選單

Tiesisks brīdinājums

Kompānija Acer Inc., adrese 8F, Nr. 88, Sekcija 1, Xin Tai 5th Iela, Xizhi, NewTaipeiCity 221, Taivana, R.O.C. un tās kompāniju grupa visā pasaulē, kuru saraksts var būt atrasts šeit (“Acer”) ar šo atgādina jums, ka jebkura neatļauta materiālu, kas atrodami šajā Vietnē izmantošana var tikt uzskatīta par autortiesību likumu, preču zīmju aizsardzības likumu, likumu par privātumu un publicitāti, kā arī komunikācijas noteikumu un saistītu normatīvu aktu pārkāpumu.

Autortiesības

Visa informācija vai materiāli ("Materiāli"), kas iekļauti Acer tīmekļa vietnē ir nodrošināti ar Acer vai citiem izveidotājiem. Jums ir tiesības izmantot, lejupielādēt, kopēt un uzplātīt dokumentus un saistītu grafiku šajā tīmekļa vietnē saskaņā ar jūsu un Acer līguma noteikumiem. Ja jums nav spēkā esošā līguma tieši ar Acer, jums ir tiesības izmatot minētus dokumentus un saistītu grafiku tikai jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai (ar nosacījumu, ka visas autortiesības un citas īpašumtiesību norādījumi ir saglabāti), un jums nav atļauts reproducēt, radīt, izplātīt vai citādi izmantot tos jebkādam komerciālām nolūkam līdz brīdim, kad jums ir izdota speciālā rakstiska atļauja no Acer.

Lietotāju atbildes

Jebkura informācija, materiāli vai idejas, kurus jūs sūtat uz vai izliekat Acer Vietnē tiks uzskatīta par nekonfidenciālu un neaizsargātu ar īpašuma tiesībām un tiks apstrādāta saskaņā ar Konfidencialitātes Politiku. Jums ir aizliegts izlikt vai pārsūtīt uz vai no šī tīmekļa vietnes jebkuru pretlikumīgu, aizvainojošo, apmelojošu, izkropļojošu, vulgāru vai pornogrāfisku materiālu, vai necienīgu materiālu vai citu materiālu, kas varētu pārkāpt kādu likumu. Acer ir tiesības, bet nav pienākums veikt lietotāju atbilžu pārbaudes, kas ir publicēti šajā tīmelā vietnē un Acer noraida jebkuru atbildības pienākumu saistībā ar jebkura lietotāja jebkuras komunicēšanas saturu.

Preču zīme

Preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (viss kopā – "Preču zīmes") kas paradās tīmekļa vietnē, ieskaitot, bet neierobežojoties ar tām, kas uzskaitīti tabulā, kura atrodama zemāk ir Acer Inc. preču zīmes vai ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes. Visas pārējas zīmes un produktu nosaukumi ir to attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nekas, kas ietilpst Vietnes saturā nevar būt iztulkots kā licences vai preču zīmju, atveidoto Vietnē, izmantošanas tiesību piešķiršana, arī netieši, bez iebildumiem vai citādi, bez Acer vai tādas trešās personas atļaujas, kas varētu būt Vietnē atveidoto Preču zīmju īpašnieks. Negodprātīga un ļaunprātīga Vietnē atveidoto Preču zīmju un jebkura cita Vietnes satura izmantošana ir stingri aizliegta. Lūdzu ņemiet vērā, ka Acer agresīvi realizēs savas intelektuālā īpašuma tiesības izmantojot visas ar likumu piešķirtas iespējas, ieskaitot saukšanu pie kriminālatbildības.


Informācija par programmatūru

Jebkura programmatūras, kuru jūs lejupielādējāt no šis tīmekļa vietnes, izmantošana tiek pakļauta licences regulējumam, kuras noteikumi atrodami programmatūras licences līgumā, kas pievienots programmatūrai vai tiek nodrošināts ar programmatūru. Jūs neesat tiesīgs lejupielādēt vai instalēt programmatūru pirms jūs esat izlasījis un pieņēmis attiecīgas programmatūras licences līguma noteikumus. Programmatūra, kas ir savienota ar sistēmām var atšķirties no mazumtirdzniecības versijas (ja tāda ir) un var nesaturēt lietotāju pamācības vai visu programmas funkcionalitāti.

Disklamācija

Acer neuzņemas nekādu atbildību par informācijas, iekļautās šajā mājas lapā jebkuram mērķim, precizitāti vai piemērotību, un Acer nav nekādas obligātas saistības atjaunināt informāciju. Šī informācija tiek sniegta "kā ir", un Acer noliedz visas garantijas, tiešas, netiešas vai ar likumu noteiktas, tai skaitā, bet ne tikai, implicētas garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim vai intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu. Acer patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajā vietnē vai produktus un/vai programmās, kas aprakstītas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja piemērojamais likums nepieļauj implicētu garantiju izslēgšanu, tad iepriekš minēta izslēgšana var uz jums neattiekties.

Atbildības ierobežojums

Nekādā gadījumā Acer vai tā piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, tīšiem, netiešiem, nejaušiem vai apzinātiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem, tai skaitā peļņas vai datu zaudējumiem, saistībā ar šis vietnes lietošanu vai citām darbībām ar to, ar jebkuru tīmekļa vietnes saiti uz šo vietni vai materiāliem vai informāciju, iekļautu kādā vai visās tādās vietnēs, neskatoties uz to vai saskaņā ar līgumu vai pārkāpjot līguma noteikumus, pat ja Acer ir ticis informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Ja piemērojamais likums nepieļauj konkrētu zaudējumu izslēgšanu vai ierobežojumu, tad iepriekš minētie ierobežojumi un izņēmumi var uz jums neattiekties.

Saites uz citām Vietnēm

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, atrodamas šajā lapā ir nodrošināti tikai jūsu ērtībai. Ja jūs izmantojāt šis saites, jūs pametāt šo tīmekļa vietni. Acer nepārlūko un nekontrolē šo trešo personu tīmekļa vietnes un nerekomendē un neveic pārstāvniecību tajās. Ja jūs nolemjat piekļūt kādai no trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar šo vietni, jūs to darāt pilnīgi uz sava riska.

* Acer patur sev tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā bez brīdinājuma.

* Pēdējas izmaiņas: Augusts 2020