選單

Privacy

Vårt åtagande gentemot dig...

Acer, Inc. of 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. och dess företagsgrupp världen över (inklusive och inte begränsat till de anslutna varumärkena Gateway, eMachines och Packard Bell, en fullständig lista finns på www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (kollektivt: “Acer”, ”vår” eller “vi”) respekterar våra kunders och onlinebesökares sekretess. Sekretesspolicyn ska informera dig om vår informationspraxis online, vår praxis beträffande insamling, lagring, bearbetning, överföring och användning av personlig information och vilka möjligheter som finns för insamling och användning av din personliga information, inkluderat Acers kontoregistrering och relaterade tjänster (det så kallade ”AcerID”) och nyhetsbrevstjänster.

Du kan ansluta till Acer-tjänsten (“Tjänst”) genom vår webbplats, program på enheter, genom API:er och genom tredje part. En “Enhet” är en dator som används för att ansluta till vår Tjänst, inklusive utan begränsning en stationär dator, bärbar dator, mobiltelefon, pekdator eller andra konsumentelektronik apparater. Denna sekretesspolicy styr din anslutning till vår Tjänst, oavsett hur du ansluter till den. Genom att använda vår Tjänst och genom att ge ditt uttryckliga samtycke (där så krävs), samtycker du till den insamling, överföring, bearbetning, lagring, utlämnande och annan användning som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

Vad vi samlar in och hur vi samlar in det:

Vi samlar in olika sorters information för att kunna hjälpa våra kunder och besökare på vår webbplats.

 • Internetprotokolladresser. För varje besökare som ansluter till eller använder vår Tjänst eller vår webbplats, identifierar och lagrar vår webbserver automatiskt besökarens IP-adress (Internetprotokolladressen till användarens dator) för att avgöra vilka områden på vår webbplats som besöks och hur lång tid varje besökare tillbringar där. Denna information hjälper oss att förstå besökarnas trafikmönster genom vår Tjänst och webbplats, så att vi kan förbättra användbarheten på vår webbplats. Din dator uppger denna information automatiskt varje gång du loggar in, såvida du inte har aktiverat en blockeringsteknik som finns tillgänglig i vissa webbläsare.
 • Information om enheten. Vi kan samla in enhetsspecifik information, t.ex. modellen på din maskinvara, operativsystemversion och unika enhetsidentifierare. Vi kan också samla in och lagra information (inklusive personlig information) lokalt på din dator med hjälp av mekanismer som webbläsarens webblagring (inklusive HTML 5) och programcache.
 • Cookies. I likhet med många webbplatser idag, kan vi använda en standardteknik som kallas cookies för att samla in information om hur du använder vår webbplats för att du ska få en bättre upplevelse genom att mäta vilka delar av vår webbplats som är av störst intresse för dig eller för att komma ihåg dig när du besöker oss igen. Vi varken vill eller har för avsikt att kränka ditt privatliv när du besöker våra webbplatser. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att radera cookies från datorns hårddisk, blockera cookies eller ta emot varningar innan en cookie sparas. Du kan välja att ställa in webbläsaren så att du blir informerad när du får en cookie, så att du kan välja att avvisa eller acceptera den. Cookies kan också användas av tredje parts annonsföretag när de placerar annonser på vår webbplats och dessa cookies kontrollerar vilka annonser som syns. Dessa annonsföretag kan använda cookies för att samla in icke-personlig identifierbar information om dig. Annonsörer använder denna information för att rikta annonser och mäta deras inverkan.
 • Personlig information. Vi kräver i allmänhet inte att du uppger individuellt identifierbar information för att kunna besöka, komma åt eller använda vår webbplats; emellertid ber vi dig ibland tillhandahålla personlig information som är förknippad med individuellt identifierbar information, t.ex. din e-postadress, namn, postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, land, språk, demografisk information eller permanent identifikator (t.ex. användarnamn och lösenord). Genom att tillhandahålla oss denna information kan du skapa ett AcerID handla, registrera produkter, få support, kommunicera med oss, delta i onlineundersökningar, prenumerera på e-postlistor eller nyhetsbrev eller registrera dig för särskilda rabatter på inköp. Vi kräver inte att du tillhandahåller känslig personlig information (t.ex. om din hälsa, politisk eller religiös uppfattning, påstådda eller utförda brott eller sexuell läggning) och ber dig att inte tillhandahålla oss sådan information. All sådan eventuell information du tillhandahåller frivilligt till oss kommer att användas enbart i enlighet med denna integritetspolicy.

AcerID. Genom att tillåta dig att skapa ett AcerID, behöver vi samla och bearbeta följande information: e-post, namn, förnamn, social loginID (såsom Facebookanvändarnamn och Googleanvändarnamn), land och språk. Denna information är ett minimum och därför nödvändigt för att kunna skapa ett AcerID. Vid skapandet av ett AcerID, har du även möjlighet att komplettera din profil genom att tillhandahålla ytterligare information, såsom ditt telefonnummer, adress, information som är nödvändig för att kunna registrera en Acerprodukt osv. Vidare kan du administrera din personliga profil genom att välja att mottaga Acers nyhetsbrev, vilket du effektivt kan ändra din prenumeration när som helst.

Vad vi gör med personlig information:

Den personliga information du tillhandahåller kan användas för att stödja din kundrelation med Acer. Vi vill använda informationen för att anpassa din upplevelse med vår webbplats och med företaget i allmänhet. Vi samlar inte in eller använder den personliga information du skickar in för andra ändamål, annat än där vi enligt lokala lagar är skyldiga eller tillåts att göra det, utan att informera dig på förhand, eller utan att inhämta ditt uttryckliga medgivande.

Din personliga information är insamlad och vidare behandlad för följande ändamål.

 • För att efterleva specifika begäran av dig, såsom att låta dig skapa ett AcerID och ge dig tillgång till ett paket med relaterade tjänster (exempelvis, registrering av din Acerprodukt, skapande av ett eget clouduniversum med abApps och mottaga support.) Behandlandet av dina personuppgifter för detta ändamål kräver inte ditt tidigare medgivande.
 • För marknadsändamål. Om du inte meddelar oss något annat; (såsom beskrivet nedan), kommer vi att skicka dig information om våra olika produktuppgraderingar, specialerbjudanden och andra nya produkter och tjänster från Acer, som vi tror du kan vara intresserad av. Bara Acer (eller ombud som arbetar för Acer) skickar dessa direkta e-postmeddelanden. Om du inte vill ha sådan post, ska du bara informera oss när du lämnar din personliga information. Du kan välja bort att få fler utskick när som helst genom att kontakta Acer. Se avanmälningsavsnittet nedan.

Om tillämplig lag kräver kommer vi att skicka dessa direkte-postutskick bara om du uttryckligen har givit ditt medgivande (valfri). Om du har givit ditt medgivande men inte längre önskar att mottaga sådana e-postutskick, meddela bara oss när du mottar nyhetsbrevet genom följande ”avprenumerationsprocess” tillgängligt i nyhetsbrevet. Du kan också hoppa av mottagandet av framtida e-postutskick när som helst genom att kontakta Acer; se sektionen nedan om Hur du väljer att inte tillåta att vi använder din personliga information.

I den utsträckning lagen tillåter kan den information du tillhandahåller nås, bearbetas eller lagras av, eller överföras till, företagsmedlemmar i Acer-gruppen (eller deras underleverantörer) på platser världen runt, inklusive i länder där du inte är bosatt. Dessa platser inkluderar länder som inte har en advekat skyddsnivå av personuppgifter. En lista över Acer-enheter (och deras respektive registrerade kontor) som kan få dina uppgifter återfinns på www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Denna användning kan fortsätta även när du upphör att vara medlem i Acer-gruppens företag. Alla Acer-företag som får din personliga information kommer att använda den i enlighet med denna integritetspolicy.

Acer delar inte din personliga information med någon utanför organisationen i marknadsförings- eller affärssyfte utan ditt tidigare samtycke. Din information kan delas med Acers ombud eller leverantörer för att utföra tjänster, behandla transaktioner och genomföra statistisk analys för ett Acer-företag. Om vi t.ex. behöver skicka något till dig, måste vi lämna ut ditt namn och din adress till transportföretaget. Vi lämnar bara minsta möjliga information till tredje parts leverantörer för att kunna fullgöra de begärda tjänsterna eller transaktioner.

Din information kan också avslöjas för tredje part där vi är juridiskt skyldiga eller berättigade att göra det, t.ex. som svar på en begäran från en statlig eller reglerande myndighet eller i samband med potentiella domstolsförhandlingar. Acer är inte ansvarigt för någon myndighets eller tillsynsorgans åtgärder när det gäller din information eller uppgifter.

Vi kan kommat att använda information för att efterleva lagar eller för att försvara oss mot krav under sådan lag, eller om nödvändigt för att utöva Acers legitima affärsintresse och behov, i vilket fall särskild aktsamhet kommer att tas för att säkerställa dina rättigheter och för att försäkra att något användande av dina personuppgifter är skälig, lagenlig och proportionerlig.

Om vi går samman med, eller någon del av Acer-gruppen förvärvas av ett annat företag (eller går in i förhandlingar i frågan) kan vi dela din information med ett sådant företag och dess rådgivare, men om vi gör det kommer vi att säkerställa att dina rättigheter beträffande din information fortsätter att vara skyddade.

Riktlinjer för barn:

Acer samlar INTE medvetet in kontaktinformation online från barn eller minderåriga (enligt definition i lokala bestämmelser) och om vi får kännedom om att vi har personlig information om ett barn eller minderårig, raderar vi informationen från våra system. Acer uppmanar föräldrar eller förmyndare att tillbringa tid online med sina barn och att delta i deras aktiviteter online. Barn eller minderåriga får ENBART använda våra säljtransaktionstjänster med en vuxens eller förmyndares medgivande och betalning för transaktionen (eller i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag). Om du är barn eller minderårig, måste du ha dina föräldrars eller förmyndares medgivande för att utföra vissa transaktioner på denna webbplats.

Användare från utanför USA:

Om du besöker vår webbplats utanför USA eller kontaktar oss utanför USA, observera att din personliga information kan överföras till, lagras eller bearbetas i USA, där många av våra servrar finns. Dataskyddslagar och andra lagar i USA och andra länder kan vara mindre omfattande än lagarna i ditt land, men vi kommer att vidta åtgärder för att skydda din integritet. Genom att använda vår Tjänst förstår du att din information kan överföras till våra anläggningar och de tredje parter med vilka vi delar informationen enligt denna integritetspolicy.

Användare från den Europeiska Unionen

I de fall där information du lämnat överförs av ett Acer-företag i EU-området ("EEA") eller Schweiz till ett Acer-företag eller ombud utanför EEA, vidtas lämpliga åtgärder för att ge lämpligt skydd av informationen. Observera att denna Sekretesspolicy inte gäller data och information som du sparar i molnlagringstjänsten om dessa data och information lagras på en server utanför Europa. Då har du ensam ansvar för alla risker i samband med lagringen av dina uppgifter utanför Europa.

Användare från Taiwan:

Om du är en användare från Taiwan, ber vi dig vänligen notera följande i enlighet med gällande lagar och regler i Taiwan:

 • Vi kommer att spara och, när det är nödvändigt, använda dina personuppgifter från den tidpunkt då du tillhandahåller informationen till oss och till dess du lämnar en begäran till oss om att radera dessa uppgifter. Det geografiska område för användandet av dina personuppgifter är begränsat till Taiwan, den jurisdiktion inom vilket du kan hänföras till samt den plats där Acers dotterbolag har verksamhet.
 • Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen:
  • förfrågningar och begäran av granskning av personuppgifterna (kostnad tillkommer beroende på det specifika fallet);
  • begäran att göra duplikationer av personuppgifterna (kostnad tillkommer beroende på det specifika fallet);
  • begäran att lägga till eller korrigera personuppgifterna;
  • begäran att upphöra insamlande, behandlande och användning av personuppgifter; och
  • begäran att radera personuppgifter.
 • Servrarna tillhörande onlinetjänster behandlar och lagrar en stor mängd information varje dag och sparar ett register över genomförd behandlingen. Dessa register kallas ”loggfiler”. Efter att informationen I loggfilerna har behandlats, lagras de och blockeras från ytterligare tillgång. Tills informationen är lagrad, kan information om ditt konto finnas lagrad i vår aktiva servers loggfiler.
 • Om den data som du har tillhandahållit innehåller personuppgifter avseende en tredje part, intygar du att sådan tredje part har kännedom av rättigheterna stadgade i denna Sekretesspolicy och garanterar att du innehar ett medgivande från denne tredje part och berättigar oss att använda personuppgifterna gällande tredje part i enlighet med denna Sekretesspolicy.
 • Om du avstår från att tillhandahålla, eller begär att vi upphör med användande, behandlande eller begäran om raderande av dina personuppgifter, är vi oförmögna att kontakta dig gällande relevanta ärenden avseende vår Tjänst, lagra register för framtida förfrågningar, ge dig senaste information om vår Tjänst eller genomföra kundundersökningar och vi kan kommat att inte fortsätta vår Tjänst och ska inte anses vara ansvariga för någon förlust som uppstått på grund av detta.
 • Vid den situation personuppgifterna som du har tillhandahållit oss är otillräckliga för att konfirmera autenticiteten av din identitet, eller om det är ett resultat av någon falsk identitet eller identitetsstöld eller ej verklig identitet, har vi rätten att avsluta din Tjänst. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som kan resulteras av detta.

Användning och utlämnande av anonym sammanlagd information:

Acer kan också samla in, samla ihop och behålla anonym information om våra kunder och onlinebesökare på vår webbplats, t.ex. besökares hobbyer, intressen, inköpsvanor och liknande. Dessa uppgifter kan sedan användas för att anpassa vårt innehåll och annonser för att skapa en bättre upplevelse för besökarna. Därutöver kan Acer även dela sådan hopsamlad information om våra besökare med annonsörer, affärspartners, sponsorer och annan tredje part, t.ex. för att informera dem om andelen manliga/kvinnliga besökare inom en viss åldersgrupp.

Säkerhetsåtgärder:

Vi skyddar den personliga information du delar med oss. På Acer är åtkomsten till din personliga information begränsad till personer som behöver den i sitt arbete. Det är vår policy att bibehålla integriteten för all personlig information som är i vår ägo. För att förhindra säkerhetsöverträdelser, använder Acer även flera säkerhetstekniker, t.ex. SET eller industristandarden Secure Socket Layer (SSL)-kryptering för överföring av kreditkortsinformation eller om det krävs personlig information på alla webbplatser, för att skydda personlig information från otillåten åtkomst av användare. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet på Internet.

Förfrågningar eller frågor – Dina rättigheter:

I samband med bearbetningen av dina personliga data har du vissa rättigheter:

 • Du har rätt att få bekräftelse huruvida dina personliga uppgifter bearbetas eller inte och även vilket data som behandlas.
 • Du har rätt att bli underrättad beträffande (i) källan till dina personliga uppgifter; (ii) syftet med och metoden för bearbetningen; (iii) datakontrollantens identitet; samt (iv) till vilka enheter eller kategorier dina personliga uppgifter kan förmedlas.
 • Du har rätt att få: (i) uppdatering, rättelse eller sammanställning av alla dina uppgifter; och (ii) radering, anonymisering eller blockering av dina uppgifter om de bearbetas olagligt.
 • Du har rätt att göra invändningar, helt eller delvis (i) på laga grund, mot bearbetningen av dina personliga uppgifter, även om uppgifterna är relevanta för syftet med insamlingen; och (ii) till bearbetningen av dina personliga uppgifter, där det görs med syftet att skicka reklammaterial eller direktförsäljning eller annat för att genomföra marknads- eller kommersiella kommunikationsundersökningar.

Om du har frågor beträffande Acers policyer och praxis för hantering av personlig information som vi får genom denna onlinetjänst, kontakta privacy_officer@acer.com. Eller för speciella applikationer och/eller frågor om lokal datahantering, kontakta den Acer-enhet dit du skickat din information. Kontaktadress för respektive Acer-enhet hittar du på www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. För att vi ska kunna ge dig snabbare service ber vi dig om möjligt skicka dina frågor på engelska och informera oss om vilket land du kontaktar oss ifrån tillsammans med din produkts fabrikat och modell (i förekommande fall).

Hur du väljer att inte tillåta att vi använder din personliga information:

Du kan när som helst välja att inte tillåta att vi använder din personliga information genom att kontakta Acer. Vi tar bort din personliga information från vår(a) databas(er) så snabbt det rimligen går.

Länkade webbplatser:

Andra platser som är länkade till/från vår webbplats kan ha olika policyer. Acer delar inte någon insamlad personlig information med dessa platser och har inget ansvar för någon information eller innehåll på sådana webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa de integritetspolicyer som postas på sådana webbplatser för detaljer. Acer utfäster ingen garanti eller stöd för eventuell information eller policyer som tillhandahålls på någon webbplats som inte sköts av Acer.

Policy omfattande användning; Ändringar av integritetspolicyn:

Denna Policy ska vara skrivet på flera olika språk. För den situation det finns någon bristande överensstämmelse i denna Policy mellan den engelska versionen och någon annan version, den engelska version ska ha företräde. Villkoren i denna integritetspolicy styr användningen och all information som samlas in så länge den gäller. Acer förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst och vi uppmanar dig därför att kontrollera vår webbplats med jämna mellanrum för uppdateringar. Ändringar av integritetspolicyn gäller vid tidpunkten då de offentliggörs på vår webbplats.

Frågor:

Om du har frågor eller synpunkter beträffande denna integritetspolicy eller vår webbplats, kan du kontakta oss på: privacy_officer@acer.com. För att vi ska kunna ge dig snabbare service ber vi dig om möjligt skicka dina frågor på engelska och informera oss om vilket land du kontaktar oss ifrån tillsammans med din produkts fabrikat och modell (i förekommande fall).

Senast uppdaterad oktober 2016.