選單

Pravne informacije

Acer Inc., s adresom 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Tajvan, i njegova grupacija kompanija širom svijeta čiji popis možete naći na sljedećoj adresi. ("Acer") u nastavku podsjećaju vas da bilo kakva neovlaštena uporaba materijala sadržanih na ovom web-mjestu može biti kršenje autorskih i prava robne marke, prava na privatnost i prava javnosti te komunikacijskih propisa i relevantnih zakona.

Autorsko pravo

Sve informacije ili materijali ("materijali") sadržani na Acerovom web-mjestu vlasništvo su Acera ili drugih izvornih autora. Acer vam dopušta upotrebu, preuzimanje, kopiranje i distribuciju dokumenata i povezanih slika s ovog web-mjesta u skladu s odredbama vašeg ugovora s Acerom. Ako nemate aktualan ugovor izravno s Acerom, dopušteno vam je spomenutu dokumentaciju i slike upotrebljavati samo za osobne, nekomercijalne potrebe (pod uvjetom da su zadržana sva autorska i druga vlasnička obilježja), te je ne smijete reproducirati, prikazivati, distribuirati ili na drugi način upotrebljavati u bilo koju komercijalnu svrhu, osim ako za to niste dobili Acerovo pisano dopuštenje.

Odgovori korisnika

Sve informacije, materijali ili ideje koje prenesete ili objavite na Acerovom web-mjestu smatrat će se nepovjerljivim i nevlasničkim podacima s kojima ćemo postupati u skladu sa smjernicama o privatnosti. Zabranjeno vam je na ovom web-mjestu objavljivati te s njega ili na njega prenositi bilo kakve nezakonite, prijeteće, klevetničke, vulgarne ili pornografske materijale, ili bilo kakve druge materijale koji krše bilo koji zakon. Acer može, ali nije obvezan nadgledati odgovore korisnika objavljene na web-mjestu, pri čemu se Acer odriče bilo kakve odgovornosti vezane uz sadržaj bilo koje prepiske bilo kojeg korisnika.

Robna marka

Robne marke, logotipi i servisne marke (pod zajedničkim nazivom "robne marke") prikazani na web-mjestu, uključujući, ali bez ograničenja na robne marke navedene u donjoj tablici robne su marke ili registrirane robne marke Acer Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Sve druge marke i nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih tvrtki. Ništa od informacija navedenih na web-mjestu ne može se smatrati davanjem licence ili prava, impliciranjem, zabranom ili drugačije, na upotrebu robnih marki prikazanih na web-mjestu bez Acerovog dopuštenja ili dopuštenja treće strane koja je vlasnik robnih marki prikazanih na web-mjestu. Strogo se zabranjuje zlouporaba robnih marki prikazanih na web-mjestu ili bilo kojeg drugog sadržaja s web-mjesta. Svakako imajte na umu da će Acer agresivno štititi pravo na svoje intelektualno vlasništvo u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, što obuhvaća i kazneno gonjenje.


Informacije o softveru

Upotreba sveg softvera koji preuzmete s ovog web-mjesta podliježe licencnim uvjetima iz licencnog ugovora za softver koji je priložen ili se isporučuje sa softverom. Ne smijete preuzimati ili instalirati softver dok ne pročitate i ne prihvatite uvjete primjenjivog licencnog ugovora o softveru. Ponekad se softver koji se isporučuje u kompletu sa sustavom može razlikovati od svoje maloprodajne verzije (ako je dostupna) te možda neće sadržavati korisničke priručnike ili sve funkcije programa.

Odricanje odgovornosti

Acer ne iznosi nikakve tvrdnje u pogledu točnosti ili prikladnosti informacija sadržanih na ovom web-mjestu za bilo koju svrhu te se ne obvezuje spomenute informacije ažurirati. INFORMACIJE SE PRUŽAJU "KAKVE JESU" TE SE ACER ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH ILI STATUSNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANO JAMSTVO UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. Acer pridržava pravo mijenjati web-mjesto ili ovdje opisane proizvode i/ili programe bez prethodne obavijesti. Primjenjivi zakoni možda ne dopuštaju izuzimanje podrazumijevanih jamstava, stoga se prethodno spomenuta izuzeća možda ne odnose na vas.

Ograničenje odgovornosti

ACER ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE IZRAVNE, POSEBNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI ILI PODATAKA, U VEZI S UPOTREBOM ILI IZVEDBOM OVOG WEB-MJESTA, WEB-MJESTA POVEZANIH S OVIM WEB-MJESTOM TE MATERIJALA ILI INFORMACIJA SADRŽANIH NA BILO KOJEM OD SPOMENUTIH WEB-MJESTA ILI NA SVIMA, BILO POSTUPAJUĆI U SKLADU S UGOVOROM ILI SUPROTNO UGOVORU, ČAK I AKO JE ACER BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE. PRIMJENJIVI ZAKONI MOŽDA NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH ODŠTETA, STOGA SE SPOMENUTA OGRANIČENJA I IZUZEĆA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

Veze na druga web-mjesta

Veze do web-mjesta trećih strana na ovom se web-mjestu nalaze isključivo kao pogodnost za vas. Ako upotrijebite spomenute veze, napuštate ovo web-mjesto. Acer ne pregledava niti kontrolira web-mjesta trećih strana te ih ne podržava niti ih na bilo koji način zastupa. Ako odlučite pristupiti nekom od web-mjesta trećih strana putem veze na ovom web-mjestu, činite to na vlastiti rizik.

* Acer pridržava pravo promjene ovih pravila u bilo koje vrijeme. Ovdje sadržana obavijest podliježe promjenama bez obavijesti.

* Posljednje ažuriranje: kolovoz 2020