選單

Privacy

Onze verplichting aan u...

Acer Inc., adres 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. en haar wereldwijde bedrijvengroep (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, haar geaffilieerde merken Gateway, eMachines en Packard Bell, waarvan een lijst te vinden is op www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (gezamenlijk, "Acer", "onze" of "wij") respecteren de privacy van onze klanten en online bezoekers. Dit Privacybeleid dient om u te informeren over onze werkwijze met betrekking tot online informatie, onze werkwijzen betreffende het verzamelen, opslaan, verwerken, overzetten en gebruiken van persoonlijke informatie en de keuzes die beschikbaar zijn betreffende het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke informatie, daaronder begrepen de registratie van een Acer-account en aanverwante diensten (de “AcerID”) en de nieuwsbriefservice.

U heeft toegang tot de Acer-service (de "Service") via onze website, toepassingen op apparaten, API's en via derden. Een “Apparaat” is een computer die gebruikt wordt voor toegang tot onze Service, daaronder begrepen maar niet beperkt tot desktops, laptops, mobiele telefoons, tablets of andere elektronische consumentenapparaten. Dit Privacybeleid beheerst uw toegang tot de onze Service, onafhankelijk van de manier van toegang. Door onze Service te gebruiken en door uw uitdrukkelijke toestemming te geven (wanneer vereist), gaat u akkoord met het verzamelen, overzetten, verwerken, opslaan, bekendmaken en ander gebruik zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wat we verzamelen en hoe we het verzamelen

We verzamelen verschillende soorten informatie om onze klanten en bezoekers van onze website beter van dienst te kunnen zijn:

 • IP-adres (internetprotocol). Van elke bezoeker die door onze website bladert of zich toegang verschaft tot onze Service of deze gebruikt, herkent onze webserver automatisch het IP-adres (het internetprotocoladres van de computer van de bezoeker). Dit wordt opgeslagen om vast te stellen welke onderdelen van onze website bezocht worden en hoelang de bezoeker daar doorbrengt. Deze informatie helpt ons de verkeerspatronen van bezoekers via onze Service en website te begrijpen, zodat we de algehele functionaliteit van onze website kunnen verbeteren. Uw computer geeft ons elke keer dat u inlogt automatisch deze informatie, tenzij u een blokkeringstechnologie hebt geactiveerd die bij sommige browsers beschikbaar is.
 • Apparaatinformatie. Het kan voorkomen dat we apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals hardwaremodel, versie van het besturingssysteem en unieke identificaties van het apparaat. Het kan ook voorkomen dat we op uw apparaat informatie verzamelen en opslaan (inclusief persoonlijke gegevens) met mechanismen als webopslag voor browsers (waaronder HTML 5) en gegevenscaches van toepassingen.
 • Cookies. Zoals vele websites tegenwoordig doen, kunnen we gebruikmaken van een standaardtechnologie met de naam cookies om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Dit doen we om uw ervaring te verbeteren door te meten in welke onderdelen van onze website u het meeste interesse heeft, of om uw gegevens te onthouden wanneer u ons opnieuw bezoekt. We hebben niet de wens of intentie om uw privacy te schenden terwijl u onze website bezoekt. De meeste browsers stellen u in staat om cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, het blokkeren van cookies te accepteren of een waarschuwing te ontvangen voordat cookies worden opgeslagen. U kunt ervoor kiezen uw browser zo in te stellen dat u een kennisgeving krijgt als u een cookie ontvangt, waarmee u de keus krijgt om de cookie te accepteren of af te wijzen. Cookies kunnen ook gebruikt worden door derde adverterende partijen die advertenties op onze website plaatsen; deze cookies helpen te bepalen welke advertenties getoond worden. Deze advertentiebedrijven kunnen cookies gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Adverteerders gebruiken deze informatie om advertenties op hun publiek toe te spitsen en de impact ervan te meten.
 • Persoonlijke gegevens. Hoewel we in het algemeen niet vereisen dat u ons individueel identificeerbare informatie verstrekt om onze website te bezoeken, te openen en te gebruiken, kunnen we u op sommige momenten vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer, creditcardnummer, land, taal, demografische informatie of persistente identificatie (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die gekoppeld is aan individueel identificeerbare informatie. Door deze informatie te verstrekken, kunt u een AcerID aanmaken, een aankoop doen, een product registreren, ondersteuning ontvangen, met ons corresponderen, deelnemen aan online onderzoeken, u aanmelden bij een mailinglijst of nieuwsbrief of u registreren voor speciale kortingen op aankopen. Het is niet vereist dat u ons gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt (zoals informatie over uw gezondheid, politieke of religieuze overtuigingen, strafrechtelijke misdrijven die u begaan heeft of waarvan u verdacht wordt, seksuele geaardheid) en wij verzoeken u dergelijke informatie niet aan ons te verstrekken. Enige informatie van dien aard die u naar eigen keuze aan ons verstrekt, zal alleen gebruikt worden in overeenstemming met dit Privacybeleid.

AcerID. Om een AcerID aan te kunnen maken, moeten wij de volgende informatie verzamelen en verwerken: e-mailadres, naam, voornaam, aanmelding voor sociale media (zoals Facebook-ID en Google-ID), land en taal. Dit is de minimaal vereiste informatie waarmee u een AcerID aan kunt maken. Na het aanmaken van een AcerID kunt u ook uw profiel aanvullen door meer informatie te verstrekken, zoals uw telefoonnummer, adres, de benodigde informatie voor de registratie van een Acer-product enz. Bovendien kunt u uw persoonlijke profiel beheren door ervoor te kiezen de Acer-nieuwsbrief te ontvangen. Uw aanmelding hiervoor kunt u op ieder moment beëindigen.

Wat we doen met persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om uw klantrelatie met Acer te ondersteunen. We willen deze gegevens gebruiken om uw ervaring op onze website en met ons bedrijf in het algemeen op maat te maken. We verzamelen of gebruiken de door u aangeleverde persoonlijke gegevens niet voor andere ongerelateerde doeleinden dan waartoe we door de plaatselijke wetgeving verplicht zijn of voor zover dit door de wetgeving toegestaan wordt zonder dat u hierover vooraf geïnformeerd wordt of hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en vervolgens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om aan uw specifieke verzoeken te kunnen voldoen, bijvoorbeeld als u een AcerID aan wilt maken of toegang wilt tot een serie aanverwante diensten (zoals registratie van uw Acer-toestel, het aanmaken van een eigen cloudomgeving met abApps en het ontvangen van ondersteuning). Voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in dit verband is uw voorafgaande toestemming niet vereist;
 • Voor marketingdoeleinden. Tenzij u ons anders instrueert (zoals hieronder beschreven), zullen we u informatie sturen over onze diverse productupgrades, speciale aanbiedingen en andere nieuwe producten en diensten van Acer waarvan we denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Alleen Acer (of agenten die namens Acer opereren) zullen u deze direct mailings sturen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, geeft u dat dan aan op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. U kunt u ook op elk gewenst moment uitschrijven van toekomstige mailings door contact op te nemen met Acer; zie het onderstaande gedeelte over 'opt-out'.

Wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij u deze direct mailings uitsluitend toesturen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (optioneel). Wanneer u toestemming heeft gegeven maar deze mailings niet meer wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten wanneer u de nieuwsbrief ontvangt. U volgt dan gewoon de “Afmeldprocedure”; deze vindt u in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u er op ieder moment voor kiezen om geen mailings meer te ontvangen door contact met Acer op te nemen; zie het onderstaande gedeelte over 'opt-out'.

Voor zover de wet dit toestaat, kan de informatie die u ons verstrekt toegankelijk zijn voor, verwerkt of opgeslagen worden door of overgedragen worden aan leden van de Acer-groep van bedrijven (of hun onderaannemers) op locaties over de hele wereld, ook in andere landen dan het land waar u woont. Deze locaties omvatten ook landen zonder een adequate bescherming van persoonlijke gegevens. Een lijst van de entiteiten van Acer (en hun respectieve geregistreerde kantoren) die uw gegevens op dergelijke locaties mogen ontvangen, is te vinden op www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Dit gebruik kan voortgezet worden, zelfs wanneer u uw lidmaatschap van de Acer-groep van bedrijven stopzet. Alle Acer-bedrijven die uw persoonlijke gegevens ontvangen zullen deze in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruiken.

Acer zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming met enige externe organisatie delen voor gebruik in marketing of andere verzoeken. Uw informatie kan gedeeld worden met agenten of contractanten van Acer om diensten te leveren, transacties te verwerken of statistische analyses uit te voeren voor een Acer-bedrijf. Als we bijvoorbeeld iets naar u moeten verzenden, moeten we uw naam en adres delen met een transporteur. We voorzien externe agenten of contractanten slechts van de minimale hoeveelheid informatie die zij nodig hebben om de verzochte service of transactie te voltooien.

Uw gegevens kunnen ook bekendgemaakt worden aan derden wanneer we hiertoe wettelijk vereist of gerechtigd zijn, bijvoorbeeld in reactie op een verzoek van een overheid of regelgevende autoriteit of in verband met potentiële gerechtelijke acties. Acer is niet verantwoordelijk voor de acties van enige overheid of regelgevende autoriteit met betrekking tot uw gegevens of informatie.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om de wet na te leven of om ons te verdedigen bij vorderingen op grond van deze wetten, of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van Acers legitieme zakelijke belangen en behoeften. In dat geval wordt alles in het werk gesteld om uw rechten veilig te stellen en om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op eerlijke, wettige en proportionele wijze worden gebruikt.

Als wij fuseren met, of als enig onderdeel van de Acer-groep wordt overgenomen door een ander bedrijf (of wij besprekingen aangaan betreffende dit onderwerp), kan uw informatie met een dergelijk bedrijf of haar adviseurs worden gedeeld. Wanneer dit gebeurt, zullen wij er zorg voor dragen dat er stappen worden ondernomen zodat uw rechten in verband met uw informatie beschermd blijven.

Richtlijnen voor kinderen

Acer zal NIET bewust online contactinformatie van kinderen of minderjarigen (zoals gedefinieerd door lokale regelgeving) verzamelen. Zodra we ervan op de hoogte gesteld worden dat we persoonlijke informatie van een kind of minderjarige bezitten, zullen we de informatie uit onze systemen verwijderen. Acer moedigt ouders of voogden aan om online tijd met hun kinderen door te brengen en deel te nemen aan hun online activiteiten. Kinderen of minderjarigen mogen gebruikmaken van onze verkooptransacties UITSLUITEND met toestemming van en betaling voor de transactie door een ouder of voogd, of in die mate die door toepasselijke wetgeving toegestaan wordt. Kinderen of minderjarigen dienen toestemming van ouders of voogden te hebben verkregen om bepaalde transacties op deze website te voltooien.

Gebruikers buiten de Verenigde Staten

Indien u onze website bezoekt buiten de Verenigde Staten of als u op een andere manier contact met ons opneemt buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat uw persoonlijke gegevens overgedragen, opgeslagen of verwerkt kunnen worden in de Verenigde Staten, waar veel van onze servers staan. Het kan zijn dat de wetten betreffende gegevensbescherming en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen niet zo uitgebreid zijn als die van uw land, maar wij verzekeren u dat wij stappen ondernemen om uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van onze Service begrijpt u dat uw informatie overgebracht kan worden naar onze faciliteiten en die van derden waarmee we de informatie delen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Gebruikers uit de Europese Unie

Wanneer de informatie die u ons verstrekt, overgedragen wordt door een Acer-bedrijf in het Europees Economisch Gebied (“EEG”) of Zwitserland aan een Acer-bedrijf of agent buiten de EEG of Zwitserland, zijn er passende stappen geïmplementeerd om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op gegevens en informatie die u opslaat in de cloudopslagservices als de gegevens en informatie worden opgeslagen in een server buiten Europa. In dergelijke gevallen bent u alleen verantwoordelijk voor en neemt u alle risico's op u die verband houden met de opslag van uw gegevens buiten Europa.

Gebruikers uit Taiwan

Als u een gebruiker uit Taiwan bent, vestigen wij graag uw aandacht op het volgende zoals voorgeschreven door de betreffende wet- en regelgeving van Taiwan:

 • Wij bewaren en gebruiken waar nodig uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren vanaf het moment dat u deze aan ons verstrekt tot het moment waarop u ons verzoekt deze informatie te verwijderen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens geografisch gezien uitsluitend binnen Taiwan, de jurisdictie waarin u zich bevindt en de locatie waar de werkmaatschappij van Acer actief is.
 • U kunt zich onder de Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens ten aanzien van uw persoonlijke gegevens op de volgende rechten beroepen:
  • verzoek om de persoonlijke informatie in te zien (kosten variëren per geval),
  • verzoek om de persoonlijke informatie te dupliceren (per geval kunnen kosten in rekening worden gebracht),
  • verzoek om de persoonlijke informatie aan te vullen of te corrigeren,
  • verzoek om persoonlijke informatie niet langer te verzamelen, te verwerken of te gebruiken en
  • verzoek om de persoonlijke informatie te verwijderen.
 • De servers die online diensten leveren, verwerken en bewaren dagelijks een enorme hoeveelheid informatie en houden bij wat er wordt verwerkt. Deze computergegevens worden “logbestanden” genoemd. Nadat de informatie in de logbestanden is verwerkt, wordt deze opgeslagen en geblokkeerd voor verdere toegang. Tot de informatie is opgeslagen, kan uw accountinformatie in onze actieve server logbestanden blijven bestaan.
 • Indien de gegevens die u levert de persoonlijke gegevens van een derde bevatten, verklaart u hierbij dat deze derde op de hoogte is van zijn of haar rechten onder dit Privacybeleid. U garandeert daarnaast dat u toestemming van deze derde heeft verkregen en ons toestemming verleent om de persoonlijke informatie van deze derde te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • Indien u ons geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken of ons verzoekt uw persoonlijke gegevens niet meer te gebruiken of te verwerken of ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunnen wij geen contact meer met u opnemen over relevante zaken omtrent onze Service. Daarnaast kunnen wij geen gegevens bewaren voor toekomstige vragen, u de laatste informatie over onze Service niet meer toezenden en niet meer om uw mening vragen. Bovendien zijn wij mogelijk niet in staat onze Service te blijven leveren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende schade.
 • Indien de persoonlijke informatie die u ons verstrekt onvoldoende blijkt om de authenticiteit van uw identiteit vast te stellen, of voortkomt uit een valse identiteit of identiteitsdiefstal of niet bestaat, zijn wij gerechtigd onze Service aan u stop te zetten. Onze excuses voor eventueel hieruit voortvloeiend ongemak.

Gebruik en bekendmaking van anoniem verzamelde informatie

Acer kan ook anonieme informatie over onze klanten en de online bezoekers van onze website, zoals hobby's, interesses, aankoopgedrag en dergelijken verzamelen, samenvoegen en bijhouden. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om onze inhoud en reclames aan te passen om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren. Daarnaast kan Acer dergelijke verzamelde informatie over onze bezoekers ook delen met adverteerders, zakenpartners, sponsors en andere derden; bijvoorbeeld om hen te informeren over het percentage mannelijke/vrouwelijke bezoekers of het percentage bezoekers binnen een bepaalde leeftijdsgroep.

Veiligheidsmaatregelen

We beschermen de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. Bij Acer is de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot mensen die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is ons beleid om de integriteit van alle persoonlijke gegevens in ons bezit te handhaven. Om schendingen van beveiliging te voorkomen maakt Acer gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, zoals SET of de industriestandaard SSL-encryptie voor het overdragen van creditcardgegevens of wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn, om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door gebruikers; we kunnen en zullen de veiligheid op het internet echter niet garanderen.

Informatie of vragen - uw rechten

In verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft u bepaalde rechten:

 • U heeft het recht een bevestiging te ontvangen over het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en welke persoonlijke gegevens worden verwerkt.
 • U heeft het recht om geïnformeerd te worden over (i) de bron van uw persoonlijke gegevens; (ii) het doel en de methoden van verwerking; (iii) de identiteit van de gegevensbeheerder; en (iv) de entiteiten of categorieën entiteiten waarvan of waarmee de persoonlijke gegevens gecommuniceerd kunnen worden.
 • U heeft het recht op het volgende: (i) het bijwerken, rectificeren of integreren van uw gegevens; en (ii) het verwijderen, anonimiseren of blokkeren van uw gegevens indien deze op een onwettige manier verwerkt worden.
 • U heeft het recht op weerspraak, geheel of gedeeltelijk (i) om geldige redenen, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoewel de gegevens relevant zijn voor het doel van verzameling; en (ii) tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor het doel van het versturen van reclamematerialen, directe verkoop of voor de prestatie van markt- of commerciële communicatie-enquêtes.

Als u vragen of twijfels heeft over het beleid en de werkwijzen van Acer voor het hanteren van persoonlijke gegevens die wij via deze online service ontvangen, neem dan contact op met privacy_officer@acer.com. Of u kunt voor specifieke vragen over toepassingen en/of de wijze van omgaan met lokale gegevens contact opnemen met de entiteit van Acer waar u de informatie naar verzonden heeft. De contactgegevens voor alle entiteiten van Acer staan op www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Om ons in staat te stellen u een snellere service te bieden, verzoeken wij u dergelijke verzoeken indien mogelijk in het Engels in te dienen, met vermelding van het land van waaruit u contact met ons opneemt, samen met een beschrijving van het merk en model van uw producten (indien van toepassing).

Hoe schrijft u zich uit voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met Acer. We zullen uw persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit onze database(s) verwijderen.

Gekoppelde websites

Andere websites die gekoppeld zijn naar of van onze website, kunnen een ander beleid voeren. Acer deelt geen verzamelde persoonlijke gegevens met dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud van die sites. We adviseren u het Privacybeleid door te nemen dat op deze websites vermeld staat. Acer garandeert of ondersteunt geen informatie of beleid dat op een website staat die niet beheerd wordt door Acer.

Beleid regelt gebruik; wijzigingen in Privacybeleid

Dit beleid is opgesteld in verscheidene talen. Indien een anderstalige versie van dit beleid afwijkt van de Engelse versie, is de Engelstalige versie bepalend. De voorwaarden van dit Privacybeleid regelen het gebruik en alle informatie die verzameld is terwijl dit beleid van kracht is. Acer behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, derhalve raden we u aan om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de website geplaatst worden.

Vragen

Voor vragen over of commentaar op dit Privacybeleid of onze website verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: privacy_officer@acer.com. Om ons in staat te stellen u een snellere service te bieden, verzoeken wij u dergelijke verzoeken indien mogelijk in het Engels in te dienen, met vermelding van het land van waaruit u contact met ons opneemt, samen met een beschrijving van het merk en model van uw producten (indien van toepassing).

Meest recente update: oktober 2016