Menu

Privacy

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ...

Acer, Inc. บริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 8 เลขที่ 88, เซคชั่น 1, ซินไท่ เดอะฟิฟธ์ โร้ด, ซีจื่อ, นิวไทเป ซิตี้ 221, ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน และบริษัทในเครือทั่วโลก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแบรนด์ในเครือ Gateway, eMachines และ Packard Bell ตามรายการที่แสดงไว้ที่ www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list(เรียกรวมกันว่า “Acer” “ของเรา” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมออนไลน์ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การโอนถ่าย และการใช้ข้อมูลส่วนตัว และทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ Acer และบริการที่เกี่ยวข้อง (ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า “รหัสประจำตัว Acer”) และบริการจดหมายข่าว

ท่านสามารถเข้าถึงบริการของ Acer (“บริการ”) ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่างๆ หรือโดยผ่านส่วนเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับระบบปฏิบัติการ (API) และโดยผ่านบุคคลภายนอก คำว่า “อุปกรณ์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเข้าถึงบริการของเรา ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงโดยวิธีใด โดยการใช้บริการของเรา และโดยการที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (หากจำเป็น) Acer จะถือว่าคุณยินยอมให้เราเก็บ โอน ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย และใช้ในลักษณะอื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สิ่งที่เราจะเก็บและวิธีการที่เราจะเก็บ:

เราจะจัดเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

 • อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) แอดเดรส สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้บริการองเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำและจัดเก็บ IP แอดเดรสของผู้เยี่ยมชม (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม) โดยอัตโนมัติ เพื่อดูว่าข้อมูลใดบนเว็บไซต์ที่ถูกเยี่ยมชมและระยะเวลาในการเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านบริการและเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ของเราได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกๆ ครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ เว้นแต่คุณจะเปิดใช้งานเทคโนโลยีการป้องกันที่มีอยู่ในเบราเซอร์บางชนิด
 • ข้อมูลของอุปกรณ์ เราอาจจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ของคุณ เช่น รุ่นของฮาร์ดแวร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และหมายเลขของอุปกรณ์ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมและเก็บข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนตัว) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลของเว็บเบราเซอร์ (รวมถึง HTML 5) และแคชข้อมูลของแอพพลิเคชั่น
 • คุกกี้ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ต่างๆ ในปัจจุบัน เราอาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐานที่เรียกว่าคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณโดยการประเมินว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของเราที่คุณสนใจที่สุด หรือจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เราไม่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมไซต์ของเรา เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้จากฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณ ปิดกั้นการรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนก่อนจะจัดเก็บคุกกี้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ ช่วยให้คุณเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้ได้ คุกกี้อาจจะถูกใช้งานโดยบริษัทให้บริการด้านโฆษณาบุคคลที่สาม โดยบริษัทดังกล่าวจัดวางโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา และควบคุมว่าจะแสดงโฆษณาใด บริษัทให้บริการด้านโฆษณาอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลบ่งชี้ตัวตนที่ได้รับจากคุณ นักโฆษณาจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาและประเมินผลกระทบของโฆษณาดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนตัว แม้ว่าโดยทั่วๆ ไป เราไม่ได้ขอให้คุณกรอกข้อมูลระบุตัวตนเพื่อการเข้าชม เข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ของเรา แต่ในบางครั้ง เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบุตัวตนของคุณ เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ประเทศ ภาษาที่ใช้ ข้อมูลประชากร หรือการระบุตัวตนถาวร (เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน) การให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา ทำให้คุณสามารถสร้างรหัสประจำตัว Acer เพื่อซื้อ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ รับการสนับสนุน ติดต่อกับเรา เข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ สมัครเป็นสมาชิก หรือบอกรับจดหมายข่าว หรือลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ เราไม่ขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การเมือง หรือความเชื่อทางศาสนา คดีอาญาที่ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำ รสนิยมทางเพศ) และขอให้คุณอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นให้เรา ข้อมูลต่างๆ ที่คุณมอบให้เราโดยความสมัครใจ จะถูกใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

รหัสประจำตัว Acer ในการที่คุณจะได้รับอนุญาตให้สร้างรหัสประจำตัวของ Acer นั้น เราจำเป็นต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้: ที่อยู่อีเมล ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น รหัสประจำตัวเฟซบุ๊ค (Facebook) และรหัสประจำตัวกูเกิ้ล (Google)) ประเทศ และภาษาที่ใช้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลปริมาณน้อยที่สุด และเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้คุณสามารถสร้างรหัสประจำตัว Acer ได้ ในการสร้างรหัสประจำตัว Acer คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำให้ประวัติส่วนตัวของคุณมีความสมบูรณ์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลของคุณที่จำเป็นในการลงทะเบียนสินค้าของ Acer และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการกับประวัติส่วนตัวของคุณได้โดยการเลือกรับจดหมายข่าว Acer ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับจดหมายข่าวนี้ Unsubscribe จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถแจ้งขอยกเลิกการรับจดหมายข่าวนี้ได้ตลอดเวลา

เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มา อาจถูกใช้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของลูกค้าระหว่างคุณกับ Acer เราต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์จากการเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์เกี่ยวกับเราโดยทั่วไปที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เราไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยมิได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ นอกจากตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้นำมารวบรวมไว้และประมวลผลตามขั้นตอนเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามคำขอเฉพาะที่คุณเป็นผู้ร้องขอ เช่น ในการอนุญาตให้คุณสามารถสร้างรหัสประจำตัว Acer ได้ และสามารถเข้าถึงกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น การลงทะเบียนอุปกรณ์ Acer การสร้างรูปแบบระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud) ด้วยโปรแกรมสร้างระบบกลุ่มเมฆส่วนบุคคลเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์แบบสมาร์ทและคอมพิวเตอร์ (abApps) และการรับความช่วยเหลือ) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าคุณไม่แจ้งเราเป็นอย่างอื่น (ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง) เราจะส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จาก Acer ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ Acer (หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของ Acer) เท่านั้นที่จะส่งเมลเหล่านี้ให้คุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการรับเมลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา นอกจากนี้ คุณสามารถบอกเลิกรับเมลได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการโดยการติดต่อ Acer โปรดดูวิธีการยกเลิกที่ด้านล่าง

หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องดำเนินการเช่นว่านี้ เราจะส่งจดหมายเหล่านี้ถึงคุณโดยตรง ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเท่านั้น (ถ้าต้องการ) หากคุณเคยให้ความยินยอมในการรับจดหมายข่าวนี้ แต่ต่อมาคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอีก เพียงแค่คุณแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณได้รับจดหมายข่าว โดยให้คุณดำเนินการตาม “ขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิก” ซึ่งปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว นอกจากนี้คุณสามารถเลือก opt-out เพื่อยกเลิกการรับจดหมายได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการโดยการติดต่อ Acer โปรดดูวิธีการยกเลิกที่ด้านล่าง

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจทำการประเมิน ประมวลผล หรือจัดเก็บ หรือโอนถ่ายข้อมูลที่คุณมอบให้ไปยังสมาชิกในกลุ่มบริษัทของ Acer (หรือผู้รับช่วงสัญญา) ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย สถานที่เหล่านี้รวมถึงประเทศที่ไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เพียงพอ คุณสามารถดูรายชื่อของหน่วยงานของ Acer (และสำนักงานที่จดทะเบียน) ที่อาจได้รับข้อมูลของคุณในสถานที่ต่างๆ สามารถเรียกดูได้จาก https://www.acer-group.com/ag/en/TW/content/privacy-english การใช้งานนี้อาจยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะเลิกเป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัท Acer แล้วก็ตาม บริษัททั้งหมดของ Acer ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Acer จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับองค์กรภายนอก เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการตลาด หรือการชี้ชวนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน Acer อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทนหรือผู้รับช่วงสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บริษัท Acer ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจำเป็นต้องส่งของบางสิ่งให้แก่คุณ เราต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของคุณให้บริษัทขนส่งทราบ เรามอบเพียงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดแก่ตัวแทนหรือผู้รับช่วงสัญญา เพื่อให้สามารถบริการหรือดำเนินกิจกรรมตามคำขอเท่านั้น

ข้อมูลของคุณอาจจะได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามซึ่งเรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เพื่อตอบสนองการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือโดยเชื่อมต่อกับการดำเนินการทางกฎหมาย Acer ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานควบคุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องเราเองจากสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายดังกล่าว หรือเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายของ Acer ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อรักษาสิทธิของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นมีความเป็นธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และถูกต้องเหมาะสม

หากเรารวมกับธุรกิจอื่นๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่ม Acer ถูกควบรวมโดยธุรกิจอื่นๆ (หรือเข้าสู่การเจรจาในรูปแบบเดียวกัน) เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับธุรกิจดังกล่าวและที่ปรึกษา แต่หากเราจะดำเนินการดังกล่าว เราจะดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ

หลักปฏิบัติสำหรับเด็ก:

Acer จะไม่ตั้งใจเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของเด็กหรือผู้เยาว์ (ตามที่กฎหมายกำหนด) แบบออนไลน์ และหากเราทราบว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวของเด็กหรือผู้เยาว์ เราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของเรา Acer ขอแนะนำให้ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ให้คำแนะนำบุตรหลาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลาน เด็กหรือผู้เยาว์มีสิทธิที่จะใช้บริการการขายออนไลน์ของเราได้ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์เท่านั้น (หรือตามที่กฎหมายอนุญาต) หากคุณเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์เพื่อดำเนินธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้จากนอกสหรัฐอเมริกา

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากนอกสหรัฐอเมริกา หรือติดต่อเราจากนอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกโอนถ่าย จัดเก็บ หรือประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์หลายตัวของเรา กฎหมายการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อาจไม่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนของประเทศของคุณ แต่โปรดมั่นใจว่าเรามีการดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนบุคคลของคุณ โดยการใช้บริการของเรา คุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังโรงงานของเราและของบุคคลที่สามซึ่งเราแบ่งปันข้อมูลด้วย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้

ผู้ใช้งานที่อยู่ในสหภาพยุโรป

เมื่อบริษัท Acer ที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) โอนข้อมูลที่คุณมอบให้แก่บริษัท Acer หรือตัวแทนนอก EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์ จะมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล โปรดทราบว่านโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับข้อมูลและสารสนเทศที่คุณบันทึกไว้ในบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ หากข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวนั้นจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นอกยุโรป ในกรณีดังกล่าว คุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลของคุณนอกยุโรป

ผู้ใช้งาน/ผู้เยี่ยมชมจากไต้หวัน

หากคุณเป็นผู้ใช้งานจากไต้หวัน โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอชี้แจงให้คุณทราบถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน:

 • บริษัทจะเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบต่างๆ เป็นบางโอกาสเมื่อมีความจำเป็น นับตั้งแต่ที่คุณได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทจนกว่าคุณจะร้องขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะจำกัดเฉพาะอยู่ที่ไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณพำนักและมีบริษัทสาขาของ Acer ดำเนินงานอยู่
 • คุณอาจใช้สิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้:
  • สอบถามหรือขอให้มีการทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (ค่าธรรมเนียมคิดเป็นรายกรณี)
  • ขอคัดสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (ค่าธรรมเนียมคิดเป็นรายกรณี)
  • ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • ขอให้ระงับการเก็บรวบรวม การดำเนินการหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ
  • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการออนไลน์ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน พร้อมทั้งเก็บบันทึกการประมวลผลต่างๆ บันทึกทางคอมพิวเตอร์เหล่านี้เรียกว่า “บันทึกข้อมูลการใช้งาน (log files)” หลังจากที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลการใช้งานแล้ว จะมีการจัดเก็บและจำกัดไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อีกในอนาคต โดยข้อมูลผู้ใช้งานของคุณอาจปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลการใช้งานของแม่ข่ายที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัทไปจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • หากข้อมูลที่คุณให้มามีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ด้วย คุณรับรองว่าบุคคลภายนอกนั้นได้ทราบถึงสิทธิของตนภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้วและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าวและได้อนุญาตให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนั้นได้ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอให้บริษัทระงับการใช้งาน การประมวลผลและใช้งานหรือร้องขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะไม่สามารถติดต่อคุณในเรื่องบริการของบริษัทได้อีก รวมทั้งไม่สามารถจัดเก็บบันทึกเพื่อตอบข้อสงสัยใดๆ แก่คุณในอนาคตและไม่สามารถให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือจัดทำการแสดงความเห็นของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทได้ อีกทั้ง บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการคุณต่อไปได้และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนี้
 • ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทมาไม่เพียงพอที่จะใช้ยืนยันความจริงแท้ของรูปพรรณสัณฐานของคุณหรือในกรณีที่คุณให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือได้โจรกรรมข้อมูลอันเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานของคุณมาหรือข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการคุณได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ข้างต้น

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลโดยรวมแบบไม่ระบุชื่อ:

Acer อาจเก็บ รวม และรักษาข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับลูกค้าของเรา และที่ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราทางออนไลน์ เช่น งานอดิเรก สิ่งที่สนใจ พฤติกรรมการซื้อ และสิ่งต่างๆ ในลักษณะคล้ายกัน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Acer อาจแบ่งปันข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเรากับผู้ให้บริการโฆษณา พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุน และบุคคลที่สามอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อแจ้งจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมชาย/หญิง หรือจำนวนเปอร์เซ็นต์ของช่วงอายุ

มาตรการด้านความปลอดภัย:

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับเรา ที่ Acer สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจำกัดไว้แต่ผู้ที่ต้องใช้เพื่อทำงานเท่านั้น เรามีนโยบายในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวในความครอบครองของเรา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูล Acer รวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดไว้ในสถานที่ที่แยกจากเว็บไซต์ โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ Acer จะใช้เทคนิคด้านความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น SET หรือการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการส่งข้อมูลบัตรเครดิต หรือเมื่อต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่

ข้อสงสัยหรือคำถาม – สิทธิของคุณ:

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นได้รับการประมวลผลหรือไม่ รวมทั้งทราบว่าข้อมูลส่วนตัวข้อมูลใดที่ได้รับการประมวลผล
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ (i) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ii) จุดประสงค์และวิธีการที่ใช้ในการประมวลผล (iii) ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูล และ (iv) หน่วยงานและชนิดของหน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับ: (i) การอัพเดต การแก้ไข หรือการรวมข้อมูลของคุณ และ (ii) การลบ การไม่เปิดเผย หรือการปิดกั้นข้อมูลของคุณหากดำเนินการโดยผิดกฎหมาย
 • คุณมีสิทธิที่จะคัดค้าน ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด (i) โดยมีเหตุผลตามกฎหมายต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณ แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ตาม และ (ii) ต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งสื่อโฆษณาหรือการขายตรง หรือเพื่อการสำรวจทางการตลาดหรือทางการค้า

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและหลักปฏิบัติของ Acer เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านบริการออนไลน์นี้ โปรดติดต่อ privacy_officer@acer.comหรือ สำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้งานและหรือการจัดการข้อมูล โปรดติดต่อหน่วยงาน Acer ที่คุณส่งข้อมูลให้ คุณสามารถดูที่อยู่ติดต่อหน่วยงานของ Acer ได้ที่ www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้เร็วยิ่งขึ้น หากเป็นไปได้โปรดส่งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และโปรดแจ้งประเทศที่คุณติดต่อจาก รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ (ถ้ามี)

วิธีการบอกให้เราหยุดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ:

คุณสามารถบอกให้เราหยุดใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการโดยติดต่อ Acer เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณจากฐานข้อมูลของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เว็บไซต์ตามลิงค์:

ไซต์อื่นๆ ที่ลิงค์ไปยัง/จากเว็บไซต์ของเราอาจมีนโยบายที่แตกต่างจากนี้ Acer มิได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บแก่ไซต์เหล่านี้ และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว เราแนะนำให้คุณดูรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของไซต์ดังกล่าว Acer ไม่รับประกันหรือรับรองถึงข้อมูลหรือนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ Acer ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม

นโยบายที่ควบคุมการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล:

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้จะจัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างๆ ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นมีข้อความขัดแย้งกัน ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ ข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้จะควบคุมการใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในขณะที่ใช้งาน Acer ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้น เราจึงขอให้คุณตรวจสอบจากเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวว่ามีการปรับปรุงข้อมูลหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงไปยังนโยบายความเป็นส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในเว็บไซต์ของเรา

คำถาม:

สำหรับคำถามหรือข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ หรือเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่: privacy_officer@acer.comcom เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้เร็วยิ่งขึ้น หากเป็นไปได้โปรดส่งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และโปรดแจ้งประเทศที่คุณติดต่อจาก รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ (ถ้ามี)

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อเดือน