選單

Ansvarserklæring

Acer Inc., i 8F, 88 No Seksjon 1, Xin Tai femte Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, ROC og Acer Inc. sine tilhørende selskaper rundt om i verden, se en oversikt over disse selskapene her ("Acer"), vil herved minne deg på at all uautorisert bruk av materiale som finnes på denne nettsiden kan bryte lov om opphavsrett, varemerker, personvern, markedsføring, forskrifter og andre relevante lover.

Opphavsrett

All informasjon eller materiale ("Materialet") som finnes på Acers nettside er levert av Acer eller andre opphavsmenn. Du er autorisert til å bruke, laste ned, kopiere og distribuere dokumenter, og tilhørende grafikk på denne nettsiden, i samsvar med vilkårene i din kontrakt med Acer. Hvis du ikke har en gjeldende avtale direkte med Acer, er du autorisert til å bruke slike dokumenter og tilhørende grafikk kun til personlig og ikke-kommersiell bruk (forutsatt at all opphavsrett og andre proprietære merknader blir overholdt), og du kan ikke reprodusere, vise, distribuere eller på annen måte bruke dem til kommersielle formål, med mindre du får spesifikk skriftlig tillatelse fra Acer.

Brukerinnlegg

All informasjon, materialer eller ideer som du overfører til, eller meddeler, på Acer Web vil bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær, og vil bli behandlet i henhold til Acers personvern policy. Det er forbudt å sende eller overføre til eller fra denne nettsiden, ulovlige, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendige eller pornografisk materiale, blasfemisk materiale eller annet materiale som er i strid med lov. Acer kan, men er ikke forpliktet til, å overvåke brukerens innlegg som er lagt ut på denne nettsiden, og Acer fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til innholdet i all kommunikasjon fra brukere.

Varemerke

Varemerker, logoer og servicemerker (samlet kalt "varemerker") som vises på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til de som er oppført i tabellen nedenfor, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Acer, Inc. i USA og andre land. Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive selskapene. Ingenting på denne nettsiden kan tolkes som, verken implisitt, gjennom passivitet, eller på annen måte, at noen får lisens eller rett til å bruke varemerker som vises på nettsiden, uten tillatelse fra Acer eller tredjepart som eier varemerket som vises på nettsiden. Misbruk av varemerkene som vises på nettsidene, eller noe annet innhold på nettsiden, er strengt forbudt. Vær oppmerksom på at Acer vil håndheve sine immaterielle rettigheter til lovens fulle omfang, inkludert straffeforfølgelse.


Programvareinformasjon

Bruk av all programvare som du laster ned fra denne nettsiden er underlagt lisensvilkår i lisensavtalen for programvaren som følger med eller leveres med programvaren. Du kan ikke laste ned eller installere programvaren før du har lest og akseptert vilkårene i den gjeldende lisensavtalen for programvaren. Noe av programvaren som følger med systemene kan avvike fra salgsversjonen (hvis tilgjengelig) og inkluderer nødvendigvis ikke brukerhåndbøker eller all funksjonalitet.

Ansvarsfraskrivelse

Acer gir ingen garantier om nøyaktigheten eller egnetheten til informasjonen på denne nettsiden, til ethvert formål, og forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen. DENNE INFORMASJONEN ER GITT "SOM DEN ER" OG ACER GIR INGEN UTTRYKKELIGE, IMPLISITTE ELLER LOVPÅLAGTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHETEN, EGNEHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER. Acer forbeholder seg retten til å gjøre endringer på denne nettsiden, produktene og/eller på nevnte programmer når som helst og uten varsel. Dersom gjeldende lov ikke tillater å utelukke implisitte garantier, gjelder nødvendigvis ikke de nevnte utelatelser for deg.

Ansvarsbegrensning

ACER ELLER DETS LEVERANDØRER, VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ETTERFØLGENDE SKADER, ELLER ENHVER FORM FOR SKADER, INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA, I FORBINDELSE MED BRUK ELLER FUNKSJON AV DENNE NETTSIDEN, LENKENE TIL DENNE NETTSIDEN, ELLER MATERIALE ELLER INFORMASJON SOM FINNES PÅ DENNE NETTSIDEN OG ALLE NETTSIDER SOM LENKES FRA DENNE NETTSIDEN, ENTEN VED KONTRAKT ELLER ERSTATNING, SELV OM ACER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. GJELDENDE LOV TILLATER NØDVENDIGVIS IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER ANSVARSBEGRENSNING VED VISSE SKADER, SLIK AT DE NEVNTE ANSVARSBEGRESNINGENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE GJELDER NØDVENDIGVIS IKKE FOR DEG.

Lenker til andre nettsteder

Lenker til tredjeparts nettsteder på dette nettstedet er tilgjengeliggjort utelukkende for din bekvemmelighet. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du denne nettsiden. Acer undersøker eller kontrollere ikke nettsider til tredjeparter, og godkjenner eller representerer ikke disse sidene. Hvis du bestemmer deg for å gå til en tredjeparts nettside som lenkes fra denne nettsiden, gjør du dette helt på egen risiko.

* Acer forbeholder seg retten til å endre denne policy til enhver tid uten varsel.

* Siste oppdatering: august 2020