選單

Retslig meddelelse

Acer Inc., med adresse 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. og dens globale koncern af virksomheder, hvorover en liste kan findes ved at klikke her ("Acer") minder dig herved om, at enhver uautoriseret brug af ethvert materiale på denne hjemmeside kan udgøre en krænkelse af ophavsretslove, varemærkelove, love om privatlivets fred og offentlighed, samt af regler og relevante love om kommunikation.

Ophavsret

Alle oplysninger og materialer ("Materialerne") på Acers hjemmeside stilles til rådighed af Acer eller andre frembringere. Du har tilladelse til at anvende, downloade, kopiere og distribuere dokumenter og tilknyttet grafik på denne hjemmeside i overensstemmelse med vilkårene i din kontrakt med Acer. Hvis du ikke har en løbende kontrakt direkte med Acer, har du kun tilladelse til at anvende sådanne dokumenter og tilknyttet grafik til personlig, ikke-kommerciel brug (forudsat at alle oplysninger om ophavsrettigheder og andre former for ejendomsret fortsat fremgår), og du må ikke reproducere, fremvise, distribuere eller på anden måde anvende dem til kommercielle formål, medmindre du får særlig skriftlig tilladelse fra Acer.

Brugerrespons

Enhver oplysning, materiale eller idé, som du sender til eller poster på Acer Web vil blive betragtet som ikke-fortrolig og uden tilknyttet ejendomsret og vil blive behandlet i overensstemmelse med Privatlivspolitikken. Det er forbudt at poste på eller sende til eller fra denne hjemmeside enhver form for materiale, som er ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk samt ethvert andet materiale, der overtræder loven. Acer kan, men er ikke forpligtet til, overvåge brugerresponser, der postes på denne hjemmeside, og Acer fralægger sig ethvert ansvar i forhold til indholdet af enhver kommunikation fra enhver bruger.

Varemærker

De varemærker, logoer og servicemærker (herefter "Varemærkerne"), som vises på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, de i tabellen nedenfor anførte, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Acer, Inc. i USA og andre lande. Alle andre mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en tildeling, enten ved berettiget antagelse, præklusion eller på anden måde, af en licens eller rettighed til at anvende nogen af de Varemærker, der vises på hjemmesiden, uden tilladelse fra Acer eller den tredjemand, der måtte eje de varemærker, der vises på hjemmesiden. Misbrug af varemærker, der vises på webstedet, eller andet indhold på hjemmesiden, er strengt forbudt. Bemærk, at Acer nidkært vil håndhæve sine immaterielle rettigheder i videst muligt omfang efter loven, herunder ved retsforfølgelse.


Softwareinformation

Brug af enhver software, som du downloader fra denne hjemmeside, er underlagt licensvilkårene i den softwarelicensaftale som ledsager eller leveres sammen med softwaren. Du må ikke downloade eller installere softwaren, før du har læst og accepteret vilkårene i den gældende softwarelicensaftale. Noget af den software, der leveres sammen med systemer, kan afvige fra den version, der sælges i detailhandelen (hvis en sådan findes), og indeholder muligvis ikke brugermanualer eller alle programfunktionaliteter.

Ansvarsfraskrivelse

Acer påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller brugbarheden af de oplysninger, der findes på denne hjemmeside, til noget som helst formål og forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne. DISSE INFORMATIONER LEVERES "SOM DE ER", OG ACER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE SÅVEL SOM LOVBEFALEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET. Acer forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel at foretage ændringer på denne hjemmeside eller af de deri beskrevne produkter og/eller programmer. Gældende lov tillader muligvis ikke fraskrivelse af stiltiende garantier, hvorfor ovenstående ansvarsfraskrivelse muligvis ikke gælder for dig.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN ACER ELLER DETS LEVERAN¬DØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, KONKRET DOKUMENTEREDE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER NOGEN SOM HELST FØLGESKADER, HERUNDER TAB AF INDTÆGT ELLER DATA, I FORBINDELSE MED BRUG ELLER UDFØRELSE AF DENNE HJEMMESIDE, ETHVERT LINK TIL DENNE HJEMMESIDE ELLER MATERIALER ELLER OPLYSNINGER INDEHOLDT PÅ EN SÅDAN HJEMMESIDE, UANSET OM DET SKER SOM FØLGE AF EN HANDLING I ELLER UDEN FOR ET KONTRAKTFORHOLD, OGSÅ SELVOM ACER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARET FOR VISSE SKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

Links til andre hjemmesider

Links til tredjemands hjemmesider fra denne hjemmeside er udelukkende ment som en service til dig. Hvis du bruger disse links, forlader du denne hjemmeside. Acer vurderer og kontrollerer ikke disse tredjemands hjemmesider, står ikke inde for dem og tager ikke noget ansvar for dem. Hvis du beslutter at besøge nogen af disse tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, gør du det udelukkende på din egen risiko.

* Acer forbeholder sig retten til at ændre denne politik til enhver tid uden forudgående varsel.

* Seneste opdatering: august 2020