選單

Õigusteave

Acer Inc. aadressiga No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted üle maailma, kelle nimekirja leiab siit ("Acer"), tuletavad teile käesolevaga meelde, et sellel Saidil olevate ükskõik milliste materjalide ükskõik milline õigustamatu kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadusi, kaubamärgiseadusi, privaatsuse ja reklaamiseadusi ning teabeedastusregulatsioone ja asjakohaseid määrusi.

Autoriõigus

Kogu Acer-i veebisaidil sisalduvat informatsiooni või materjali ("Materjalid") pakutakse Acer-i või teiste algsete loojate poolt. Teil on õigus kasutada, alla laadida, kopeerida ja levitada sellel veebisaidil olevaid dokumente ja seonduvat graafikat kooskõlas Teie ja Acer-i vahelise lepingu tingimustega. Kui teil pole praegu otse Acer-iga lepingut, on teil õigus kasutada selliseid dokumente ja seonduvat graafikat üksnes isiklikuks, mitteäriliseks tarbeks (tingimusel, et kõik autoriõiguse ja muud omandi märked säilitatakse) ja te ei tohi neid reprodutseerida, näidata, levitada või kasutada muul ärilisel eesmärgil, kui te ei saa Acer-ilt vastavat kirjalikku luba.

Kasutaja vastused

Igasugust informatsiooni, materjale või ideed, mida te edastate või postitate Acer-i Veebis, loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks ning töödeldakse kooskõlas Privaatsuseeskirjaga. Teil on keelatud postitada või edastada sellele või sellelt saidilt igasugust ebaseaduslikku, ähvardavat, teotavat, laimavat, roppu või pornograafilist materjali, labast materjali või muud materjali, mis rikuks mõnd seadust. Acer võib, kuid ei ole kohustatud, jälgida siia saidile postitatud kasutaja vastuseid ja Acer loobub igasugusest vastutusest, mis seondub ükskõik millise kasutaja ükskõik milliste teadete sisuga.

Kaubamärk

Saidil kuvatud kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (ühiselt "Kaubamärgid"), sealhulgas, kuid mitteammenduvalt, allolevas tabelis loetletud, on Acer, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Kõik teised brändid ja tootenimetused on nende vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Ilma Acer-i või sellise kolmanda isiku loata, kes võib omada Saidil kuvatud Kaubamärke, ei tohiks mitte midagi Saidil sisalduvat tõlgendada kaudselt, ennetavalt või muul viisil Saidil kuvatud Kaubamärkide suhtes ükskõik millise litsentsi või kasutusõiguse andmisena. Saidil kuvatud Kaubamärkide või Saidi kõikvõimaliku muu sisu väärkasutamine on rangelt keelatud. Palun olge teavitatud, et Acer jõustab oma intellektuaalomandi õigusi agressiivselt seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses, sealhulgas kriminaalsüüdistuse esitamise läbi.


Tarkvara informatsioon

Sellelt saidilt alla laaditud ükskõik millise tarkvara kasutamine allub tarkvaraga kaasnevas või sellele lisatud litsentsilepingus sisalduvatele litsentsitingimustele. Te ei tohi tarkvara alla laadida või installeerida enne kui te olete kohaldatava tarkvara litsentsilepingu tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Mõni süsteemidesse eelpaigaldatud lisatarkvaratoode võib erineda (võimalikust) jaemüügiversioonist ega pruugi omada kasutusjuhendit või täisfunktsionaalsust.

Lahtiütlus

Acer ei taga sellel veebisaidil sisalduva informatsiooni täpsust ega sobivust mingiks otstarbeks ning ei kohustu informatsiooni ajakohastama. SEE INFORMATSIOON ON ANTUD SELLISENA "NAGU ON" JA ACER VÄLISTAB KÕIK GARANTIID, OTSESED, KAUDSED VÕI SEADUSEST TULENEVAD, SEALHULGAS, KUID MITTEAMMENDUVALT, KAUDSED GARANTIID SEOSES TURUSTATAVUSEGA, TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSEGA VÕI INTELLEKTUAALOMANDI RIKKUMISEST HOIDUMISEGA. Acer jätab endale õiguse teha igal ajal ilma etteteatamata sellel saidil või kirjeldatud kaupades ja/või teenustes ükskõik milliseid muudatusi. Kohaldatav seadus ei pruugi lubada kaudsete garantiide välistamist, mistõttu ülalolev välistus ei pruugi kohalduda teile.

Vastutuse piirang

MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ACER EGA TEMA TARNIJAD KOHUSTATUD VASTUTAMA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE, ERILISE, KAUDSE, JUHUSLIKU, EGA TULENEVA KAHJU VÕI ÜKSKÕIK MILLISE MUU KAHJU EEST, SEALHULGAS TULUDE VÕI ANDMETE KAOTUSE KUJUL, SEOSES SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA, ÜKSKÕIK MILLISTE SELLELE SAIDILE VIIVATE VEEBISAIDI LINKIDE VÕI ÜKSKÕIK MILLISEL VÕI KÕIKIDEL SELLISTEL SAITIDEL SISALDUVATE MATERJALIDEGA VÕI INFORMATSIOONIGA, KAS LEPINGUST VÕI LEPINGUVÄLISEST ÕIGUSRIKKUMISEST TULENEVAS HAGIS, ISEGI KUI ACER-IT ON SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. KOHALDATAV SEADUS EI PRUUGI LUBADA TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST, SEEGA ÜLALOLEVAD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED EI PRUUGI TEILE KOHALDUDA.

Lingid teistele Veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele on antud sellel saidil üksnes teie mugavuse huvides. Kui te kasutate neid linke, lahkute siit saidilt. Acer ei vaata ega kontrolli neid kolmandate isikute veebisaite ning ei kiida heaks ega kinnita neid. Kui te otsustate kasutada mõnda sellele saidile lingitud kolmandate isikute veebisaitidest, teete seda täielikult omal riisikol.

* Acer jätab endale õiguse muuta seda eeskirja igal ajal ilma etteteatamiseta.

* Viimane uuendus August 2020