選單

Teisinis pranešimas

„Acer Inc.“, registruota adresu 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taivanas, Kinijos Respublika, ir jos grupės įmonės visame pasaulyje, kurių sąrašą galima rasti spustelėjus čia (toliau – „Acer“), primena jums, kad bet koks šiame tinklalapyje pateiktos medžiagos naudojimas be leidimo gali pažeisti autorių teisių įstatymus, prekių ženklų įstatymus, įstatymus dėl privatumo ir viešumo, taip pat teisės aktus dėl ryšių ir kitus atitinkamus įstatymus.

Autorių teisės

Visą "Acer" tinklalapyje esančią informaciją arba medžiagą (toliau – Medžiaga) pateikė "Acer" arba kiti ją sukūrę asmenys. Jums suteikiama teisė naudoti, atsisiųsti, kopijuoti ir platinti šiame tinklalapyje esančius dokumentus ir su tuo susijusią grafinę medžiagą jūsų sutartyje su "Acer" nurodytomis sąlygomis. Jei šiuo metu neturite galiojančios sutarties tiesiogiai su "Acer", jums suteikiama teisė naudoti tokius dokumentus ir su tuo susijusią grafinę medžiagą tik savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais (su sąlyga, kad išlaikomi visi pranešimai dėl autorių teisų ir kiti pranešimai dėl nuosavybės teisės), tačiau negalite jų atgaminti, rodyti, platinti arba kitaip naudoti jokiais komerciniais tikslais, jei negaunate konkretaus rašytinio "Acer" leidimo.

Naudotojų pateikta medžiaga

Visa informacija, medžiaga arba idėjos, kurias jūs perduodate arba patalpinate "Acer" tinklalapyje, bus laikomos nekonfidencialia niekam nuosavybės teise nepriklausančia informacija, su kuria bus elgiamasi pagal Privatumo politikos sąlygas. Jums draudžiama šiame tinklalapyje talpinti, į jį siųsti arba iš jo siųstis kokią nors neteisėtą, grasinančią, šmeižikišką, įžeidžiančią, nepadorią arba pornografinę medžiagą, šventvagišką arba kitokią medžiagą, kuri pažeistų įstatymus. "Acer" gali, bet neprivalo, stebėti naudotojų pateikiamą medžiagą, kuri talpinama šiame tinklalapyje, ir "Acer" neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su bet kokio naudotojo perduodamos informacijos turiniu.

Prekių ženklai

Tinklalapyje rodomi prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (toliau kartu – prekių ženklai), įskaitant, be kita ko, išvardytus toliau pateiktoje lentelėje, yra "Acer, Inc." prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai ir produktų pavadinimai yra juos turinčių atitinkamų bendrovių prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. Niekas šiame tinklalapyje neturėtų būti aiškinama kaip kokios nors licencijos arba teisės naudoti šiame tinklalapyje rodomus prekių ženklus suteikimas netiesiogiai, teisės prieštarauti atėmimo arba kitu būdu be "Acer" arba tokios trečiosios šalies, kuriai gali nuosavybės teise priklausyti tinklalapyje rodomi prekių ženklai, leidimo. Griežtai draudžiama netinkamai naudoti šiame tinklalapyje rodomus prekių ženklus arba bet kokį tinklalapio turinį. Pranešame, kad "Acer" griežtai saugos savo intelektinės nuosavybės teises visa įstatymų leidžiama apimtimi, prireikus, siekdama baudžiamojo persekiojimo.


Informacija apie programinę įrangą

Iš šio tinklalapio atsisiunčiamos programinės įrangos naudojimui taikomos licencinės sąlygos, numatytos programinės įrangos licencinėje sutartyje, kuri pridedama arba pateikiama kartu su programine įranga. Negalite atsisiųsti arba įdiegti programinės įrangos, kol neperskaitėte atitinkamos programinės įrangos licencinės sutarties sąlygų ir su jomis nesutikote. Kai kuri programinė įranga, kuri susieta su sistemomis, gali skirtis nuo savo mažmeninės versijos (jei tokia siūloma) ir joje gali nebūti vadovų naudotojams arba visų programos funkcijų.

Pareiškimų ir garantijų nebuvimas

"Acer" nedaro jokių pareiškimų dėl šiame tinklalapyje pateiktos informacijos tikslumo arba tinkamumo kokiu nors tikslu ir neįsipareigoja tokios informacijos atnaujinti. ŠI INFORMACIJA PATEIKIAMA "TOKIA, KOKIA YRA" IR "ACER" NEDUODA JOKIŲ GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUMATYTŲ ĮSTATYMUOSE, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA DĖL INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMO. "Acer" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo daryti bet kokius pakeitimus šiame tinklalapyje arba aprašytuose produktuose ir (arba) programose. Taikomi įstatymai gali neleisti atsisakyti numanomų garantijų, tokiu atveju pirmiau esantis atsisakymas gali būti jums netaikomas.

Atsakomybės ribojimas

"ACER" ARBA JO TIEKĖJAI JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS, NETIESIOGINIUS ARBA PAPILDOMUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKIUS NUOSTOLIUS APSKRITAI, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ ARBA PRARASTUS DUOMENIS, SUSIJUSIUS SU NAUDOJIMUSI ŠIUO TINKLALAPIU ARBA JO VEIKLA, INTERNETE ESANČIOMIS NUORODOMIS Į ŠĮ TINKLALAPĮ ARBA BET KURIAME ARBA VISUOSE TOKIUOSE TINKLALAPIUOSE ESANČIA MEDŽIAGA ARBA INFORMACIJA, NESVARBU, AR TAI BŪTŲ IEŠKINYS DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO ARBA DĖL DELIKTO, NET JEI "ACER" BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. TAIKOMI ĮSTATYMAI GALI NELEISTI ATSISAKYTI ATLYGINTI ARBA RIBOTI TAM TIKRUS NUOSTOLIUS, TODĖL PIRMIAU NURODYTI RIBOJIMAI ARBA ATSISAKYMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Šiame tinklalapyje esančios nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius pateikiamos tik dėl jūsų patogumo. Jei pasinaudosite šiomis nuorodomis, šį tinklalapį paliksite. "Acer" netikrina ir nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių tinklalapių ir neduoda dėl jų jokių patvirtinimų arba pareiškimų. Jei nusprendžiate patekti į trečiųjų šalių tinklalapius, nuoroda į kuriuos yra šiame tinklalapyje, darote tai vien savo rizika.

* „Acer“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią politiką neįspėjusi iš anksto.

* Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio mėn.