選單

Legala villkor

Acer Inc., of 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. och dess grupp av företag runt om i världen, en lista av företagen kan hittas genom att besöka länken här ("Acer") härigenom påminner dig om att all typ av icke auktoriserat användande av material som finns på sidan strider mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen och övriga relevanta rättsliga bestämmelser om sekretess och kommunikation.

Upphovsrätt

All information och material ("Material") som finns på Acers websida är tillhandahållen av Acer eller någon annan innehavare. Du har rätt att använda, ladda ned, kopiera och distribuera dokument och relaterad grafik på denna websida i enlighet med villkoren i ditt avtal med Acer. Om du inte har något avtal direkt med Acer har du rätt att använda dokument och relaterad grafik endast för personligt bruk, icke kommersiellt användande (förutsatt att all upphovsrätt och annat innehav noteras och bibehålls), och det är inte tillåtet att reproducera, visa, distribuera eller på annat sätt använda dessa för kommersiellt syfte om du inte har uttrycklig skriftlig tillåtelse från Acer.

Användarsvar

All information, material eller idé som du sänder till eller anslår på Acers Web kommer att ses som icke konfidentiell och icke proprietär och bli behandlad i enlighet med Sekretesspolicyn. Du är förbjuden att anslå eller sända till eller från någon websida någon information eller material som är olaglig, hotande, kränkande, nedsättande, obscen eller något pornografisk material eller profant material eller annat material som skulle strida mot någon lag. Acer kan, men är inte tvungen att, övervaka användarsvar som har anslagits på websidan och Acer frånsäger sig allt ansvar relaterat till innehåll av någon kommunikation från någon användare.

Varumärke

Varumärken, logotyper, och andra kännetecken (tillsammans benämnt "Varumärken") som visas på websidan, inkluderat men inte begränsat till dem som är uppräknande i tabellen nedan är varumärken och registrerade varumärken som innehas av Acer, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken och registrerade varumärken av respektive företag. Ingenting på denna websida skall ses som ett medgivande, underförstått, estoppel, eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något Varumärke som visas på websidan utan tillåtelse av Acer eller sådan tredje part som innehar Varumärket som visas på websidan. Missbruk av Varumärken som visas på websidan eller något annat material på websidan är strängt förbjudet. Vänligen observera att Acer kommer att aggressivt bevaka sina immateriella rättigheter så långt som lagen tillåter, inkluderat kräva rättsliga åtgärder och åtal när så är möjligt.


Information om mjukvara

Användande av mjukvara som du laddat ned från denna sida är föremål för licensvillkor i Software License Agreement som följer med eller är tillhandahållen tillsammans med mjukvaran. Du får inte ladda ned eller installera mjukvaran förrän du har läst och accepterat villkoren för Software License Agreement i fråga. Vissa av mjukvaruprogrammen är sammanslagna med system som kan skilja sig från de versioner som finns i detaljhandeln (om tillgängligt) och kan därför ibland inte inkludera en användarmanual för programmets alla funktioner.

Ansvarsfriskrivning

Acer gör inga utfästelser för riktigheten eller lämpligheten av informationen inkluderat på websidan för något syfte och förbinder sig inte att uppdatera information. DENNA INFORMATION ÄR TILLHANDAHÅLLEN "SOM DEN ÄR" OCH ACER FRÅNSÄGER SIG ALLA TYPER AV GARANTIER, UTTRYCKLIGEN, INDIREKTA ELLER LAGSTADGADE, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKT SYFTE ELLER ICKE INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Acer förbehåller sig rätten att göra förändringar på denna websida eller produkter och/eller programmen beskrivna, vid något tillfälle utan föregående meddelande. Vid den situation tillämplig lag inte tillåter exkluderande av indirekta garantier, det ovanstående exkluderandet är inte tillämpligt för dig.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ACER ELLER DESS DISTRIBUTÖRER VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR ÖVER HUVUDTAGET, INKLUDERAT UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST AV DATA, I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV DENNA WEBSIDA, NÅGON WEBSIDAS LÄNKAR TILL DENNA SIDA ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION FRÅN NÅGON ELLER ALLA DESSA SIDOR, VARE SIG I HANDLING I KONTRAKT ELLER FÖRSEELSE, ÄVEN OM ACER HAR BLIVIT RÅDGIVEN OM RISKEN AV SÅDAN SKADA. FÖR DEN SITUATION TILLÄMPLIG INTE TILLÅTER EXKLUDERANDE ELLER BEGRÄNSNING AV SPECIFIKA SKADOR, OVANSTÅENDE BEGRÄNSING ELLER EXKLUDERANDE ÄR I SÅDANA FALL INTE TILLÄMPLIGT FÖR DIG.

Länkar till andra websidor

Länkar till tredje parts websidor på denna sida är tillhandahållna enbart som en bekvämlighet för dig. Om du använder någon av dessa länkar, så lämnar du denna websida. Acer granskar inte eller kontrollerar dessa tredje parts websidor och varken stödjer eller gör några utfästelser för dessa. Om du bestämmer dig för att tillträda någon av dessa tredjeparts websidor som är länkade till på denna sida, så gör du detta helt på egen risk.

* Acer förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande.

* Senast uppdaterad: augusti 2020