard Bell, ktorých zoznam je dostupný na stránke www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (spoločne ďalej označované ako „Acer“, „naša“ alebo „my“) rešpektuje súkromie našich zákazníkov a návštevníkov našich internetových stránok. Tieto Zásady ochrany súkromia vám poskytujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa informácií na internete, o našich postupoch pri získavaní, uchovávaní, spracovaní, prenose a používaní osobných informácií, ako aj o dostupných voľbách týkajúcich sa získavania a používania vašich osobných informácií, vrátane registrácie Acer účtu a súvisiace služby (tzv. AcerID) a služby informačného bulletinu.

K službe Acer („Služba“) sa môžete dostať prostredníctvom našej internetovej stránky, cez aplikácie na zariadeniach, API a cez tretie osoby. „Zariadenie“ znamená akýkoľvek počítač, ktorý sa použije na prístup k našej Službe, okrem iného vrátane desktopu, laptopu, mobilného telefónu, tabletu alebo iných spotrebiteľských elektronických zariadení. Tieto Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú aj na váš prístup k našej Službe bez ohľadu na spôsob, akým prístup získate. Využitím našej Služby a tým, že dávate svoj výslovný súhlas (v prípade potreby), poskytujete svoj súhlas so získavaním, s prenosom, so spracovaním, s uchovaním, s poskytnutím a s iným použitím opísaným v týchto Zásadách ochrany súkromia.

Aké informácie získavame a ako ich získavame:

Získavame rôzne druhy informácií, ktoré nám môžu pomôcť poskytovať lepšie služby našim zákazníkom a návštevníkom našich internetových stránok:

 • Adresy internetového protokolu (IP). Náš internetový server automaticky zistí a uchová IP adresu každého návštevníka (adresu internetového protokolu počítača návštevníka), ktorý získa prístup k našej Službe alebo ju používa, alebo surfuje po našej internetovej stránke, aby sme zistili, ktoré oblasti našej internetovej stránky sú navštevované a koľko času na nich jednotliví návštevníci strávia. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť štruktúru prehliadania/používania našej Služby a internetovej stránky návštevníkmi, vďaka čomu môžeme zlepšiť celkovú použiteľnosť našej internetovej stránky. Ak si neaktivujete technológiu blokovania, ktorú ponúkajú niektoré prehliadače, váš počítač nám tieto informácie poskytne automaticky zakaždým, keď sa prihlásite.
 • Informácie o zariadení. Môžeme získavať informácie o konkrétnych zariadeniach, ako je model hardvéru, verzia operačného systému a jedinečné identifikátory zariadenia. Ďalej môžeme získavať a uchovávať informácie (vrátane osobných informácií) lokálne na vašom zariadení s použitím mechanizmov, ako je uchovávanie v internetových prehliadačoch (vrátane HTML 5) a cachovanie dát v aplikáciách.
 • Súbory cookie. Tak, ako to v súčasnosti robí množstvo internetových stránok, môžeme využiť štandardnú technológiu, tzv. cookies, na získavanie informácií o tom, ako používate našu internetovú stránku. Zisťovaním, ktoré oblasti našej internetovej stránky vás najviac zaujímajú, alebo zapamätaním si vás, keď sa na našu stránku vrátite, vám môžeme poskytnúť lepšie využitie našej stránky. Naším úmyslom v žiadnom prípade nie je porušiť vaše právo na súkromie počas návštevy našej internetovej stránky. Väčšina prehliadačov vám umožní cookies vymazať z pevného disku vášho počítača, zablokovať prijímanie cookies alebo vám pošle upozornenie pred ich uložením. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás vždy upozornil, keď dostanete cookie. Tak budete mať možnosť cookie odmietnuť alebo prijať. Cookies môžu využívať aj externé spoločnosti ponúkajúce reklamu, keď na našu internetovú stránku umiestnia reklamy. Tieto cookies pomáhajú riadiť, ktoré reklamy sa zobrazia. Tieto spoločnosti inzerujúce reklamu môžu cookies používať na získavanie informácií od vás, na základe ktorých nemožno priamo identifikovať osobu. Inzerenti tieto informácie využívajú na nasmerovanie reklám a posúdenie ich vplyvu.
 • Osobné informácie. Zvyčajne pri návšteve, prístupe alebo použití našej internetovej stránky nevyžadujeme poskytnutie informácií umožňujúcich zistenie totožnosti osôb. Niekedy vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných informácií, ktoré súvisia s informáciami umožňujúcimi určenie totožnosti osoby, ako napríklad vaša e-mailová adresa, meno, poštová adresa, telefónne číslo, číslo kreditnej karty, krajina, jazyk, demografické informácie alebo trvalý identifikátor (ako napríklad používateľské meno a heslo). Ak nám tieto informácie poskytnete, môžete si vytvoriť AcerID, nakupovať, registrovať produkty, využívať podporu, komunikovať s nami, zúčastňovať sa na internetových prieskumoch, prihlasovať sa do zoznamu na doručovanie správ alebo bulletinov, alebo zaregistrovať sa na špeciálne zľavy na nákupy. Nevyžadujeme poskytnutie citlivých osobných informácií (ako sú informácie o vašom zdraví, politických názoroch alebo náboženskom presvedčení, o obvineniach zo spáchania alebo o skutočnom spáchaní trestných činov, či o sexuálnej orientácii), dokonca vás žiadame, aby ste nám takéto informácie neposkytovali. Všetky takéto informácie, ktoré nám z vlastnej vôle poskytnete, sa použijú výhradne v súlade s týmito Zásadami ochrany.

AcerID. Aby ste si mohli vytvoriť identifikátor AcerID, musíme od vás získať a spracovať tieto údaje: e-mailovú adresu, meno, priezvisko, prihlasovacie meno na sociálnu sieť (napr. Facebook ID a Google ID), krajinu a jazyk. Tieto údaje sú nevyhnutné na vytvorenie AcerID. Po vytvorení AcerID môžete vyplniť svoj profil a uviesť ďalšie údaje, ako napríklad vaše telefónne číslo, adresu, informácie potrebné na registráciu produktu Acer a pod. Okrem toho tiež môžete spravovať svoj osobný profil a prihlásiť sa na odber informačného bulletinu Acer, z ktorého sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ako nakladáme s osobnými informáciami:

Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť použité na podporu vášho vzťahu ako zákazníka so spoločnosťou Acer. Chceme tieto údaje použiť na vylepšenie vašich skúseností s našou internetovou stránkou, ako aj vášho vzťahu s našou spoločnosťou. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, nezískavame ani nepoužívame na žiadne iné účely, než aké sa vyžadujú alebo povoľujú v zmysle miestnej legislatívy bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali, alebo bez toho, aby sme získali Váš výslovný súhlas.

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a následne spracúvajú na tieto účely:

 • Aby bolo možné splniť vaše konkrétne požiadavky, napríklad umožniť vám vytvoriť si AcerID a poskytnúť vám prístup k balíku súvisiacich služieb (t. j. registrácia zariadenia Acer, vytvorenie vlastného cloudového úložiska s abApps a poskytovaním podpory). Spracovanie vašich osobných údajov na tento účel si nevyžaduje váš predchádzajúci súhlas.
 • Pre marketingové účely. Ak nám nedáte iné pokyny (ako sa uvádza v ďalšej časti), budeme vám posielať informácie o rôznych vylepšeniach našich produktov, o špeciálnych ponukách a iných nových produktoch a službách od spoločnosti Acer, ktoré vás podľa nášho názoru môžu zaujímať. Takúto propagačnú komunikáciu vám bude posielať len spoločnosť Acer (alebo zástupcovia pracujúci v mene spoločnosti Acer). Ak si takúto komunikáciu neželáte, stačí, keď nám to oznámite pri poskytnutí vašich osobných informácií. Rovnako sa kedykoľvek v budúcnosti môžete rozhodnúť, že si takúto poštu už viac neželáte. Vtedy kontaktujte spoločnosť Acer. Viac informácií v časti o zrušení.

Ak si to vyžadujú platné zákony, budeme vám tieto e-maily posielať až po vašom udelení výslovného súhlasu (voliteľné). Ak ste nám poskytli súhlas, ale tieto e-maily už nechcete dostávať, stačí kliknúť na prepojenie „Postup odhlásenia z odberu“ v informačnom bulletine. Môžete tiež kedykoľvek kontaktovať Acer a požiadať o zrušenie zasielania všetkých e-mailov v budúcnosti (pozrite si časť o zrušení zasielania nižšie).

Pokiaľ to zákon dovoľuje, informácie, ktoré nám poskytnete, môže vyhodnocovať, spracúvať alebo uchovávať ktorýkoľvek člen skupiny spoločností Acer (alebo ich subdodávatelia), alebo sa im môžu prenášať, v lokalitách po celom svete vrátane krajín, v ktorých nežijete. Tieto lokality zahŕňajú aj krajiny, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných informácií. Zoznam subjektov Acer (a ich jednotlivých sídiel), ktoré môžu získavať vaše dáta v týchto lokalitách, možno nájsť na stránke www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Toto používanie môže pokračovať aj po tom, čo tieto subjekty prestanú byť členmi skupiny spoločností Acer. Všetky spoločnosti Acer, ktoré získajú vaše osobné informácie, ich budú používať v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia.

Spoločnosť Acer neposkytne vaše osobné informácie bez vášho predchádzajúceho súhlasu žiadnej externej organizácii na použitie v rámci marketingu alebo rozosielania žiadostí. Vaše informácie môžu uchovávať zástupcovia alebo subdodávatelia spoločnosti Acer pre potreby poskytovania služieb, spracovania transakcií alebo uskutočňovania štatistických analýz pre spoločnosť skupiny Acer. Napríklad ak vám potrebujeme niečo odoslať, musíme prepravnej spoločnosti poskytnúť vaše meno a adresu. Externým zástupcom a zmluvným partnerom poskytujeme len minimálne informácie potrebné na realizáciu požadovanej služby alebo transakcie.

Vaše informácie môžeme tiež poskytnúť tretím osobám v prípadoch, keď sa to od nás požaduje alebo sme na to oprávnení zo zákona, napríklad ako odpoveď na žiadosť od štátneho alebo regulačného orgánu v súvislosti s prípadným súdnym konaním. Spoločnosť Acer nie je zodpovedná za konanie žiadneho štátneho alebo regulačného orgánu v súvislosti s vašimi informáciami alebo údajmi.

Vaše informácie môžeme ďalej použiť pre potreby zabezpečenia súladu so zákonmi alebo pri našej obhajobe v súvislosti s nárokmi v zmysle takýchto zákonov, alebo ak je to potrebné na uplatnenie zákonných obchodných záujmov a potrieb spoločnosti Acer. V takomto prípade sa vynaloží osobitné úsilie s cieľom ochrániť vaše práva a zabezpečiť, aby akékoľvek použitie vašich osobných informácií bolo čestné, zákonné a primerané.

Ak sa naša spoločnosť alebo ktorákoľvek súčasť skupiny Acer zlúči s inou spoločnosťou alebo nás iná spoločnosť nadobudne (alebo sa začnú rokovania o takomto kroku), môžeme vaše informácie poskytnúť tejto spoločnosti a jej poradcom. V takomto prípade však zabezpečíme prijatie opatrení na pokračovanie ochrany vašich práv týkajúcich sa informácií.

Smernice týkajúce sa detí:

Spoločnosť Acer NEBUDE vedome cez internet získavať kontaktné informácie od detí alebo neplnoletých osôb (ako sú definované v miestnych predpisoch) a ak zistíme, že máme osobné informácie o dieťati alebo neplnoletej osobe, vymažeme ich zo svojich systémov. Acer odporúča rodičom alebo opatrovníkom (vrátane iných právnych zástupcov) tráviť čas na internete spolu so svojimi deťmi a zúčastňovať sa na ich činnostiach na internete. Deti alebo neplnoleté osoby môžu naše internetové predajné transakcie využívať LEN so súhlasom rodiča alebo opatrovníka a s ich úhradou za transakciu, alebo v rozsahu, aký povoľuje platná legislatíva. Ak ste dieťa alebo neplnoletá osoba a chcete uskutočniť niektorú transakciu na tejto internetovej stránke, musíte získať povolenie od svojich rodičov alebo opatrovníkov.

Používatelia z krajín mimo Spojených štátov amerických:

Ak navštívite našu internetovú stránku alebo nás iným spôsobom kontaktujete z iného miesta, než sú Spojené štáty americké, chceli by sme vás upozorniť, že vaše osobné informácie môžu byť prenášané do Spojených štátov amerických, uchovávané alebo spracované v Spojených štátoch amerických, kde sa nachádza veľké množstvo našich serverov. Zákony týkajúce sa ochrany údajov a iné zákony platné v Spojených štátoch amerických a v iných krajinách nemusia byť také dôkladné, ako podobné zákony platné vo vašej krajine. Ubezpečujeme vás však, že prijímame opatrenia na ochranu vášho súkromia. Využívaním našej Služby beriete na vedomie, že vaše informácie môžu byť prenášané do našich zariadení a tretím osobám, s ktorými ich používame, ako sa opisuje v týchto Zásadách ochrany súkromia.

Používatelia z Európskej únie:

Ak informácie, ktoré ste poskytli, odovzdáva spoločnosť skupiny Acer pôsobiaca v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) alebo vo Švajčiarsku spoločnosti skupiny Acer alebo zástupcovi pôsobiacemu mimo EHP alebo Švajčiarska, zavedú sa primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany dát. Radi by sme vás upozornili, že tieto Zásady ochrany súkromia sa nevzťahujú na údaje a informácie, ktoré ste uložili na externom úložisku dát, ak sú tieto údaje a informácie uložené na serveri mimo európskych krajín. V takom prípade ste výlučne zodpovedný za uloženie svojich údajov mimo európskych krajín a preberáte všetky riziká s tým súvisiace.

Používatelia z Taiwanu:

Ak ste používateľom z Taiwanu, chceli by sme vás týmto upozorniť na nasledujúce skutočnosti v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami Taiwanu:

 • Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete akýmkoľvek spôsobom, budeme uchovávať a v prípade potreby priebežne používať, až kým nás nepožiadate, aby sme ich vymazali. Geografická oblasť použitia vašich osobných údajov je obmedzená výhradne na územie Taiwanu, na jurisdikciu, pod ktorú patríte, a na miesto, kde vykonáva činnosť dcérska spoločnosť Acer.
 • V súvislosti so svojimi osobnými údajmi si v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
  • akýkoľvek dopyt a požiadavka na kontrolu osobných informácií (poplatky sa uplatňujú na každý prípad osobitne);
  • akákoľvek požiadavka na vyrobenie kópií osobných informácií (poplatky sa uplatňujú na každý prípad osobitne);
  • akákoľvek požiadavka na doplnenie alebo opravu osobných informácií;
  • akákoľvek požiadavka na prerušenie získavania, spracovania alebo použitia osobných informácií;
  • akákoľvek požiadavka na vymazanie osobných informácií.
 • Servery poskytujúce internetové služby každý deň spracúvajú a uchovávajú enormné množstvo informácií a vedú záznamy o vykonanom spracovaní. Tieto počítačové záznamy sa nazývajú protokolové súbory – „log files“. Po spracovaní v log files sa informácie uchovajú a ďalší prístup k nim sa zablokuje. Počas obdobia uchovávania informácií sa môžu informácie o vašom účte nachádzať v našich aktívnych log files servera.
 • Ak údaje, ktoré nám poskytnete, obsahujú osobné údaje o akejkoľvek tretej osobe, potvrdíte, že táto tretia osoba pozná práva v zmysle týchto Zásad ochrany súkromia, a zaručíte, že ste od tejto tretej osoby získali súhlas a povolíte nám používať jej osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia.
 • Ak nám odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje alebo nás požiadate, aby sme vaše osobné údaje prestali používať a spracúvať, alebo nás požiadate, aby sme ich vymazali, nebudeme vás už môcť osloviť s dôležitými záležitosťami týkajúcimi sa našej Služby, viesť záznam pre budúce otázky, nebudeme vám môcť poskytnúť najnovšie informácie o našej Službe ani vykonať prieskum zákazníkov. Nemusíme vám viac poskytovať našu Službu a nebudeme zodpovední za žiadne z toho vyplývajúce straty.
 • Ak osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nepostačujú na potvrdenie pravosti vašej totožnosti, alebo ak sú výsledkom akejkoľvek nepravej totožnosti či krádeže totožnosti, alebo je totožnosť vymyslená, sme oprávnení ukončiť vám poskytovanie našej Služby. Ospravedlňujeme sa za akékoľvek prípadné ťažkosti, ktoré vám z toho vzniknú.

Použitie a zverejnenie anonymných súhrnných informácií:

Spoločnosť Acer môže tiež získavať, zhromažďovať a uchovávať anonymné informácie o našich zákazníkoch a návštevníkoch našej internetovej stránky, ako sú informácie o ich koníčkoch, záujmoch, nákupných zvykoch a podobné informácie. Tieto údaje môžu byť potom využité na prispôsobenie nášho obsahu a reklám s cieľom ponúknuť lepšie skúsenosti našim návštevníkom. Okrem toho môže spoločnosť Acer takéto súhrnné informácie o našich návštevníkoch poskytnúť inzerentom, obchodným partnerom a iným tretím osobám, napríklad aby sme ich informovali o pomere návštevníkov mužského/ženského pohlavia alebo o percente návštevníkov v konkrétnej vekovej skupine.

Bezpečnostné opatrenia:

Chránime osobné informácie, ktoré nám poskytnete. V spoločnosti Acer sa prístup k vašim osobným informáciám poskytne len osobám, ktoré ho potrebujú pri výkone svojej práce. Je našou zásadou zachovávať akékoľvek osobné informácie v našom vlastníctve neporušené. Aby sa predišlo narušeniu bezpečnosti, spoločnosť Acer používa niekoľko bezpečnostných metód, ako je šifrovacia technológia Secure Electronic Transaction (protokol SET) alebo šifrovacia technológia Secure Socket Layer (protokol SSL) bežne používaná v tomto odvetví pri prenose informácií o kreditných kartách alebo vždy, keď sa požadujú osobné informácie, s cieľom ochrániť akékoľvek osobné informácie pred nepovoleným prístupom zo strany užívateľov. Nemôžeme však poskytnúť a ani neposkytujeme záruku bezpečnosti na internete.

Požiadavky alebo otázky – vaše práva:

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte isté práva:

 • Máte právo získať potvrdenie o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané, ako aj, ktoré osobné údaje sú spracovávané.
 • Máte právo byť informovaný o (i) zdroji vašich osobných údajov; (ii) účele a spôsobe spracovania; (iii) identite správcu údajov; (iv) o externých subjektoch alebo skupinách subjektov, ktorým sa osobné údaje mohli poskytnúť.
 • Máte právo na: (i) aktualizácie, opravy alebo integráciu svojich údajov; a (ii) vymazanie, anonymizáciu alebo zablokovanie svojich údajov, ak boli spracované nezákonne.
 • Máte právo na základe legitímnych dôvodov vcelku alebo čiastočne namietať proti (i) spracovaniu vašich osobných údajov, aj keď sú tieto údaje relevantné pre potreby ich získavania; (ii) spracovaniu vašich osobných údajov v prípadoch, keď sa takéto spracovanie uskutočňuje s cieľom odosielania reklamných materiálov alebo priameho predaja, alebo pre potreby vykonania trhových či komerčných komunikačných prieskumov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv v súvislosti so zásadami a postupmi spoločnosti Acer týkajúcimi sa nakladania s osobnými informáciami získanými prostredníctvom tejto internetovej služby kontaktujte adresu privacy_officer@acer.com. V prípade konkrétnych žiadostí a/alebo otázok týkajúcich sa lokálneho spracovania údajov kontaktujte subjekt Acer, ktorému ste svoje informácie poskytli. Kontaktné adresy všetkých subjektov Acer sú uvedené na stránke www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Aby sme vám mohli služby poskytovať rýchlejšie, svoje otázky podľa možnosti predkladajte v anglickom jazyku a uveďte krajinu, z ktorej nás kontaktujete, ako aj opis značky a modelu vášho produktu (ak je to relevantné).

Ako zrušiť využívanie vašich osobných informácií našou spoločnosťou:

Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zrušiť využívanie vašich osobných informácií našou spoločnosťou tak, že kontaktujete spoločnosť Acer. Vaše osobné informácie odstránime z našej/-ich databázy/databáz, len čo to bude objektívne možné.

Prepojené internetové stránky:

Iné internetové stránky, ktoré sú prepojené s našou internetovou stránkou, môžu uplatňovať iné zásady. Spoločnosť Acer nezdieľa žiadne osobné informácie získané s týmito internetovými stránkami a nie je zodpovedná za žiadne informácie ani obsah týchto internetových stránok. Odporúčame vám podrobnejšie si preštudovať zásady ochrany súkromia zverejnené na týchto internetových stránkach. Spoločnosť Acer neručí za žiadne informácie ani zásady uverejnené na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú neriadi spoločnosť Acer, ani ich nepodporuje.

Zásady použitia; zmeny v Zásadách ochrany súkromia:

Tieto Zásady ochrany súkromia sa pripravia vo viacerých jazykoch. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi anglickým a akýmkoľvek iným jazykovým znením týchto Zásad ochrany súkromia je platná anglická verzia. Podmienky týchto Zásad ochrany súkromia sa vzťahujú na použitie a akékoľvek informácie získané počas ich platnosti. Spoločnosť Acer si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany súkromia. Preto vám odporúčame priebežne kontrolovať prípadné aktualizácie na našej internetovej stránke. Zmeny v týchto Zásadách ochrany súkromia sú účinné od momentu ich uverejnenia na našej internetovej stránke.

Otázky:

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa týchto Zásad ochrany súkromia alebo našej internetovej stránky nás kontaktujte na adrese: privacy_officer@acer.com. Aby sme vám mohli služby poskytovať rýchlejšie, svoje otázky podľa možnosti predkladajte v anglickom jazyku a uveďte krajinu, z ktorej nás kontaktujete, ako aj opis značky a modelu vášho produktu (ak je to relevantné).

Posledná aktualizácia: Október 2016